Nizami: cəmiyyət və insan problemi

Məmmədova, Süsənbər Əsəd qızı

Nizami: cəmiyyət və insan problemi [Mətn] S.Ə.Məmmədova


Gəncəvi, Nizami -870 şair, filosof 1141-1209


Bədii ədəbiyyat--XII əsr
Nizamişünaslıq

diyarşünaslıq


jurnal məqaləsi

Powered by Koha