Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Gəncədə başlayan 870 illik yubiley tədbirləri sentyabrın 30-da başa çatmışdır

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Gəncədə başlayan 870 illik yubiley tədbirləri sentyabrın 30-da başa çatmışdır [Mətn]

tədbirdən sonra beynəlxalq elmi-praktiki konfrans öz işinə başlamışdır


Gəncəvi, Nizami -870 şair, filosof 1141-1209


Gəncə şəhəri--tədbirlər


qəzet məqaləsi

Powered by Koha