Ədəbiyyat söhbətləri [məqalələr toplusu]

Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad. 1959-

Ədəbiyyat söhbətləri [məqalələr toplusu] [Mətn] : N. Cəfərov ; red. D. Osmanlı ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi - Bakı Elm və təhsil 2018. - 387, [1] s. 20 sm.

Elektron resursdan kitabxananın Oxuculara xidmət şöbəsinin Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalı bölməsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

Kitabda akademik, əməkdar elm xadimi Nizami Cəfərovun son illərdə yazdığı məqalələr toplanıb.


Elektron resurs
Bakı
M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana
2017
1 fayl PDF
Kitabxananın Oxuculara xidmət şöbəsinin Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalı bölməsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.

978-9952-8142-7-9 10 man., 300 nüs.


Cəfərov, Nizami Qulu oğlu Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad. 1959-


Filologiya elmləri--Ədəbiyyatşünaslıq--Yazıçının yaradıcılığı--Azərbaycan--20-21-ci ə.
Ədəbiyyatşünaslıq--Azərbaycan ədəbiyyatı--20-21-ci ə.
Yazıçının yaradıcılığı-Cəfərov, Nizami Qulu oğlu


məqalə
müsahibələr

Powered by Koha