Refine your search

Your search returned 168 results.

Sort
Results
1.
Erməni cinayətləri [Mətn] : sənədlər əsasında ön sözün müəl. Y. Mahmudov ; ideyanın müəl. və elmi red. M. Cəfərli C. 1. by
 • Cəfərli, Məmməd [edt]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2004
Availability: No items available.

2.
Mənalı həyat yolu [Mətn] : seçilmiş əsərlər M. Məmmədli ; red. T. Quliyev by
 • Məmmədli, Mahal Səməd oğlu. tarix e. d-ru, prof
 • Quliyev, Tacəddin Fəzrəddin oğlu. tarix e. n., dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Vətən 2004
Availability: No items available.

3.
Soyqırım analardan başlanır [Mətn]: [Repressiya məruz qalmış qadınların siyahısı] tərtibçi. Ş. Məmmədova; red. X. Bağırov. by
 • Məmmədova, Şəfiqə [com]
 • Bağırov, Xəqani [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2003
Availability: Items available for loan: Göygöl rayon MKS (1). Xaçmaz rayon MKS (2).

4.
Veteranlar vətənimizin qızıl fondudur [Mətn] Red.: S.Şıxlı by
 • Şıxlı, Seyfəddin. (Abdullayev Seyfəddin Qiyas oğlu) yazıçı, 1945-2007 [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2003
Availability: No items available.

5.
Azərbaycan mədəniyyəti tarixindən Mühazirə mətnləri [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti M.S.Məmmədli ; elmi red. T.Quliyev by
 • Məmmədli, Mahal Səməd oğlu. tarix e. d-ru, prof
 • Quliyev, Tacəddin Fəzrəddin oğlu. tarix e. n., dos [edt]
 • Azərbaycan Dillər Universiteti Tarix kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2004
Availability: No items available.

6.
Azərbaycanda kitabxanaçılıq işi [Mətn] : Respublika Həmkarlar İttifaqı kitabxanalarının materialları əsasında T. Quliyev ; elmi red. A. A. Xələfov II Hissə by
 • Quliyev, Tacəddin Fəzrəddin oğlu. tarix e. n., dos
 • Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1931-2020 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2004
Availability: No items available.

7.
Yaşamağa dəyər [Mətn]: Povest A. Аxundov; Red. N. Şahtaxtinskaya by
 • Axundov, Asif Xeybər oğlu, 1939-
 • Şahtaxtinskaya, Nuriyyə [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2005
Availability: No items available.

8.
Mahal Məmmədli: Anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə Tərt.: Tofiq Məmmədli, Səməd Məmmədli və b., Red.: Tacəddin Quliyev, Gülnar Məmmədli və b. by
 • Məmmədli, Tofiq Səməd oğlu. geol.-mineral. е. n, 1938- [com]
 • Məmmədli, Səməd Hüseyn oğlu, 1958- [com]
Series: Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2003
Availability: No items available.

9.
Zəlimxan Yaqubdan yazılanlar [Mətn]: məqalələr toplusu red. A. Bağırov by
 • Bağırov, Azər [edt]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2004
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1). Şəki rayon MKS (1).

10.
İmam Şamil [Mətn]: tarixi-publisistik oçerk İ. Mustafayev, S. Mustafayev; Red. H. Mehrəli, H. Mahmud; Rəssam N. Babayev by
 • Mustafayev, İmam Daşdəmir oğlu. akad
 • Mustafayev, Sadıq. filol. e. n [aut]
 • Mehrəli, Hüseyn [edt]
 • Mahmud, Hikmət. (Mahmudov Hikmət İsmayıl oğlu) geol.-mineral. e. d-ru, prof., şair, 1936- [edt]
 • Babayev, Nazim [ill]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 1993
Availability: No items available.

11.
Böyük övliyalar [Mətn] : həyatları, rəvayətləri, hikmətli sözləri : [toplu] R. Dikici; elmi red. Hacı V. Məmmədəliyev ; çapa haz. Hacı A. Məmmədov. by
 • Dikici, Rəcəb
 • Məmmədov, Hacı Abutalıb. fəls.e.n [com]
 • Məmmədəliyev, Vasim Məmmədəli oğlu. Əməkdar elm xadimi, şərqşünas-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1942-2019 [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 1993
Availability: No items available.

12.
Erməni terroru [Mətn] : [albom] Azərb. Resp. əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası ; baş məsləhətçi E. Mahmudov ; tərt.: E. Səmədov, E. Ağayev, A. Həsənoğlu ; red. qrupu : F. Sadıqov, İ. Quliyev, M. Cavadov, Ş. Rzayev ; [ön söz Ə. Abdullayev ; rəssam Ü. Şahin qızı ; tərc. S. Vəlizadə, N. Dadaşova]. by
 • Mahmudov, Eldar [csl]
 • Səmədov, Eldar [com]
 • Ağayev, Emin [com]
 • Həsənoğlu, Aygün Səhrab qızı. yazıçı-dramaturq, 1967- [com]
 • Sadıqov, Firudin [edt]
 • Quliyev, İlqar [edt]
 • Cavadov, Mahir [edt]
 • Rzayev, Şahin [edt]
 • Abdullayev, Əlikram [aui]
 • Şahinqızı, Ülkər [ill]
 • Vəlizadə, Səlimə [trl]
 • Dadaşova, Nailə [trl]
 • Azərbaycan Respublikası Əsir və İtkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, English, Russian
Publication details: Bakı Vətən 2005
Other title:
 • Armenian terror : [albom] / State Commission of the Republic of Azerbaijan on prisoners of war, hostages and missing persons ; senior consultant E. Mahmudov ; compositor : E. Samadov, E. Agayev, A. Hasanoglu ; editor's group : F. Sadigov, I. Quliyev, M. Javadov, Sh. Rzayev ; [foreword A. Abdullayev ; artist U. Shahin gizi ; translation S. Velizadeh, N. Dadashova]
 • Армянский террор : [альбом] / Гос. Комиссия Азерб. Респ. по военнопленным, заложникам и пропавшим без вести гражданам ; гл. консультант Э. Махмудов ; сост. : Э. Самедов, Э. Агаев, А. Гасаноглы ; ред. группа : Ф. Садыгов, И. Гулиев, М. Джавадов, Ш. Рзаев ; [введение А. Абдуллаев ; худож. У. Шахин гызы ; пер. С. Велизаде, Н. Дадашева]
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Göygöl rayon MKS (1).

13.
Azərbaycan diyarı Lahıc [Mətn]: Etnoqrafik-bədii lövhələr M.Süleymanov; Red. T.Rüstəmov; Ön sözün müəllifi. N.Cəfərov by
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu, 1912-
 • Rüstəmov, Tofiq Tağı oğlu. filol. e. n., dos [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 1994
Availability: No items available.

14.
Mədəniyyətə xidmət edən təhsil ocağı [Mətn] F. B. Cəbrayılov by
 • Cəbrayılov, Fazil Bəynişan oğlu, 1947-
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Vətən] 2005
Availability: No items available.

15.
Sarı gəlin [Mətn] : roman Y. Kərimov. by
 • Kərimov, Yusif Abbas oğlu. Əməkdar jurnalist, nasir, publisist, 1940-2018
Material type: Text Text; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2016
Availability: No items available.

16.
Yaraqla məni [Mətn]: Lirik şerlər, qəzəllər, poema və satira Bəşir Kəsərli; Red. Z.Şahsevənli; Rəssam. A.Həmidoğlu by
 • Kəsərli, Bəşir. (Türk Dünyəvi)
 • Şahsevənli, Zülfüqar. (Qarayev Zülfüqar Qubad oğlu) şair-publisist, 1950- [edt]
 • Həmidoğlu, Azər [ill]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Mixed forms ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2000
Availability: No items available.

17.
Azərbaycanlıların II Dünya müharibəsində iştirakı [Mətn] İ. Z. İsmayılov. by
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. tarix e. d-ru, prof, 1920-
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Vətən] 2000
Availability: No items available.

18.
Qəzəllər [Mətn]: Zahid; Red.: A.Qaflanov by
 • Zahid
 • Qaflanov, Abbasqulu [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 2005
Availability: Items available for loan: Göygöl rayon MKS (1). Samux rayon MKS (3).

19.
Müstəqil Azərbaycan 80 il tarix səhnəsində [Mətn]: Sənədlər, məqalələr toplusu Tərt.: Q. Q. İbrahimoğlu; Red.: Z. Mehdi, M. İslam by
 • İbrahimoğlu, Qalib Qurban [com]
 • Mehdi, Zamin [edt]
 • İslam, Mətanət [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 1998
Availability: No items available.

20.
Şövkətnamə [Mətn]: El şairləri silsiləsindən R.Tahirzadə; Red.: S. Murtuzayev II kitab by
 • Tahirzadə, Rəsul Abbas oğlu
 • Murtuzayev, Sadıq [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən-Mürtəcim 2006
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha