Elnarə Akimovanın "Düşüncə zamanı"nda ədəbiyyat söhbətləri

Cəfərov, Nizami. akad.

Elnarə Akimovanın "Düşüncə zamanı"nda ədəbiyyat söhbətləri [Mətn] N. Cəfərov

Elnarə Akimovanın "Düşüncə zamanı-ədəbi tənqid diskurs kimi" adlı kitabı haqqında


Akimova, Elnarə Seydulla qızı. tənqidçi-ədəbiyyatşünas, filol. üzrə e. d-ru, dos. 1978-


Ədəbiyyatşünaslıq--ədəbi tənqid
Kitab işi


qəzet məqaləsi

Powered by Koha