Nizami türklüyü Dahi mütəfəkkir bu ideyanı fəlsəfi düşüncə sisteminin nüvəsinə yerləşdirib :

Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof. 1961-

Nizami türklüyü Dahi mütəfəkkir bu ideyanı fəlsəfi düşüncə sisteminin nüvəsinə yerləşdirib : [Mətn] S.Rzasoy


Gəncəvi, Nizami -870 şair, filosof 1141-1209


Bədii ədəbiyyat--şairlər--XII əsr


qəzet məqaləsi

Powered by Koha