Refine your search

Your search returned 110 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri 1920-1922: Sənədlər və materiallar Elmi red. və ön söz: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı); Çapa hazırlayanlar: Jalə Qurbanova və Musa Piriyev; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Qurbanova, Jalə [mon]
 • Piriyev, Musa [mon]
 • Məmmədov, Hüsaməddin. (Qaramanlı) tarix üzrə fəls. d-ru [edt, aui]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı AzAtaM 2002
Availability: No items available.

2.
Azərbaycanda Atatürk və Türkiyə Cümhuriyyəti araşdırmaları (1941-2003) [Mətn] : Biblioqrafiya Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; Tərt.: S. Məmmədova; Elmi red.: H. Məmmədov; Ön sözün müəllifi: N. Cəfərov by
 • Məmmədova, Samirə [com]
 • Məmmədov, Hüsaməddin. (Qaramanlı) tarix üzrə fəls. d-ru [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, , German
Publication details: Bakı AzAtaM 2003
Availability: No items available.

3.
XXI əsrin perspektivləri: Azərbaycandan baxış B. Tuncay; Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Tuncay, Bəxtiyar. (Şahverdiyev Bəxtiyar), 1960-
 • Əhmədli, Nazir Surxay oğlu. tədqiqatçı, yazıçı, kimya üzrə fəls. d-ru, 1961- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2003
Availability: No items available.

4.
Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya [Mətn] N. S. Novruzova, D. T. Əliyeva ; red. T. İ. Hacıyev ; Bakı Slavyan Universiteti ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Novruzova, Nuridə Səməd qızı. filol. üzrə fəls. d-ru dos [aut]
 • Əliyeva, Dürdanə Tofiq qızı. filol. e. n. dos, 1968- [aut]
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Təhsil 2005
Availability: No items available.

5.
Heydər Əliyev N.Cəfərov; Elmi red.: O.Musayev; Redaktor: S.Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Musayev, Osman Ənvər oğlu [edt]
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Series: Türk dünyasının böyük dövlət xadimləri. 1
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AtaAzM 2002
Availability: No items available.

6.
Ədəbiyyatdan siyasətə [Mətn] N. Cəfərov; elmi red. N. Əhmədli; red. S. Nəzərli ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Əhmədli, Nazir Surxay oğlu. tədqiqatçı, yazıçı, kimya üzrə fəls. d-ru, 1961- [edt]
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı АzАtаМ 2003
Availability: No items available.

7.
Heydər Əliyev Atatürk haqqında [Mətn] Toplayanı və tərt.ed. S.Nəzərli; Ön sözün müəllifi. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [com]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı АzАtаМ 2003
Availability: No items available.

8.
Qars müqaviləsi [Mətn] tərt. ed. və ön sözün müəl. H. Məmmədov (Qaramanlı) ; elmi red. N. Əhmədli ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Məmmədov, Hüsaməddin. (Qaramanlı) tarix üzrə fəls. d-ru [com, aui]
 • Əhmədli, Nazir Surxay oğlu. tədqiqatçı, yazıçı, kimya üzrə fəls. d-ru, 1961- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Original language: Russian, tus, French
Publication details: Bakı AzAtaM 2004
Other title:
 • Карский договор
 • Kars muahedenamesi
 • Traite de Kars
Availability: No items available.

9.
İlham Əliyev [Mətn] : siyasi portret çizgiləri N. Cəfərov, D. Osmanlı ; elmi red. N.Əhmədli ; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Osmanlı, Dəyanət Osman oğlu. (Bayramov) şair, publisist, jurnalist, 1965- [aut]
 • Əhmədli, Nazir Surxay oğlu. tədqiqatçı, yazıçı, kimya üzrə fəls. d-ru, 1961- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2004
Availability: No items available.

10.
Türk düşüncə və siyasi həyatında Əhməd Ağaoğlu G.Akalın; Çevirəni və nəşrə hazırlayanı: S.Məmmədova; Elmi red.: O.Musayev by
 • Akalın, Gülsərən
 • Məmmədova, Samirə [trl, mon]
 • Musayev, Osman Ənvər oğlu [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: tus
Publication details: Bakı AzAtaM 2004
Availability: No items available.

11.
Türküm mənim-Atatürküm Toplayanı və tərtib edəni: Kəmalə Məmmədova; Red.: Əkbər Qoşalı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Məmmədova, Kəmalə [com]
 • Qoşalı, Əkbər. (Yolçuyev Əkbər Mehdi oğlu) nasir, publisist, şair, 1973- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Az Ata M 2004
Availability: No items available.

12.
Həyat filosofu [Mətn] Nazir Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; red. : O. Musaev by
 • Əhmədli, Nazir Surxay oğlu. tədqiqatçı, yazıçı, kimya üzrə fəls. d-ru, 1961-
 • Musaev, Q [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language:
Publication details: Bakı АzАtаМ 2002
Availability: No items available.

13.
Süleyman Dəmirəl U.Ülkü, Ə.Həsənov; Elmi red.: O.Musayev, Ə.Qoşalı (Yolçuyev); Red.: S.Məmmədova; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Ülkü, Urfan
 • Həsənov, Əli [aut]
 • Musayev, Osman Ənvər oğlu [edt]
 • Qoşalı, Əkbər. (Yolçuyev Əkbər Mehdi oğlu) nasir, publisist, şair, 1973- [edt]
 • Məmmədova, Samirə [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Series: Türk dünyasının böyük dövlət xadimləri. № 2
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Az Ata M 2002
Availability: No items available.

14.
Seyfi Sarayinin "Gülüstan" tərcüməsinin dili [Mətn] A. Həsənova ; elmi red. N. Cəfərov ; red. O. Musayev by
 • Həsənova, Aidə Ədib qızı
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Musayev, Osman Ənvər oğlu [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu 2005
Availability: No items available.

15.
Mustafa Каmal Atatürk [Mətn] : Portret cizgiləri N. Əhmədli ; elmi red. H. Məmmədov ; red. S. Nəzərli ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. by
 • Əhmədli, Nazir Surxay oğlu. tədqiqatçı, yazıçı, kimya üzrə fəls. d-ru, 1961-
 • Məmmədov, Hüsaməddin. (Qaramanlı) tarix üzrə fəls. d-ru [edt]
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language:
Publication details: Bакı АzАtаМ 2002
Availability: No items available.

16.
Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans: materiallar 14 yanvar 2002-ci il Məsul red.: S.A.Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan,
Publication details: Bakı AME 2002
Availability: No items available.

17.
Azərbaycan türkologiyası: (1920-1938) [Mətn]: Biblioqrafiya Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; Тərtib ed. P.Məmmədova, S.Məmmədova, Ə.Yolçuyev; Elmi red. H.Məmmədov; Red. М.Cabbarov. by
 • Məmmədova, Pərvin [com]
 • Məmmədov, Hüsaməddin. (Qaramanlı) tarix üzrə fəls. d-ru [еdt]
 • Cabbarov, Mirbəşir Cabbar oğlu. (Köçəsgərli), 1951- [edt]
 • Məmmədova, Samirə [com]
 • Yolçuyev, Əkbər Mehdi oğlu. (Qoşalı Əkbər) nasir, publisist, şair, 1973- [com]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı АzАtaМ 2002
Availability: No items available.

18.
Ulutürklük. Qloballaşma çağında milli özünüdərketmə və geostrategiya R. Ulusel; Elmi red.: H.İmanov, N.Əhmədli; Red.: S.Nəzərli by
 • Ulusel, Rahid Süleyman oğlu. (Xəlilov) filosof, fəls. e. d-ru, prof, 1954-
 • İmanov, Həmid Rza oğlu. Əməkdar elm xadimi, fəls. e. d-ru, prof [edt]
 • Əhmədli, Nazir Surxay oğlu. tədqiqatçı, yazıçı, kimya üzrə fəls. d-ru, 1961- [edt]
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: English
Publication details: Bakı AzAtaM 2002
Availability: No items available.

19.
Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adları sözlüyü [Mətn]: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərtib ed. E.Həmzəyeva; elmi red. N.Cəfərov by
 • Həmzəyeva, Elmira [com]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2004
Availability: No items available.

20.
Anar [Mətn] : Yazıçı, Mütəfəkkir-Alim, İctimai xadim Nizami Cəfərov ; elmi red. P.Məmmədov ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Məmmədova, Pərvin [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2004
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha