Londonda Nizami günləri

Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad. 1959-

Londonda Nizami günləri [Mətn] N.Cəfərov

Nərgiz Paşayevanın Londonda keçirdiyi, Oksford Universiteti Nizami Mərkəzinin nəşr etdiyi "Böyük Azərbaycan şairi Nizami" adlı monoqrafiyanın təqdimat mərasimində iştirakı haqqında


Gəncəvi, Nizami -870 şair, filosof 1141-1209
Paşayeva, Nərgiz Arif qızı Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof. 1962-


Ədəbiyyatşünaslıq
Ədəbi əlaqə--London

diyarşünaslıq "Böyük Azərbaycan şairi Nizami" monoqrafiya


kitab məqaləsi

Powered by Koha