Türk dünyasında ədəbiyyat...

Türk dünyasında ədəbiyyat... [Mətn] tərt. və üm. red. Ə. Qoşalı ; red. R. Sabir, Ş. Kuzəçi ; məsləhətçilər N. Cəfərov, A. Əmrahoğlu ; Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB) - Bakı [QHT] 2013. - 196 s. portr., şək., gerb 21 sm.

Tit. v.-də həmçinin : Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB) www.dgtyb.org, www.bizimyazi.org

Kitabda Əkbər Qoşalının (Azərbaycan), dos. dr. Rıdvan Canımın (Türkiyə), Mehmet Doğanın (Türkiyə) məruzələri yer alır. Bu məruzələr, uyğun olaraq, "Ədəbiyyatımız və Türk Dünyası" adlı hesabat yığıncağında (2011-ci ildə Bakıda - AYB-də), "Türkcənin X Şeir Şöləni"ndə (2013-cü ildə Bişkəkdə - Manas Universitetində), yenə həmin Şöləndə - Qırğız Dövlət Filarmoniyasında) oxunub.

6 man., 1000 nüs.


Filologiya elmləri. Ədəbiyyatşünaslıq--Azərbaycan ədəbiyyatı--Azərbaycan--Ən yeni dövr
Filologiya elmləri. Ədəbiyyatşünaslıq--Türkiyə ədəbiyyatı--Türkiyə

Powered by Koha