Strasburqun Reyn sarayında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş sərgi

Əliyev, Əsgər.

Strasburqun Reyn sarayında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş sərgi [Mətn] Ə.Əliyev

sərgi və konsert çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən N.Gəncəvi haqqında hazırlanmış nəşrlər təqdim olunmuşdur


Gəncəvi, Nizami -870 şair, filosof 1141-1209


Heydər Əliyev Fondu--layihələr


Mədəni əlaqələr--Strasburq
Ədəbi əlaqələr--Strasburq


qəzet məqaləsi

Powered by Koha