Your search returned 15 results.

Sort
Results
1.
Tənqidçi dünyası: Əkbər Ağayevin ədəbi-tənqidi görüşləri Qürbət Mirzəzadə; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Ş. Salmanov; Rəyçilər: A. Hüseynli, T. Məmməd; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu by
 • Mirzəzadə, Qürbət. (Mirzəyev Qürbət Əlimirzə oğlu) filol. üzrə fəls. d-ru
 • Salmanov, Şamil Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Hüseynli, Akif. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Məmməd, Tahirə Qəşəm qızı. (Məmmədova) filol. e. d-ru, prof, 1960- [cmm]
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 2000
Availability: No items available.

2.
3.
Qafqaz Universiteti 2006 [Mətn]: elm-dövlət xadimləri və iş adamlarının çıxışlarından Təsisçi. A. Saniç; Red. hey. N. Qocayev, A. Hüseynli, O.N. Aras; Dizayn. S. Kazımov; Qafqaz Universiteti, Çağ Öyrətim İşlətmələri by
 • Saniç, Ahmet. dr., prof [com]
 • Qocayev, Niftalı Mehrəli oğlu. fiz.-riyaz. e. d-ru, prof, 1936- [edt]
 • Hüseynli, Akif. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Osman Nuri Aras. Dr [edt]
 • Qafqaz Universiteti
 • Çağ Öyrətim İşlətmələri
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2006
Availability: No items available.

4.
Arzu [Mətn] : ədəbi, elmi-ictimai jurnal baş red. Akif Hüseynli. by
 • Hüseynli, Akif [edt]
Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 1998 -
Availability: No items available.

5.
Çıraq [Mətn] : ədəbi, elmi-ictimai jurnal baş red. A. Hüseynli. by
 • Hüseynli, Akif [edt]
Material type: Continuing resource Continuing resource; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 1999 -
Availability: No items available.

6.
Coğrafiya: Ümumi fiziki coğrafiya [Mətn]: 6-cı sinif üçün dərslik E. Əlizadə, N. Seyfullayeva; ümumi red. M. A. Müseyibov; rəyçi. Ş. Dadaşov, A. Hüseynli by
 • Əlizadə, Elbrus Kərim oğlu. coğ. e. d-ru, prof
 • Seyfullayeva, Nərminə Səftər qızı. ped. e. n., dos, 1957- [aut]
 • Dadaşov, Şahnəzər [cmm]
 • Hüseynli, Akif [cmm]
 • Müseyibov, Müseyib Ağababa oğlu. coğ. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Pre-adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan 2008
Other title:
 • Coğrafiya 6
Availability: No items available.

7.
Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi [Mətn] A. Hüseynli by
 • Hüseynli, Akif. coğ. e. n
Source: Azərbaycan müəllimi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

8.
Həyat bilgisi [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinfi üçün dərslik G. Mehdiyeva, B. Kərimova ; rəyçi A. Hüseynli ; [red. S. Nuruqızı ; rəss. G. Ağayev] by
 • Mehdiyeva, Gülər Ələkbər qızı, 1959-
 • Kərimova, Bahar Əşrəf qızı [aut]
 • Hüseynli, Akif. coğ. e. n [cmm]
 • Nuruqızı, Sevinc. (İmanova Sevinc Nuru qızı) uşaq yazıçısı, şairə, tərcüməçi, publisist, 1964- [edt]
 • Ağayev, Gündüz Malik oğlu. rəssam, karikaturaçı, 1981- [ill]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Primary;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2011
Other title:
 • Həyat bilgisi 4
Availability: No items available.

9.
Elçin: romanlarının struktural-sosioloji təhlili [Mətn] Dos. dr. Sədat Adıgözəl ; türk dilindən çevirən Ş. Hüseynli ; red. A. Hüseynli ; [ön söz N. Cəfərov] ; qapaq və iç tərtibat S. Kazımov. by
 • Adıgözəl, Sədat. dos., dr
 • Hüseynli, Şəhla [trl]
 • Hüseynli, Akif. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Kazımov, Sahib [bkd]
Series: Qafqaz Universiteti yayınları ; № 24
Edition: [1-ci nəşr]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Turkish
Publication details: [Bakı] [Qafqaz Universiteti] [2006]
Availability: No items available.

10.
Ahmet Mithat və Sami Paşazadə Sezai yaradıcılığı [Mətn] G.Rəcəbova by
 • Rəcəbova, Günel
 • Hüseynli, Akif. filol. üzrə e. d-ru, prof [rev]
Source: Filologiya məsələləri / AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

11.
Əhməd Cavadın Türkiyə sevdası [Mətn] Ö. T. Culfa by
 • Culfa, Ömər Tahsin oğlu
 • Hüseynli, Akif. prof [rev]
Source: Filologiya məsələləri / AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

12.
Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələrində "Kiçik adam" obrazları [Mətn] A.Kazımlı by
 • Kazımlı, Ayşən
 • Hüseynli, Akif. prof [rev]
Source: Filologiya məsələləri / AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

13.
Çagdaş Azərbaycan şeirində ənənə və yeni yaradıcılıq istiqamətləri (1993-2005) [Mətn] N.Cabbarlı by
 • Cabbarlı, Nərgiz Mərdan qızı. (Abdullayeva) tənqidçi, publisist, tərcüməçi, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1975-
 • Hüseynli, Akif. prof [rev]
Source: Filologiya məsələləri / AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Availability: No items available.

14.
Azərbaycan ədəbi tənqidi müstəqillik illərində [Mətn] : (1990-cı illər) : [monoqrafiya] E. Akimova ; elmi red. T. Əlişanoğlu ; [ön söz A. Hüseynli]. by
 • Akimova, Elnarə Seydulla qızı. tənqidçi-ədəbiyyatşünas, filol. üzrə e. d-ru, dos, 1978-
 • Əlişanoğlu, Tehran. (Mustafayev Tehran Əlişan oğlu) filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Hüseynli, Akif. filol. e. d-ru, prof [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [MBM] 2009
Availability: No items available.

15.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn] : [ali məktəblərin filologiya və pedaqoji fakültələrinin bakalavriat təhsil səviyyəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti] S. Hüseyn, E. Ağayev ; elmi red. A. M. Hüseynli ; Bakı Mühəndislik Un-ti. by
 • Hüseyn, Sədrəddin Bayram oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru
 • Ağayev, Emin. filol. üzrə fəls. d-ru [aut]
 • Hüseynli, Akif Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Bakı Mühəndislik Universiteti
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2018
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha