Refine your search

Your search returned 167 results.

Sort
Results
1.
Türk və Slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi [Mətn] : Azərbaycan və rus eposunda F. Cəlilova ; red. R.H. Quliyeva by
 • Cəlilova, Fərəh Cabbar qızı. prof
 • Quliyeva, R.H [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU Kitab aləmi 2004
Availability: No items available.

2.
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününə həsr olunmuş Müasir Tərcüməşünaslıq və Mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri mövzusunda tələbə elmi-praktik konfransında edilən məruzələrin tezisləri [Mətn] Məsul red.: K.Ə.Hacıyev; Bakı Slavyan Universiteti by
 • Müasir Tərcüməşünaslıq və Mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri, elmi-praktik konfrans (2002; Bakı)
 • Hacıyev, K. Ə [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Kitab aləmi 2003
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan dili dərslərində lüğətlə işin təşkili: Metodik göstəriş Tərtib edən: Əhmədova, Ş.Ə.; Elmi red.: Əhmədov, B.A.; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Slavyan Universiteti by
 • Əhmədova, Ş. Ə. filol.e.n., dos [tərtibçi]
 • Əhmədov, Bəşir Abbas oğlu. ped. e. d-ru, prof [elmi red.]
 • Bakı Slavyan Universiteti
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Mütərcim 2003
Availability: No items available.

4.
Türkoloji dilçilik [Mətn] : dərslik M. M. Musayev ; elmi red., ön söz. K. Abdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti. by
 • Musayev, Mehman Musa oğlu. prof, 1950-2019
 • Abdullayev, Kamal Mehdi oğlu. (Kamal Abdulla) Xalq yazıçısı, Əməkdar elm xadimi, şair, dilşünas, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1950- [edt, aui]
 • Ercilasun, Ahmet Bican. prof., dr, 1943- [cmm]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Turkish
Publication details: Bakı [Mütərcim] 2012
Availability: No items available.

5.
Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya [Mətn] N. S. Novruzova, D. T. Əliyeva ; red. T. İ. Hacıyev ; Bakı Slavyan Universiteti ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Novruzova, Nuridə Səməd qızı. filol. üzrə fəls. d-ru dos [aut]
 • Əliyeva, Dürdanə Tofiq qızı. filol. e. n. dos, 1968- [aut]
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Təhsil 2005
Availability: No items available.

6.
Azərbaycan və Avropa: qarşılıqlı münasibətlərin problemləri və perspektivləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Gününə həsr olunmuş I Tələbə elmi-praktik konfransın materialları (1-2 noyabr 2002-ci il) Buraxılışa məsul: А.Ə.Rəcəbli; Bakı Slavyan Universiteti; Regionşünaslıq və Tərcümə Fakultəsi; Beynəlxalq münasibətlər Kafedrası; Avropaşünaslıq kafedrası by
 • Rəcəbli, A. Ə [mon]
 • Bakı Slavyan Universiteti Regionşünaslıq və Tərcümə fakültəsi Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrası Avropaşünaslıq kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı BSU 2002
Availability: No items available.

7.
"Qafqaz. Dillər və mədəniyyətlər" elmi cəmiyyətinin əsərləri Elmi red.: A. M. Məmmədli; Bakı Slavyan Universiteti by
 • "Qafqaz Dillər və Mədəniyyətlər" Elmi Cəmiyyəti
 • Məmmədli, A. M [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı Mütərcim 2005
Other title:
 • Труды научного общества "Кавказ. Языки и культуры"
 • Proceedings of the scientific association. "The caucasus. Languages and cultures"
 • Linguae et artes caucasi: Opera Universitatis Slavianicae Baku
Availability: No items available.

8.
Ümumi dilçiliyə giriş [Mətn] E. Koseriu ; alman dilindən tərc. ed., giriş məqaləsinin və qeydlərin müəl. F. Y. Veysəlli ; elmi red. C. S. Əhmədov, Bakı Slavyan Un-ti. by
 • Koseriu, E
 • Veysəlli, Fəxrəddin Yadigar oğlu. (Veysəlov ; Yadigar Fəxrəddin) filol. e. d-ru, prof, 1943- [trl]
 • Əhmədov, C. S [edt]
 • Abdullayev, Kamal Mehdi oğlu. (Kamal Abdulla) Xalq yazıçısı, Əməkdar elm xadimi, şair, dilşünas, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1950- [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Series: "Filoloqun kitabxanası" seriyası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Original language: German
Publication details: Bakı Mütərcim 2006
Availability: No items available.

9.
"Əkinçi" qəzetində ədəbiyyat məsələləri [Mətn] : metodik vəsait müəl. L. M. İmaməliyeva ; red. T. H. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu ; Bakı Slavyan Un-ti by
 • İmaməliyeva, Leyla Məcid qızı. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Hüseynov, T. H [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Kitab aləmi 2006
Availability: No items available.

10.
Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : [4 cilddə] tərt. və red. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, R. İ. Qurbanova [və b.] ; Bakı Slavyan Un-ti IV Cild S-Ş by
 • Tağıyev, M. T [edt, com]
 • Aydınov, İ. M [edt, com]
 • Qurbanova, R. İ [edt, com]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bаkı Mütərcim 2000
Other title:
 • Азербайджано-русский словарь
Availability: No items available.

11.
Dil və təfəkkür [Mətn] N. Xomski ; tərc. ed. A. Y. Məmmədov ; elmi red. F. Y. Veysəlli ; Bakı Slavyan Un-ti. by
 • Xomski, Noam
 • Məmmədov, A. Y. filol. e. d-ru, prof [trl]
 • Veysəlli, Fəxrəddin Yadigar oğlu. (Veysəlov ; Yadigar Fəxrəddin) filol. e. d-ru, prof, 1943- [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Series: Filoloqun kitabxanası - 100 / Bakı Slavyan Universiteti ; red. heyəti K. Abdullayev [və b.]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Undetermined
Publication details: Bakı Kitab aləmi 2006
Availability: No items available.

12.
Faşizm [Mətn] J. Jelev; tərc. ed. R. Ramizoğlu; red. T.A.Barxudayev; rəyçi. İ. V. Pçelintseva; Bakı Slavyan Un-ti by
 • Jelev, Jelyu
 • Ramizoğlu, Rövşən [trl]
 • Barxudayev, T. A [edt]
 • Pçelintseva, İ. V [cmm]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: [bul]
Publication details: Bakı BSU "Kitab aləmi" 2005
Availability: No items available.

13.
Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : 4 cilddə M. T. Tağıyev [və b.] ; red. hey.: M. T. Tağıyev (baş red.) [və b.] ; red.: M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov, R. İ. Qurbanova ; Bakı Slavyan Un-ti C. 2 E-K by
 • Tağıyev, M. T. prof [aut, edt]
 • Aydınov, İ. M. dos [aut, edt]
 • Kərimov, İ. M. dos [aut, edt]
 • Qurbanova, R. İ. dos [aut, edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Series: Lüğət və ensiklopediyalar
Edition: 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Şərq-Qərb 2006
Availability: No items available.

14.
15.
Mifin məntiqi [Mətn] Y. E. Qolosovker; rus dilindən çevirən və son söz müəl. A. Talıbzadə; red. R. Bədəlov; Bakı Slavyan Un-ti by
 • Qolosovker, Yakov Emmanuiloviç, 1890-1967
 • Talıbzadə, Aydın Ağayunus oğlu. sənətşün. n., dos [trl, aui]
 • Bədəlov, Rəhman. fəls. e. d-ru, prof [edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Series: "Filoloqun kitabxanası" seriyası ; 4
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Russian
Publication details: Bakı Kitab aləmi 2006
Availability: No items available.

16.
Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : 4 cilddə M. T. Tağıyev [və b.] ; red. hey.: M. T. Tağıyev (baş red.) [və b.] ; red.: M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov, R. İ. Qurbanova ; Bakı Slavyan Un-ti [ön söz] C. 1 A-D by
 • Tağıyev, M. T. prof [aut, edt]
 • Aydınov, İ. M. dos [aut, edt]
 • Kərimov, İ. M. dos [aut, edt]
 • Qurbanova, R. İ. dos [aut, edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti [aui]
Series: Lüğət və ensiklopediyalar
Edition: 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Şərq-Qərb 2006
Availability: No items available.

17.
Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : 4 cilddə M. T. Tağıyev [və b.] ; red. hey.: M. T. Tağıyev (baş red.) [və b.] ; red.: M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov, R. İ. Qurbanova ; Bakı Slavyan Un-ti С. 3 Q-R by
 • Tağıyev, M. T. prof [aut, edt]
 • Aydınov, İ. M. dos [aut, edt]
 • Kərimov, İ. M. dos [aut, edt]
 • Qurbanova, R. İ. dos [aut, edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Series: Lüğət və ensiklopediyalar
Edition: 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Şərq-Qərb 2006
Availability: No items available.

18.
Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] : 4 cilddə M. T. Tağıyev [və b.] ; red. hey.: M. T. Tağıyev (baş red.) [və b.] ; red.: M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov, R. İ. Qurbanova ; Bakı Slavyan Un-ti C. 4 S-Z by
 • Tağıyev, M. T. prof [aut, edt]
 • Aydınov, İ. M. dos [aut, edt]
 • Kərimov, İ. M. dos [aut, edt]
 • Qurbanova, R. İ. dos [aut, edt]
 • Bakı Slavyan Universiteti
Series: Lüğət və ensiklopediyalar
Edition: 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Şərq-Qərb 2006
Availability: No items available.

19.
İsmayıl bəy Qutqaşınlının ədəbi şəxsiyyəti [Mətn]: Metodik vəsait L.M.İmaməliyeva; Red. R.M.Qeybullayeva; Rəyçilər: T.H.Hüseynov; L.K.Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Slavyan Universiteti by
 • İmaməliyeva, Leyla Məcid qızı. filol. üzrə fəls. d-ru, dos
 • Qeybullayeva, Rəhilə Məmməd qızı. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Hüseynov, Tofiq Hüseyn oğlu. (Hüseynoğlu Tofiq) alim, filol. e. d-ru, prof, 1938-2020 [cmm]
 • Məmmədova, Leyla Kamran qızı [cmm]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BSU 2007
Availability: No items available.

20.
Müasir Azərbaycan dili. Fonetika [Mətn] : metodik göstəriş A. E. Ələkbərova ; red. N. S. Novruzova ; rəyçi İ. Z. Qasımov [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti by
 • Ələkbərova, Afət Elbrus qızı
 • Novruzova, Nuridə Səməd qızı. filol. üzrə fəls. d-ru dos [edt]
 • Qasımov, İkram Ziyad oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1950- [cmm]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Mütərcim] 2013
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha