Your search returned 9 results.

Sort
Results
1.
Süddə çəpiş [Mətn]: [roman] Y. Polyakov; tərc. ed. E. Başkeçid, Y. Quluzadə, S. Məmmədov, O. Səmədov; red. H. Orucov, S. Sarvan by
 • Polyakov, Yuri
 • Başkeçid, Etimad. (Muradov Etimad Murtuz oğlu) şair, yazıçı, jurnalist, tərcüməçi, 1966- [trl]
 • Quluzadə, Yaşar [trl]
 • Məmmədov, Səfər [trl]
 • Səmədov, Oqtay [trl]
 • Hidayət. (Orucov Hidayət Xuduş oğlu) şair-dramaturq, 1944- [edt]
 • Sarvan, Salman [edt]
Series: Dünya nəsri
Material type: Text Text; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Russian
Publication details: Bakı Kitab aləmi NPM 2006
Availability: No items available.

2.
3.
Elektrik sistemlərində keçid prosesləri [Mətn]: [dərslik] N. A. Yusifbəyli; elmi red. Ə. M. Hüseynov; rəyçilər. A. M. Haşımov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti by
 • Yusifbəyli, Nurəli Adil oğlu, 1963-
 • Hüseynov, Ə. M. tex. e. d-ru, prof [edt]
 • Haşımov, A. M. tex. e. d-ru, akad [cmm]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı "Kitab aləmi" NPM; Maarif 2008
Availability: No items available.

4.
Qədim Yunanıstanın mifləri və əfsanələri [Mətn] N. A. Kun ; rus dilindən çevirənlər: O. Səmədov [və b.]; ön sözün müəl.: K. Abdullayev, R. Bədəlov ; yunan dili üzrə məsləhətçi S. Mehdiyeva ; red. şurası: K. Abdullayev [və b.] ; [Bakı Slavyan Universiteti]. by
 • Kun, Nikolay A
 • Səmədov, Oqtay [trl]
 • Abdullayev, Kamal Mehdi oğlu. (Kamal Abdulla) Xalq yazıçısı, Əməkdar elm xadimi, şair, dilşünas, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1950- [edt, aui]
 • Bədəlov, Rəhman. fəls. e. d-ru, prof [aui]
 • Mehdiyeva, Səidə [csl]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Series: Filoloqun kitabxanası-100 / red. hey.: K. Abdullayev və b
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Russian
Publication details: Bakı Kitab aləmi NPM 2008
Availability: No items available.

5.
Лексический повтор в синтаксических конструкциях русского языка [Текст]: методическое пособие Р. А. Мамедова; научный консультант И. Г. Гамидов; ред. Т. Г. Мамедова; рец. Н. Ш. Мамедов, Ф. С. Бахшиева, Я. К. Алхасов; М-во Образования Азерб. Респуб. Бакинский Славянский Ун-т., кафедра современного русского языка пед. фак. by
 • Мамедова, Рена Альяр гызы
 • Гамидов, И. Г. д-р филол. наук, проф [sad]
 • Мамедова, Т. Г. д-р филол. наук, проф [edt]
 • Мамедов, Н. Ш. канд.филол. наук, доц [cmm]
 • Бахшиева, Фидан Сурат кызы. канд. филол. наук, доц [cmm]
 • Алхасов, Я. К. канд.филол. наук, доц [cmm]
 • Министерство Образования Азербайджанской Республики
 • Бакинский Славянский Университет. Кафедра современного русского языка педагогического факультета
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Баку "Kitab aləmi" NPM 2010
Title translated: Rus dilinin sintaksis konstruksiyalarında leksik təkrar.
Availability: No items available.

6.
Bakalavr hazırlığı üçün Ritorika fənnindən proqram [Mətn] tərt. Ş. Q. Hüseynov, İ. E. Quliyev ; red. T. A. Quliyev ; rəy. İ. Z. Qasımov, Ş. Ə. Əhmədova, E. N. Ələkbərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti, Türkologiya kafedrası by
 • Hüseynov, Şaban Qulam oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [com]
 • Quliyev, İlkin Etibar oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru [com]
 • Quliyev, Teyyub Arıx oğlu. filol. e. n, 1976- [edt]
 • Qasımov, İkram Ziyad oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1950- [cmm]
 • Əhmədova, Şəhla Əhməd qızı. filol. e. n., dos [cmm]
 • Ələkbərova, Elnarə Nadir qızı. filol. e. n [cmm]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti Türkologiya kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s.n.] 2011
Availability: No items available.

7.
Narahat qəlbin səsi [Mətn] M. Ə. Quliyev ; [ön sözün müəl. A. Məhərrəmov] by
 • Quliyev, Mehrəli Əlimərdan oğlu, 1954-
 • Məhərrəmov, Adil [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU Kitab aləmi NPM 2004
Availability: No items available.

8.
Musiqi və musiqinin tədrisi metodikası [Mətn] : dərslik N. Sultanova ; red. A. İ. Həsənova ; rəyçilər. N. A. Mirzəyeva, G. İ. Aslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti. by
 • Sultanova, Nilüfer
 • Həsənova, A. İ. sənətşünaslıq n., dos [edt]
 • Mirzəyeva, Nailə Ağarəhim qızı. sənətşün. n., dos [cmm]
 • Aslanova, G. İ [cmm]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı "Kitab Aləmi" NPM 2007
Availability: No items available.

9.
Dövlət dili və norma: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] Mübariz Yusifov; Red.: Çingiz Hüseynzadə; Rəyçilər: R. Məhərrəmova, T. Quliyev by
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Əməkdar müəllim, filol. e. d-ru, prof, 1946-
 • Hüseynzadə, Çingiz. filol. e. d-ru [edt]
 • Məhərrəmova, Rəhilə Cavad qızı. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Quliyev, Telman. filol. e. n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU Kitab aləmi NPM 2005
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha