Refine your search

Your search returned 205 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycan dili [Mətn] : Х-ХI siniflər üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

2.
Azərbaycan dili: V sinif üçün dərslik Ə.Əfəndizadə, N.Xudiyev, Ə. Abbasov, H. Əsgərov; Elmi red.: N. Cəfərov, Y. Seyidov by
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Əsgərov, Hüseyn Abbas oğlu. filol. e. d-ru [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Pre-adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

3.
Ana vətənim - Azərbaycan [Mətn] : təlim rus dilində olan məktəblərin 5-11-ci sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dilindən əlavə oxu materialları : metodik vəsait А. Y. Süleymanlı ; red. Ə. Abbasov ; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İn-tu. by
 • Süleymanlı, Abbas Yusif oğlu
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
 • Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı UniPrint 2005
Availability: No items available.

4.
Dərslərdə yaşanan həyat Şamxəlil Məmmədov: Red.; Ənvər Abbasov by
 • Məmmədov, Şamxəlil Hətəm oğlu. ped. e. n, 1949-
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Pedaqogika 2002
Availability: No items available.

5.
Texnologiya [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik N. L. Axundov, H. H. Əhmədov, S. İ. Yahyayeva; elmi məsləhətçi A. Mehrabov, Ə. Abbasov ; rəyçi. F. Rüstəmov, S. Novruzov ; elmi red. A. Abbasov by
 • Axundov, Natiq Lütviq oğlu
 • Əhmədov, Hümeyir Hüseyn oğlu. pedaqogika üzrə e. d-ru, prof., akad, 1958- [aut]
 • Yahyayeva, Svetlana İslam qızı [aut]
 • Mehrabov, Abdulla Oruc oğlu. Əməkdar müəllim, tex. e. d-ru, prof, 1938-2015 [sad]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [sad]
 • Rüstəmov, Fərrux Abbas oğlu. Əməkdar elm xadimi, pedaqoji e. d-ru, prof., akad, 1961- [cmm]
 • Novruzov, Sabir [cmm]
 • Abbasov, Akif Nurağa oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqoq, yazıçı, tərcüməçi, pedaqoji e. d-ru, prof, 1950- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Primary;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2012
Other title:
 • Texnologiya 2
Availability: No items available.

6.
Təlim rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan dili tədrisinin inkişaf yolları: XX əsrin 30-90-cı illəri: [Monoqrafiya] T.İsmayılova; Elmi red.: Ə.Abbasov by
 • İsmayılova, Təranə İmran qızı
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı XXI YNE 2005
Availability: No items available.

7.
Pedaqoji tədqiqatlar-99: Azərbaycan ETPEİ-də 1999-cu ildə aparılmış tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri Tərtib edən: Ə.M.Abbasov; Red.: Y.Ş. Kərimov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu by
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [com]
 • Kərimov, Yəhya Şəfi oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə e. d-ru, prof, 1927-2021 [edt]
 • Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Tərəqqi 2000
Availability: No items available.

8.
Sinifdənxaric oxu materialları: V-XI siniflər üçün vəsait Tərt.ed.: S. A. Zamanlı; Rəyçi: Ə. Əfəndizadə; Ön söz: Ə. Abbasov by
 • Zamanlı, Solmaz Ağayar qızı [com]
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2000
Availability: No items available.

9.
Söz çələngi [Mətn] Tərt.: A.N. Rəhimov, Ə.M. Abbasov; Elmi red.: B.A. Əhmədov, M. Baharlı by
 • Rəhimov, Ağarəhim Nüsrət oğlu. (Ağarəhim) nasir, publisist, dramaturq, ssenarist, pedaqoji e. d-ru, prof, 1948- [com]
 • Əhmədov, Bəşir Abbas oğlu. ped. e. d-ru, prof [edt]
 • Baharlı, Məhəmməd Əhməd oğlu. (Əhmədov) nasir, publisist, 1948- [edt]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [com]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 1997
Availability: No items available.

10.
Orta məktəbin "Azərbaycan dili" dərsliklərində dilçilik məsələləri [Mətn]: Sintaksis, 1945-1995-ci illər Sərdar Zeynal; elmi red. T. Hacıyev by
 • Zeynal, Sərdar. (Zeynalov Sərdar Səyyad oğlu), 1954-
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu 1999
Availability: No items available.

11.
İP telefon rabitəsi Ə.M. Abbasov, B.İ. Hüseynov, X.F. Kişiyev; Elmi red.: F. Əliyev by
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos
 • Hüseynov, B. İ [aut]
 • Kişiyev, X. F [aut]
 • Əliyev, Fikrət [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2006
Availability: No items available.

12.
Əməli yazı nümunələri [Mətn] : metodik vəsait Ş. Balakişiyev, İ. Namazov ; elmi red. Y. Kərimov ; rəyçilər : A. Məmmədov, A. Hacıyev, G. Xudiyeva ; ön sözün müəl. Ə. Abbasov ; Təhsil Problemləri İn-tu by
 • Balakişiyev, Şahbaz
 • Namazov, İmran [aut]
 • Kərimov, Yəhya Şəfi oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə e. d-ru, prof, 1927-2021 [edt]
 • Məmmədov, Avtandil İsrafil oğlu. (Ağbaba Avtandil) Əməkdar jurnalist, şair, publisist, folklorşünas, filol. e. d-ru, prof, 1955- [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aui]
 • Hacıyev, Asif. ped. e. n., dos [cmm]
 • Xudiyeva, Gülarə [cmm]
 • Təhsil Problemləri İnstitutu
Series: Müəllimlər üçün vəsait
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı E.L. NPŞ 2006
Availability: Items available for loan: Cəlilabad rayon MKS (1)Call number: 84(5Aze). Goranboy rayon MKS (1). Gəncə şəhər MKS (2). Nizami rayon MKS (1)Call number: 81.1. Samux rayon MKS (8). Səbail rayon MKS (7). Ucar rayon MKS (3)Call number: 74, ... Xaçmaz rayon MKS (16). Şəki rayon MKS (15)Call number: 81.2, ...

13.
"Əlifba" dərsliyinə metodik göstərişlər Kərimov, Y.Ş; Red.: Abbasov, Ə.M.; Rəyçi: M.Q.Məmmədov, A.R.İbrahimova. by
 • Kərimov, Yəhya Şəfi oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə e. d-ru, prof, 1927-2021
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
 • Məmmədov, M. Q [cmm]
 • İbrahimova, A. R [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nasir 2001
Availability: No items available.

14.
Rus məktəblərində Azərbaycan dili üzrə nitq inkişafı metodikası [Mətn] : müəllimlər üçün vəsait İ.O. Bayramov; rəyçilər Y. S. Əfəndiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Bayramov, İlyas Oruc oğlu. dos
 • Əfəndiyev, Yasin Səməd oğlu [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Maarif 1988
Availability: No items available.

15.
Təhsili idarəetmənin əsasları [Mətn] : Məktəbşünaslıq Ə. Kəlbəliyev ; elmi red., tərt. və nəşrə haz. F. Rüstəmov ; rəyçilər V. Xəlilov, Ə. Abbasov by
 • Kəlbəliyev, Əhməd Allahverdi oğlu
 • Rüstəmov, Fərrux Abbas oğlu. Əməkdar elm xadimi, pedaqoji e. d-ru, prof., akad, 1961- [edt, com, mon]
 • Xəlilov, Vidadi Cəmil oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə e. d-ru, prof., akad, 1942- [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2006
Availability: No items available.

16.
İctimai-siyasi şerlərin tədrisi yolları: Ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI siniflərinin materialları üzrə İ. Pənahov; Red.: Ş. A. Mikayılov; Rəyçilər: Ə. M. Abbasov; A. M. Babayev; Naşir: T. Vəlixanlı by
 • Pənahov, İlham
 • Mikayılov, Şəmistan Abdul oğlu. pedaqoji e. d-ru, prof, 1929-2018 [edt]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
 • Babayev, Adil Məhəmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1938- [cmm]
 • Vəlixanlı, Telman Həmzağa oğlu. (Cəfərov) Əməkdar müəllim, türkoloq, tərcüməçi, naşir, filol. e. d-ru, prof, 1963- [pbl]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Mütərcim 2000
Availability: No items available.

17.
Yarımçıq ömrün sahibi [Mətn] tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı: F. Rüstəmov ; red. Ə. Abbasov by
 • Rüstəmov, Fərrux Abbas oğlu. Əməkdar elm xadimi, pedaqoji e. d-ru, prof., akad, 1961- [com, mon]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nasir 2000
Availability: No items available.

18.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları Tərtib edəni: Ə. M. Abbasov; Elmi red.: Ş. A. Mikayılov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat pedaqoji Elmlər İnstitutu by
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [com]
 • Mikayılov, Şəmistan Abdul oğlu. pedaqoji e. d-ru, prof, 1929-2018 [edt]
 • Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı 1999
Other title:
 • Dədə Qorqud - 1300
Availability: No items available.

19.
Təhsilin yeni məzmununun yaradılması problemi [Mətn] Ə. Abbasov by
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos
Source: Azərbaycan müəllimi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

20.
Azərbaycan ETPEİ-də 1998-ci ildə aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri: (14-16 aprel 1999-cu il) [Mətn]: Pedaqoji tədqiqatların nəticələri Tərt. ed. Ə.M.Abbasov; Red. Y.Ş.Kərimov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu by
 • 1998-ci ildə aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin yekunları, elmi konfrans (1999; Bakı)
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [com]
 • Kərimov, Yəhya Şəfi oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə e. d-ru, prof, 1927-2021 [edt]
 • Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı 1999
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha