Qəhrəmanlıq dastanı monoqrafiya

Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof. 1937-

Qəhrəmanlıq dastanı monoqrafiya [Mətn] : M. N. Çobanov, M. M. Çobanlı ; red. N. Xudiyev, N. Cəfərov - Bakı Təhsil 2000. - 112 s. 21sm. - Kitabi-Dədə Qorqud - 1300 .

Dədə Qorqudda şəxs, toponim, zoonim adları: s. 99-108 Qeyd: s. 109. Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

Biblioqr.: s. 110-111.

Monoqrafiyanın I hissəsində "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının yaranması tarixinə dair mülahizələr, Qalın Oğuz elinin dövlətçilik ənənələri, onun divanı və müşavirliyi, hərbi marşları təhlil olunmuşdur. İkinci hissəsində isə Borçalıda ulu babalarımızın məskunlaşması tarixi, Dədə Qorqud izləri, Dədə Qorqud dünyası ilə səsləşən hadisələr gürcü mənbələri və Borçalının qədim toponimləri əsasında geniş şəkildə işıqlandırılmışdır.


Elektron resurs
Bakı
M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana
2013
1 fayl PDF
Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

(nazik üzlü) : 1000 nüs.


Folklor nəzəriyyəsi--Azərbaycan

Qalın Oğuz eli


monoqrafiya

Powered by Koha