Your search returned 118 results.

Sort
Results
1.
Nəğməkar şair [Mətn] : Ramiz Abdullayevin 50 illik yubileyinə həsr olunur M. Çobanov ; tərt. ed. nəşrə haz. və red. M. Borçalı. by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Borçalı, Müşfiq. (Çobanov ; Çobanlı Müşfiq Mədəd oğlu ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [com, edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: bakı Borçalı NPM 2003
Availability: No items available.

2.
Pedaqoji suallar və onlara verilən metodiki tələblər [Mətn] : müəllimlər üçün metodiki vəsait M. N. Çobanov ; red. N. M. Xudiyev by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil EİM 2003
Availability: No items available.

3.
Xarici dil dərslərində nitq fəaliyyətinin əsas növlərinin tədrisi [Mətn] : xarici dillər üzrə tədris edən müəllimlər üçün vəsait M. N. Çobanov, B. Məmmədova ; red. N. Xudiyev Hissə 2. by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Məmmədova, B [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

4.
Ədəbi Borçalı [Mətn] : bədii ədəbiyyatda Borçalı mövzusu : 1920-cu ilə qədər Ş. Q. Məmmədli ; naşiri və red. M. Çobanlı ; sponsor M. Çobanov. by
 • Məmmədli, Şurəddin Qarapapaq. (Məmmədov ; Məmmədli Şurəddin Bahəddin oğlu) ədəbiyyatşünas, jurnalist, şair, filol. e. d-ru, prof, 1956-
 • Çobanlı, Müşfiq Mədəd oğlu. (Çobanov Müşviq Mədəd oğlu ; Borçalı Müşfiq ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [edt, pbl]
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [spn]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Borçalı NPM 2002
Availability: No items available.

5.
Azərbaycan antroponimiyasının əsasları [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik M. N. Çobanov ; elmi red. A. M. Qurbanov ; rəyçi Q. Ş. Kazımov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Qurbanov, Afat Məhəmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, İctimai-siyasi xadim, türkoloq, dilçi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1929-2009 [edt]
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937- [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Maarif 1998
Availability: No items available.

6.
Azərbaycan şəxs adları [Mətn] : soraq kitabı M. N. Çobanov, M. M. Çobanlı ; red. A. M. Qurbanov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Çobanlı, Müşfiq Mədəd oğlu. (Çobanov Müşviq Mədəd oğlu ; Borçalı Müşfiq ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [aut]
 • Qurbanov, Afat Məhəmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, İctimai-siyasi xadim, türkoloq, dilçi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1929-2009 [edt]
Edition: Yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş ikinci nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 1995
Availability: No items available.

7.
Mətnin linqvistik təhlili [Mətn] : ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri və orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün vəsait M. N. Çobanov ; red. N. Xudiyev ; Təhsil Problemləri İn-tu I hissə. by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xuduyev, Nizami. filol. e. d-ru., prof. Əməkdar elm xadimi [edt]
 • Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil və Elm 2002
Availability: No items available.

8.
Görkəmli strategiyaçı [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H. Ə. Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və dilimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz" Respublika Elmi-nəzəri Konfransında "Görkəmli strategiyaçı" mövzusunda oxunmuş məruzənin mətni M. N. Çobanov ; red. İsa İsmayılov ; Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • İsmayılov, İsa Namaz oğlu. ped. e. d-ru, prof, 1946- [edt]
 • Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2003
Availability: No items available.

9.
Azərbaycan dili [Mətn] : ali məktəblərin qeyri-filoloji fakültələri : ali hərbi məktəblər üçün dərslik M. Çobanov ; red. N. Cəfərov. C. 1 Nitq mədəniyyəti. by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Təhsil EİM 2004
Availability: No items available.

10.
Zabit- vətəndaş əqidəsinin formalaşdırılması və onun atributları [Mətn] : Ali Hərbi Məktəblərin dinləyiciləri və zabitlər ücün vəsait M.N. Cobanov ; red. N. Cəfərov, A. Qurbani ; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Qurbani, Abdulla. (Qurbanov Abdulla Novruz oğlu) Əməkdar incəsənət xadimi, şair, publisist, dramaturq, nasir, 1956- [edt]
 • Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Borçalı NPM 2005
Availability: No items available.

11.
Azərbaycanşünaslığın əsasları [Mətn] : ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti M. N. Çobanov ; red. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. "Təhsil" Mərkəzi by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Borçalı NPM 2004
Availability: No items available.

12.
Görkəmli strategiyaçı [Mətn] M. N. Çobanov ; elmi red. N. Xudiyev ; red. İ. İsmayılov ; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • İsmayılov, İsa Namaz oğlu. ped. e. d-ru, prof, 1946- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi
Edition: İkinci nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Borçalı NPM 2004
Availability: No items available.

13.
Tale yollarında... [Mətn] : Povest və hekayələr A. Mustafayev ; red. N. Saraclı; rəyçilər M. Çobanov, H. Nur. by
 • Mustafayev, Abbas
 • Saraclı, Nizami. (Əliyev Nizami Paşa oğlu), 1950- [edt]
 • Nur, Hidayət. (Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu) fiz.-riyaz. e. d-ru, prof, 1941- [cmm]
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil EİM 2002
Availability: No items available.

14.
Şagirdlərin elmi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində morfoloji və leksik təhlilin rolu [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün metodik vəsait M.N. Çobanov, G.İ. Bəşirova ; Təhsil Problemləri İn-tu ; red. N. Cəfərov, Ə. Abbasov II Kitab by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Bəşirova, Gülşən [aut]
 • Cəfərov, N [edt]
 • Abbasov, Ə [edt]
 • Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil EİM 2005
Availability: No items available.

15.
Şagirdlərin elmi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində morfoloji və leksik təhlilin rolu [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün metodik vəsait M. N. Çobanov, G. İ. Bəşirova ; Təhsil Problemləri İn-tu ; red. N. Cəfərov, Ə. Abbasov I Kitab by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Bəşirova, Gülşən [aut]
 • Cəfərov, N [edt]
 • Abbasov, Ə [edt]
 • Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil EİM 2005
Availability: No items available.

16.
Qələbə-60 Borçalı azərbaycanlıları ikinci dünya müharibəsinin cəbhələrində [Mətn] M. N. Çobanov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2005
Availability: No items available.

17.
Azərbaycan antroponimlərinin təşəkkülü və inkişafı [Mətn] N. Xudiyev ; elmi red. M.Çobanov ; rəyçi Q. Məşədiyev by
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949-
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [edt]
 • Məşədiyev, Qara İbrahim oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 2005
Availability: No items available.

18.
Azərbaycanın hərbi dənizçilik tarixi [Mətn] : 2 hissədə N. A. Əliyev ; Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi ; elmi red. P. Q. Darabadi ; Azərb. dilinə tərc. ed. və red. M. N. Çobanov II Hissə by
 • Əliyev, Nurulla Arif oğlu. tarix e. d-ru, prof, 1962-
 • Darabadi, Pərvin Qulam oğlu. tarix e. d-ru, prof, 1947- [edt]
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [edt, trl]
 • Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian Original language: Russian
Publication details: Bakı AAHDM 2005
Other title:
 • Военно-Морская история Азербайджана
Availability: No items available.

19.
Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Dilçilikdən xüsusi kurs [Mətn] : Pedaqoji institutların filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti M.N. Çobanov; rəyçi Ş. Sədiyev by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Sədiyev, Şəmsəddin Mürsəl oğlu [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Tbilisi Qanatleba 1983
Availability: No items available.

20.
Familiya, təxəllüs [Mətn] : orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün vəsait M. N. Çobanov ; red. Ə. M. Əliyev ; Gürcüstan SSR Y. S. Qoqebaşvili ad. Pedaqoji Cəmiyyəti by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Əliyev, Ə. M [edt]
 • Gürcüstan SSR Y. S. Qoqebaşvili adına Pedaqoji Cəmiyyəti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Tbilisi [s.n.] 1987
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha