Your search returned 35 results.

Sort
Results
1.
Dünya və onun dörd tərəfinin ümumi təsviri [Mətn] Pyer Davit, Kornel Lö Brən; tərc. S. Əliyeva; red. F. Ələkbərli; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu by
 • Davit, Pyer
 • Kornel, Lö Brən [aut]
 • Əliyeva, Sayalı [trl]
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: French
Publication details: Bakı Nurlan 2006
Availability: Items available for loan: Şəki rayon MKS (4).

2.
Müalicati-münfəridə[Mətn]: sadə müalicə üsulları Ə. əl-Marağı; fars dil. tərc. ed., müqəddimə, qeydlərin və şərhlərin müəl. İ. Qaibova; elmi red. F. Ələkbərli; AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu by
 • Maraği-əl Əbdülhəsən
 • Qaibova, İradə [trl]
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Original language: Persian
Publication details: Bakı Nurlan 2009
Availability: Items available for loan: Şəki rayon MKS (1).

3.
Kifayeyi-Mənsuriyyə [Mətn]: Mənsurun "Kifayət" əsəri Mənsur ibn Məhəmməd İbn Yusif ibn İlyas; tərc. edib nəşrə hazırlayan. Z. Məmmədova; elmi red. F. Ələkbərli; red. S. Əliyeva, N. Əliyeva; AMEA M. Füzuli ad. Əlyazmaları İn-tu by
 • Mənsur ibn Məhəmməd İbn yusif ibn İlyas
 • Məmmədova, Zemfira [trl, mon]
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru [edt]
 • Əliyeva, S [edt]
 • Əliyeva, N [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2010
Availability: Items available for loan: Şəki rayon MKS (2).

4.
Nizaminin dünya kitabxanalarında tapılan əlyazmaları tədqiq edilir [Mətn] Fərid Ələkbərli: "Avropa kitabxanalarındakı Şərq əlyazmaları arasında ən çox nümunələr Nizami Gəncəvi ilə bağlıdır" F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid [ive]
 • Mehparə [ivr]
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

5.
Əxlaqi-Nasiri [Mətn] N. Tusi ; farscadan tərc. ed., müqəddimə və şərhi. R. Sultanov ; red. R. Sadıqov ; Heydər Əliyev Fondu ; dizayn ALF group design by
 • Tusi, Məhəmməd Nəsirəddin. (Xacə Nəsirəddin Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Həsən Tusi) alim, filosof, astronom, 1201-1274
 • Sultanov, Rəhim [trl, aui]
 • Sadıqov, Ruslan [edt]
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru [csl]
 • Heydər Əliyev Fondu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Persian
Publication details: Bakı [s.n.] [2009]
Availability: Items available for loan: Göygöl rayon MKS (7). Not available: Göygöl rayon MKS: Checked out (1).

6.
Müşk və ənbər: dərman, yoxsa kosmetik vasitə? [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

7.
Din fəlsəfədə humanist ideyalar [Mətn] F. Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid
Source: Dövlət və din
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Availability: No items available.

8.
"Vatikan Kitabxanasında tanımadığımız alimlərimizin kitabları var" [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid [ive]
 • Abdulla, Arzu [ive]
Source: Mövqe
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

9.
"Dünya Yaddaşı" proqramında iştirakımız mədəniyyətimizin təbliği baxımından önəmlidir [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid [ive]
 • Sultanova, Mehparə [ivr]
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

10.
Vatikan kitabxanasında Azərbaycan nəsrinin ən qədim nümunələrindən biri tapılıb: XV əsrə aid "Hekayələr toplusu" Azərbaycan ədəbi dilinin ən qədim nümunələrindən biridir [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid [ive]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

11.
Vatikan arxivlərində Azərbaycana aid sənədlər [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru
Source: Respublika
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

12.
Nizami Paşayev: "Məkkəni və Mədinəni ziyarət etmək ən böyük arzum idi: [Mətn] N.Paşayev; müsahibəni apardı: A.Əhmədov by
 • Paşayev, Nizami [ive]
 • Əhmədov, Anar [aut]
 • Ələkbərli, Fərid [aut]
Source: Olimpiya dünyası
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

13.
Əmir Teymur [Mətn] G. Vamberi ; ərəb əlifbasından transfoneliterasiya ed., lüğətin müəl. T. Həsənzadə ; red. F. Ələkbərli ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu by
 • Vamberi, German. prof, 1832-?
 • Həsənzadə, Tahirə Dadaş qızı. tarix üzrə fəls. d-ru
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2013
Availability: No items available.

14.
Həkim müalicə edir, təbiət isə sağaldır… [Mətn] Xoşbəxtlik - insan ruhunun rahat olması və sevinməsi deməkdir F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

15.
“Harada Şərq əlyazmaları varsa, orada Azərbaycan əlyazmaları da var” [Mətn] F. Ələkbərli; Müsahibəni apardı: S.Soltanlı by
 • Ələkbərli, Fərid [ive]
 • Soltanlı, S [ivr]
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

16.
Gözəliyin fəlsəfəsi [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

17.
İslam təbabətində stressi aradan qaldırmaq yolları [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru
Source: Dövlət və din
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

18.
Nəsirəddin Tusinin təkamül görüşlərinin dini-fəlsəfi əsasları [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid
Source: Dövlət və din
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Availability: No items available.

19.
"İnsan əqli, Allah vergisidir..." [Mətn] : [Seçilmiş əsərləri : rus və Azərb. dillərində nəşr] M. F. Axundov ; tərt., mətn. hazırl. və tərc.: F. Ələkbərli, İ. Zaytsev ; dizayn V. Hüseynov ; M. İ. Rudomino ad. Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası, AMEA Əlyazmalar İn-tu, REA Şərqşünaslıq İn-tu, [Heydər Əliyev Fondu]. by
 • Axundov, Mirzə Fətəli. (Axundzadə Mirzə Fətəli Məhəmmədtağı oğlu ; Səbuhi) ictimai xadim, filosof, yazıçı, dramaturq, 1812-1878
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru [com, trl]
 • Zaytsev, İlya. tarix e. d-ru [com, trl]
 • Hüseynov, Vadim [dsr]
 • M. İ. Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu
 • Rusiya Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu
 • Heydər Əliyev Fondu
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Mixed forms ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Moskva Bakı [Rudomino kitab mərkəzi] ; [AMEA Əlyazmalar İn-tu] 2012
Other title:
 • "Человеческий разум, этот божественный дар..." : Избранные произведения : изд. на рус. и азерб. яз. / М. Ф. Ахундов ; сост., подгот. текстов и пер.: Ф. Алекберли, И. Зайцев ; дизайнер В. Гусейнов ; Всерос. гос. б-ка иностранной лит. им. М. И. Рудомино, Ин-т рукописей НАН Азербайджана, Ин-т востоковедения РАН, [Фонд Гейдара Алиева].
Availability: No items available.

20.
Humanizm nəzəriyyəsinin dini-fəlsəfi aspektləri [Mətn] F.Ələkbərli by
 • Ələkbərli, Fərid. tarix e. d-ru
Source: Dövlət və din
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha