Your search returned 50 results.

Sort
Results
1.
İnflyasiya, faiz, valyuta məzənnəsi arasındakı münasibət və Azərbaycan [Mətn]: nəzəri və praktiki analiz Dr. Cihan Bulut, N.Kamalov; red. Ə. Abbasov, Y. Həsənli by
 • Bulut, Cihan. dos
 • Kamalov, Nəsimi [aut]
 • Abbasov, Əli Məmməd oğlu. tex. e. d-ru, prof., akad, 1953- [edt]
 • Həsənli, Yadulla Həmdulla oğlu. iqt. e. d-ru, prof, 1959- [edt]
Series: Kafkasya Araştırmaları Merkezi Yayınları ; I
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 2003
Availability: No items available.

2.
3.
"Mənzil qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı qarşılaşılan probemlər və həlli yolları" simpozium [Mətn] : materiallar : Bakı şəhəri, 20 fevral 2010-cu il Qafqaz Universiteti Mülki Hüquq Tədqiqat Mərkəzi ; red. E. Xələfov. by
 • Mənzil qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı qarşılaşılan probemlər və həlli yolları, simpozium (2010 ; Bakı)
 • Xələfov, Elçin [edt]
 • Qafqaz Universiteti Mülki Hüquq Tədqiqat Mərkəzi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 2011
Availability: No items available.

4.
"Qafqaz" universitetinin ikinci il dönümü münasibətilə "Azərbaycan təhsilinin inkişafında Qafqaz universitetinin rolu" mövzusuna həsr olunmuş elmi-metodik konfransın tezisləri [Mətn]: (Bakı, 6 May, 1995-ci il) Red. heyəti. M. Akdiş, M. Babaşov, R. Qafarov; Türkiyə Cümhuriyyəti Çağ öyrətim işlətmələri anonim şirkəti by
 • Akdiş, M [edt]
 • Babaşlı, Məmmədəli Allahverdi oğlu. şərqşünas-islamşünas, ilahiyyat üzrə fəls. d-ru, dos, 1959- [edt]
 • Qafarov, R [edt]
 • "Qafqaz" universitetinin ikinci il dönümü münasibətilə "Azərbaycan təhsilinin inkişafında Qafqaz universitetinin rolu" mövzusuna həsr olunmuş elmi-metodik konfransı (6 may, 1995-ci il Bakı)
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, , English
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 1995
Availability: No items available.

5.
Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya iqtisadi və beynəlxalq münasibətlər I beynəlxalq konqres (Bakı, 02-05 may) [Mətn]: materiallar Dizayn. S. Kazımov; Ön söz. M. Mərdanov, H. Babayev, Ali Coşkun və b.; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Türkiyə Cumhuriyyəti Başnazirliyi Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsi Başqanlığı-Tika, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası-ASK, Azərbaycan-Türk Sənayeçi və İşadamları Beynəlxalq Cəmiyyəti-TÜSİAB, Qafqaz Universiteti, Çağ Öyrətim I kitab by
 • Kazımov, Sahib [dsr]
 • Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, fiz.-riyaz. e. d-ru, prof, 1946- [aui]
 • Babayev, Heydər Aydın oğlu, 1957- [aui]
 • Coşkun, Ali [aui]
 • Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya iqtisadi və beynəlxalq münasibətlər. beynəlxalq konqres (II; 2007 Bakı)
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, , English, Russian
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 2007
Other title:
 • Caucasus and Central Asia in the globalization process
Availability: No items available.

6.
7.
8.
Əjdər Əbülhüseyn oğlu Ağayev[Mətn]: Biblioqrafiya Tərtib edən. G.Muxtarlı; Red. Ə. Abbasov; Dizayn.S.Kazımov by
 • Muxtarlı, Günel [com]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
Series: Azərbaycanın Elm Xadimləri
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı [Qafqaz Universiteti Yayınları] 2007
Availability: No items available.

9.
"Boloniya prosesi kontekstində Azərbaycan təhsili" mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: 15 dekabr 2007-ci il Tərtib edən və çapa hazırlayan. İ.Qasımov; Elmi red. Ə.Ağayev; Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti by
 • Qasımov, İsa. coğ. e. n [com]
 • Ağayev, Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Əməkdar müəllim, şair, nasir, publisist, tənqidçi, pedaqoq, pedaqoji e. d-ru, prof, 1937-2018 [edt]
 • Çağ Öyrətim İşlətmələri
 • Naxçıvan Dövlət Universiteti
 • Qafqaz Universiteti
 • "Boloniya prosesi kontekstində Azərbaycan təhsili", praktiki konfrans (dekabr 2007)
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Qafqaz Universiteti] 2008
Availability: No items available.

10.
Qafqaz Universiteti.Elm-dövlət xadimləri və iş adamlarının çıxışlarından 2007 [Mətn] təsisçi. A. Saniç; baş red. Ş. Durmaz; red. İ. Qasımov; dizayn. S. Kazımov, F. Rəhimov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri by
 • Qafqaz Universiteti
 • Saniç, Ahmet. dr., prof [com]
 • Qasımov, İsa. dr [edt]
 • Kazımov, Sahib [dsr]
 • Rəhimov, Famil [dsr]
 • Durmaz, Şahin [edt]
 • Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Çağ Öyrətim İşlətmələri
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 2008
Availability: No items available.

11.
Türk xalqları ədəbiyyatı (II) Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı konqresi [Mətn]: materiallar: Bakı, 13-15 noyabr 2008 Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Un-ti; Azərb. Yazıçılar Birliyi; Türkiye Yazarlar Birligi; Türksoy-Türk Kültür və Sanatları Ortak Yönetimi; dizayn. S. Kazımov [sponsorlar. Texnikabank, Kaynak Kültür Yayın Grubu, Azersun Holdinq] I kitab by
 • Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı konqresi, "Türk xalqları ədəbiyyatı" (II; 2008; Bakı)
 • Kazımov, Sahib [dsr]
 • Çağ Öyrətim İşlətmələri
 • Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
 • Türkiye Yazarlar Birligi
 • Türksoy-Türk Kültür və Sanatları Ortak Yönetimi
 • Texnikabank
 • Kaynak Kültür Yayın Grubu
 • Azersun Holdinq
 • Qafqaz Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 2008
Other title:
 • Türk halkları edebiyyatı II: Uluslararası çocuk edebiyyatı konqresi: 13-15 Kasım 2008
Availability: No items available.

12.
Xətti cəbr və iqtisadi modellər [Mətn] : dərs vəsaiti H. Orucov, Y. Həsənli, V. Vəliyev ; elmi red. X. İ. İsmayılov ; rəyçilər H. İ. Aslanov, C. Bulut by
 • Orucov, Həmzəağa Davud oğlu
 • Həsənli, Yadulla Həmdulla oğlu. iqt. e. d-ru, prof, 1959- [aut]
 • Vəliyev, Vilayət Məmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, iqt. e. d-ru, prof [aut]
 • İsmayılov, X. İ. dos [edt]
 • Aslanov, H. İ. prof [cmm]
 • Bulut, Cihan. dos [cmm]
Series: Qafqaz Universiteti №36
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Qafqaz Universiteti] 2009
Availability: No items available.

13.
Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları [Mətn] : dərs vəsaiti F. Mehdiyev ; red. R. Yılmaz by
 • Mehdiyev, Fərhad. Dr, 1974-
 • Yılmaz, Reha. dr, 1969- [edt]
Series: Qafqaz Üniversitesi yayınları ; yayın no: 39
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Qafqaz Universiteti] 2009
Availability: No items available.

14.
Evliya Çələbi səyahətnaməsində Azərbaycan [Mətn] nəşrə haz. M. Rihtim ; azərb. türkçəsinə uyğunlaşdıran M. Təkləli ; elmi red. Y. Mahmudov, C. Qiyası ; red.: F. Fərzəli, K. Bəşirov, F. Əliyeva ; illustrasiyalar S. Aydüz [və b.] ; dizayner F. Vəliyev, F. Məmmədova ; Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmalar İn-tu ; T. C. Başbakanlık Tanıtma Fondu by
 • Çələbi, Evliya ibn Dərviş Məhəmməd Zilli. səyyah, coğrafiyaşünas, tarixçi, etnoqraf, şair, 1611-1682 [aut]
 • Rıhtım, Mehmet. alim, tədqiqatçı, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1960- [com]
 • Təkləli, Minaxanım. (Nuriyeva Minaxanım Allahşükür qızı) yazıçı, türkoloq, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1950- [trl]
 • Məmmədov, Yaqub. tarix e. d-ru, prof [edt]
 • Qiyasi, Cəfər Əli oğlu. arxeoloq, memar, ssenarist, memarlıq üzrə e. d-ru, prof, 1942- [edt]
 • Fərzəli, Fariz. tarix üzrə fəls. d-ru [edt]
 • Bəşirov, Kənan. filol. üzrə fəls. d-ru [edt]
 • Əliyeva, Fəridə [edt]
 • Aydüz, Salim [ill]
 • Vəliyev, Fəxri [dsr]
 • Məmmədova, Fərəh [dsr]
 • Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu
 • Türkiyə Cümhuriyyəti Başbakanlıq Tanıtma Fondu
Series: Qafqaz Universiteti. Qafqaz Araşdırmalar İnstitutu ; 14
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Turkish
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti Nurlar 2012
Availability: No items available.

15.
Fərdi kompüterin element vasitələri və periferiya qurğuları [Mətn] : [dərs vəsaiti] A. B. Babayev, E. V. Seyidzadə ; elmi red. X. İsmayılov ; rəyçi F. İsayev, A. Adamov, T. Əlizadə ; dizayner S. Kazımov ; Qafqaz Universiteti by
 • Babayev, Amil Baloğlan oğlu, 1972-
 • Seyidzadə, Etibar Vaqif oğlu, 1970- [aut]
 • İsmayılov, Xəlil. tex. e. n., dos [edt]
 • İsayev, Fəxrəddin Qurban oğlu. fiz.-riyaz. e. d-ru, prof, 1954-2017 [cmm]
 • Adamov, Abzetdin. tex. e. n [cmm]
 • Əlizadə, Tahir. tex. e. n [cmm]
 • Kazımov, Sahib [dsr]
 • Qafqaz Universiteti
Series: Qafqaz Universiteti Nəşrləri ; №32
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 2008
Availability: No items available.

16.
Anaforik əlaqələr [Mətn] : dərs vəsaiti N. Əliyeva ; elmi red. G. Cəlilova ; tərtibatçı S. Kazımov. by
 • Əliyeva, Nərminə. filol. e. n
 • Cəlilova, Gülçöhrə. filol. e. n [edt]
 • Kazımov, Sahib [oth]
Series: Qafqaz Universiteti Nəşri ; № 38
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, English
Publication details: Bakı [Qafqaz Universiteti] 2010. (üz qabığında 2009)
Availability: No items available.

17.
İlyas Əfəndiyev. Zaman və sənətkar [Mətn] : [monoqrafiya] Dos. dr. Sədat Adıgözəl ; Türkiyə türkcəsindən Azərb. türkcəsinə uyğunl. E. Məmmədova ; tərc. Qafqaz Universitetinin Tərcümə Mərkəzi by
 • Adıgözəl, Sədat. dos., dr
 • Məmmədova, Elmira. filol. e. n [trc]
 • Qafqaz Universiteti Tərcümə mərkəzi
Series: Qafqaz Universiteti Nəşri ; № 35
Edition: Qafqaz Universiteti Nəşri № 35
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Turkish
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 2009
Availability: No items available.

18.
Niftalı Mehrəli oğlu Qocayev [Mətn] : biblioqrafiya tərt. İ. N. Əliyeva ; red. H. Orucov ; dizayn S. Kazımov. by
 • Əliyeva, İradə N. biol. e. d-ru [com]
 • Orucov, Həmzağa. fiz.-riyaz. e. d-ru, prof [edt]
 • Kazımov, Sahib [dsr]
Series: Azərbaycanın Elm Xadimləri | Qafqaz Universiteti yayınları
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, Turkish
Publication details: Bakı [Qafqaz Universiteti] 2006
Other title:
 • Niftalı Qocayev
Availability: No items available.

19.
Xətti cəbr [Mətn] : dərs vəsaiti Həmzəağa Orucov ; red. H. Aslanov. by
 • Orucov, Həmzəağa Davud oğlu. fiz-riy. e. d-ru, prof
 • Aslanov, Həmdulla. fiz.-riyaz. e. d-ru, prof [edt]
Series: Qafqaz Universiteti Nəşri
Edition: [1-ci nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qafqaz Universiteti 2014
Availability: No items available.

20.
Azərbaycan tarixi [Mətn] : Azərbaycan Respublikasında təhsil alan xarici tələbələr üçün dərs vəsaiti Tofiq Nəcəfli, Bilal Dədəyev ; elmi red. Y. Mahmudov. by
 • Nəcəfli, Tofiq Hümbət oğlu. tarix e. üzrə fəls. d-ru, dos, 1960-
 • Dədəyev, Bilal Mirzəbala oğlu. tarix e. üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. (Mahmudlu) Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1939- [edt]
Series: Qafqaz Universiteti Nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Qafqaz Universiteti] 2013
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha