Nizaminin dünya kitabxanalarında tapılan əlyazmaları tədqiq edilir Fərid Ələkbərli: "Avropa kitabxanalarındakı Şərq əlyazmaları arasında ən çox nümunələr Nizami Gəncəvi ilə bağlıdır"

Ələkbərli, Fərid.

Nizaminin dünya kitabxanalarında tapılan əlyazmaları tədqiq edilir Fərid Ələkbərli: "Avropa kitabxanalarındakı Şərq əlyazmaları arasında ən çox nümunələr Nizami Gəncəvi ilə bağlıdır" [Mətn] F.Ələkbərli

AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun Tərcümə İnformasiya şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərli ilə söhbət


Gəncəvi, Nizami -870 şair, filosof 1141-1209


AMEA--Əlyazmalar İnstitutu


Kitabxana işi


qəzet məqaləsi

Powered by Koha