Azərbaycan və Avropa: Qarşılıqlı münasibətlərin problemləri və perspektivləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Gününə həsr olunmuş V Respublika Tələbə elmi-praktik konfransının materialları (4 noyabr 2006-ci il)

Azərbaycan və Avropa: Qarşılıqlı münasibətlərin problemləri və perspektivləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Gününə həsr olunmuş V Respublika Tələbə elmi-praktik konfransının materialları (4 noyabr 2006-ci il) Burax. məsul: А. Rəcəbli; Bakı Slavyan Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və Regionşünaslıq fakültəsi - Bakı BSU Kitab aləmi NPM 2006 - 160 s. cədvəl 20 sm.

Titul vərəqində: Beynəlxalq münasibətlər, Avropaşünaslıq, Roman-German dilləri, Slavyan filologiyası, Politologiya kafedraları və "Ölkəşünaslıq" Elmi-Tədqiqat laboratoriyası Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

Kitabda 2006-cı il noyabrın 4-də keçirilən Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Gününə həsr olunmuş V Respublika Tələbə elmi-praktik konfransının materiallarından bəhs olunur.


Elektron resurs
Bakı
M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana
2015
1 fayl PDF
Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.


Mətn azərb. və rus dillərindədir.

Sərlövhəüstü məlumat: Bakı Slavyan Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və Regionşünaslıq fakültəsi

(nazik üzlü): 2 man., 100 nüs.


Xarici siyasət

Azərbaycan-Avropa Azərbaycan-NATO Azərbaycan-Çex Azərbaycan-Gürcüstan


konfrans materialları

Powered by Koha