Refine your search

Your search returned 183 results.

Sort
Results
1.
Şərq xalqları ədəbiyyatının fundamental nəşri: Rəylər [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Ədəbiyyat qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

2.
Nizami türklüyü [Mətn] Dahi mütəfəkkir bu ideyanı fəlsəfi düşüncə sisteminin nüvəsinə yerləşdirib : S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Türküstan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan folklor materiyası struktur modelləşdirmə mərhələsində (materialın materiya modelində təhlili təcrübəsi) [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Dədə Qorqud
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

4.
Muğanlı kəndində Novruz bayramı [Mətn] II yazı S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

5.
Azərbaycan eposu etnoenergetik sistemin əsası kimi [Mətn]: 1-ci yazı S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

6.
Türk epik düşüncə sisteminə transsendental aspektdə baxış [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Dədə Qorqud: Elmi-ədəbi toplu / AMEA, Folklor İnstitutu
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Availability: No items available.

7.
Azərbaycan dastanlarında etnokosmik identifikasiya: "Dədə Qorqud" və "Əsli Kərəm" [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Milli Zəka
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

8.
"Əli Rza Xələfli" fakturası milli nəsr təfəkkürünün "yazıçı-mətn-oxucu" qapalı dövriyyəsində [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Kredo
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

9.
Əcdad kultu və oğuz dövlətçilik ənənəsi [Mətn] : 3-cü yazı S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

10.
Rəhman Mustafayev dünyası [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Ədalət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

11.
Azərbaycan bədii düşüncə tarixinin təsəvvüfi-irfani qaynaqları [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Respublika
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan eposu etnoenergetik sistemin əsası kimi [Mətn]: 2-ci yazı S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

13.
Miflə tarix arasında mübarizə [Mətn] Mifoloji şüurda insan dünyanın tərkib hissəsidir S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

14.
Addəyişmə rutualı [Mətn]: 1-ci yazı S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

15.
Əcdad kultu və oğuz dövlətçilik ənənəsi [Mətn] : II yazı S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

16.
"Koroğlu" romanı haqqında qeydlər... [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Kredo
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

17.
Yazıçı Ağarəhimin bədii təhkiyə sistemində eksplisit və implisit məna layları [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Elmi əsərlər / Bakı Qızlar Universiteti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Availability: No items available.

18.
Cümhuriyyət tariximizə yeni nəzəri-metodoloji dəyərlər müstəvisində [Mətn] S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Kredo
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

19.
Təyyar Salamoğlu: ədəbi portret cizgiləri [Mətn]: 1 yazı S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

20.
Nizami Gəncəvinin milli və ədəbi kimliyi haqqında: [Mətn] II yazı: Türklük Nizami üçün dərk olunmuş etnik özünüifadə modeli idi S.Rzasoy by
 • Rzasoy, Seyfəddin Gülverdi oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1961-
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha