Seçilmiş əsərləri 7 cilddə Cild 2 Poemalar

Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, dramaturq, filol. e. n. 1931-

Seçilmiş əsərləri 7 cilddə Cild 2 Poemalar [Mətn] : N. Ə. Həsənzadə; tərt. N. Həsənzadə; ön söz. müəl. N. Cəfərov; red. G. Əmrullahqızı - Bakı Prometey 2010. - 736 s. portr., ill. 22 sm. - Prometeyin kitabxanası .

İzahlar: s. 730-734. Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

İçindəkilər: Nuru Paşa; Qarabağan gələn var; Qafqaz; Hadi və Əsgər; Kimin sualı var?; Zümrüd quşu; Vətənsiz; Qaçaq Kərəm; Xarı bülbül; Cavid; Bəyanət; Şəhid atası Şərif qağaya məktub; Qadın; Sabir; Safirə məktub; Həsrət; Nizami; Əsir uşaq; Rəsul Həmzətova məktub; Qız ürəyi; Körpəylə söhbət; Biz bir ildə doğulduq; Şahin ol, Günəş; Poylu-beşiyim mənim

Prometeyin kitabxanası seriyasından Xalq şairi N. Həsənzadənin yeddicildliyinin ikinci cildinə daxil edilmiş əsərlər müxtəlif illərdə çıxan poemalar əsasında tərtib olunmuşdur.


Elektron resurs
Bakı
M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana
1 fayl PDF
Elektron resurs
Bakı
M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana
2015
1 fayl PDF
Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

(cilddə): 20 man., 500 nüs.


Bədii ədəbiyyat--Azərbaycan ədəbiyyatı--Poemalar
Ədəbiyyatşünaslıq--Azərbaycan ədəbiyyatı--Poemalar

poemalar

Powered by Koha