Your search returned 20 results.

Sort
Results
1.
Şairlər mədhlər yazıb, dolanışıqlarını təmin edirdilər [Mətn] : Sevinc Qocayeva: "Yaponlar Nizami Gəncəvi yaradıcılığını çox sevirlər" S.Qocayeva; müsahibəni apardı: C.Seyidzadə by
 • Qocayeva, Sevinc. fəls. d-ru [ive]
 • Seyidzadə, Cahan [ivr]
Source: Kaspi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

2.
Elmə yeni töhfə: "Antropologiya morfologiyanın əsasları ilə" [Mətn] S. Qocayeva by
 • Qocayeva, Sevinc
Source: 525-ci qəzet
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

3.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII əsrədək) [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik S. M. İbrahimov; red. T. Kərimli, S. Qocayeva, M. Vəliyev; rəyçilər. İ. Həbibbəyli [və b.] by
 • İbrahimov, Sənan Məmmədəli oğlu. filoloq, şərqşünas, mətnşünas, yazıçı, dramaturq, filol. e. d-ru, prof, 1959-
 • Kərimli, Teymur Həşim oğlu. ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1953- [edt]
 • Qocayeva, Sevinc. filol. e. n., dos [edt]
 • Vəliyev, Məhərrəm. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1949- [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [MBM] 2009
Availability: No items available.

4.
Mətnşünaslıq [Mətn]: Klassik Azərbaycan ədəbiyyatına dair mətnlərin tədqiqi və nəşri qaydaları: ali məktəblərdə filologiya fakültələrində təhsil alan tələbələr üçün dərslik S. İbrahimov; elmi red. X. Əlimirzəyev, S. Qocayeva; rəyçi. K. Şərifli, M. Məmmədov, M. Vəliyev by
 • İbrahimov, Sənan Məmmədəli oğlu. filoloq, şərqşünas, mətnşünas, yazıçı, dramaturq, filol. e. d-ru, prof, 1959-
 • Əlimirzəyev, Xalid Əlimirzə oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1932- [edt]
 • Qocayeva, Sevinc. filol. e. n., dos [edt]
 • Şərifli, Kamandar Kazım oğlu. (Şərifov) tekstoloq, filol. e. d-ru, prof, 1940- [cmm]
 • Məmmədov, Məhərrəm [cmm]
 • Vəliyev, Məhərrəm. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2010
Other title:
 • Текстология
Availability: No items available.

5.
Milli dramaturgiyada müsəlman qadının təsviri (M.F.Axundzadənin yaradıcılığı əsasında) [Mətn] A.Əzimova by
 • Əzimova, Aida
 • Qocayeva, Sevinc [rev]
Source: Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

6.
Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında "Atalar və oğullar" problemi [Mətn] A.Quliyeva by
 • Quliyeva, Aygün Hidayət qızı
 • Qocayeva, Sevinc [rev]
Source: Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

7.
İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri [Mətn] : [dərs vəsaiti] A. P. Orucəliyev ; red. S. Qocayeva ; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Naz.-nin Heydər Əliyev ad. Akad. by
 • Orucəliyev, Akif Padar oğlu. fiz.-riyaz. e. n., dos
 • Qocayeva, Sevinc. filol. e. n., dos [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Heydər Əliyev adına Akademiyası
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [MTN H. Əliyev adına Akademiyası] 2015
Availability: No items available.

8.
Molla Vəli Vidadi və şərq poetikası [Mətn] V.S.Ağayeva by
 • Ağayeva, Vüsalə Sakit qızı
 • Qocayeva, Sevinc M [rev]
Source: Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

9.
Çağlayan sevgi [Mətn] : [şeirlər] Ü. Aydın ; red. S. Qocayeva. by
 • Aydın, Ülvi. (Mikayılov Ülvi Aydın oğlu), 1990-
 • Qocayeva, Sevinc. filol. e. n., dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2014
Availability: No items available.

10.
Roma hüququ [Mətn] : dərslik A. Nəcəfəliyev ; [red. S. Qocayeva] ; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev ad. Akad. by
 • Nəcəfəliyev, Ayaz
 • Qocayeva, Sevinc [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Heydər Əliyev adına Akademiyası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı MTN-in Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsi NPM 2015
Availability: No items available.

11.
Nəsimi: elm və mifologiyanın qovşağında [Mətn] S. Qocayeva by
 • Qocayeva, Sevinc
Source: 525-ci qəzet
Material type: Article Article; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

12.
Metoksikarboniləvəzli 3,4-dihidropirimidin (ON) tion birləşmələrinin sintezi və bəzi çevrilmələri [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2306.01 S. S. Qocayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. by
 • Qocayeva, Sevinc Səfalət qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2017
Availability: No items available.

13.
Eşqin səsi [Mətn] : [şeirlər] Ü. Aydın ; red. S. İbrahimov ; ön söz müəl. S. Qocayeva. by
 • Aydın, Ülvi. (Mikayılov Ülvi Aydın oğlu), 1990-
 • İbrahimov, Sənan. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1911-1993 [edt]
 • Qocayeva, Sevinc [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2016
Availability: No items available.

14.
Təmənnasız qan [Mətn] : [hekayələr] Ü. Aydın ; red. S. Qocayeva. by
 • Aydın, Ülvi. (Mikayılov Ülvi Aydın oğlu), 1990-
 • Qocayeva, Sevinc. filol. e. n., dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Short stories ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2015
Availability: No items available.

15.
Orta əsrlər Azərbaycan romantik ədəbiyyatı [Mətn] : ali məktəblərdə filologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərslik S. İbrahimov ; red. T. Müllimov, M. Vəliyev, S. Qocayeva [və b.] ; elmi məsl. İ. Həbibbəyli ; [naşir A. Fəttahova]. by
 • İbrahimov, Sənan Məmmədəli oğlu. filoloq, şərqşünas, mətnşünas, yazıçı, dramaturq, filol. e. d-ru, prof, 1959-
 • Müllimov, Təhsin. prof [edt]
 • Vəliyev, Məhərrəm. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
 • Qocayeva, Sevinc. filol. e. n., dos [edt]
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1949- [sad]
 • Fəttahova, Afər [pbl]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [MBM] 2014
Availability: No items available.

16.
17.
Şah İsmayıl Xətainin "Dəhnamə" poemasında əsas qəhrəmanın inkişaf dinamikası [Mətn] M.Vəliyev by
 • Vəliyev, Məhərrəm. filol. üzrə fəls. d-ru, dos
 • Qocayeva, Sevinc. dos [rev]
Source: Filologiya məsələləri / AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

18.
Aşurovlar [Mətn] : soyun sənədli tarixi Ə. Ş. Tahirzadə ; elmi red. və [ön söz] Y. Mahmudov ; red. S. Qocayeva. by
 • Tahirzadə, Ədalət Şərif oğlu. pedaqoq, dilçi, filoloq, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1951-
 • Qocayeva, Sevinc. filol. e. n., dos [edt]
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. (Mahmudlu) Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1939- [edt, aui]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [İndigo] 2014
Availability: No items available.

19.
Kövnü məkanə sığmayan Nəsimi [Mətn] : [elmi monoqrafiya] S. İbrahimov ; elmi red. Y. Babayev, S. Qocayeva, L. Əliyeva, J. Hüseynova. by
 • İbrahimov, Sənan
 • Babayev, Yaqub. prof [edt]
 • Qocayeva, Sevinc. dos [edt]
 • Əliyeva, Lalə. dos [edt]
 • Hüseynova, Jalə. dos [edt]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Ləman] 2019
Availability: No items available.

20.
Mətnşünaslıq: əlyazmaların filoloji təhlili və nəşri qaydaları [Mətn] : Ali məktəb tələbələri üçün dərslik S. İbrahimov ; elmi red.: R. Əsgər, S. Qocayeva. by
 • İbrahimov, Sənan Məmmədəli oğlu. filoloq, şərqşünas, mətnşünas, yazıçı, dramaturq, filol. e. d-ru, prof, 1959-
 • Əsgər, Ramiz. prof [edt]
 • Qocayeva, Sevinc. dos [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Persian
Publication details: Bakı [Füyuzat] [Bakı Universiteti] 2021
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha