Refine your search

Your search returned 206 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycan dili [Mətn] : Х-ХI siniflər üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

2.
Azərbaycan dilçiliyi və professor Ə.M.Dəmirçizadə[Mətn] Faiq Şahbazlı; Elmi red.: A.Qurbanov; Rəyçilər: N.Xudiyev, H.Zərbəliyev, Ə.Tanrıverdiyev by
 • Şahbazlı, Faiq Şaban oğlu. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1955-
 • Qurbanov, Afat Məhəmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, İctimai-siyasi xadim, türkoloq, dilçi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1929-2009 [edt]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [cmm]
 • Zərbəliyev, Həbib. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Tanrıverdiyev, Əzizxan Vəli oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1959- [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2000
Availability: No items available.

3.
Pedaqoji suallar və onlara verilən metodiki tələblər [Mətn] : müəllimlər üçün metodiki vəsait M. N. Çobanov ; red. N. M. Xudiyev by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil EİM 2003
Availability: No items available.

4.
Azərbaycan dili: V sinif üçün dərslik Ə.Əfəndizadə, N.Xudiyev, Ə. Abbasov, H. Əsgərov; Elmi red.: N. Cəfərov, Y. Seyidov by
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Əsgərov, Hüseyn Abbas oğlu. filol. e. d-ru [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Pre-adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

5.
Xarici dil dərslərində nitq fəaliyyətinin əsas növlərinin tədrisi [Mətn] : xarici dillər üzrə tədris edən müəllimlər üçün vəsait M. N. Çobanov, B. Məmmədova ; red. N. Xudiyev Hissə 2. by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Məmmədova, B [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

6.
Xalqın tarixi haqqı: dilimiz, varlığımız [Mətn] N. Xudiyev ; elmi red. T. Hacıyev by
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949-
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan 2003
Availability: No items available.

7.
Ümumi dilçilik [Mətn] : [2 cilddə] A. Qurbanov elmi red. N. M. Xudiyev C. 2 by
 • Qurbanov, Afat Məhəmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, İctimai-siyasi xadim, türkoloq, dilçi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1929-2009
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Maarif 1993
Availability: No items available.

8.
Ömür yolları: Murtuz Ələsgərov - 75 Elmi red.: N. Xudiyev; tərtibçi: A.Babayev, H. Babayev, fotolar: R. Qəmbərov, R. Bağırov by
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Babayev, Aqşin Əlisəttar oğlu. Əməkdar jurnalist, İctimai xadim, yazıçı, dramaturq, şair, filol. e. d-ru, prof, 1936-2020 [com]
 • Babayev, Hafiz [com]
 • Qəmbərov, Rafiq [pht]
 • Bağırov, Rafiq [pht]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 2004
Availability: Items available for loan: Siyəzən rayon MKS (3).

9.
Zamanın axarı ilə [Mətn] : [2 cilddə] : məqalələr, rəylər, müsahibələr, xatirələr, çıxışlar, ssenarilər N. M. Xudiyev ; elmi red. Q. Kazımov [Cild 1] by
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949-
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 2004
Availability: No items available.

10.
Radio, televiziya və ədəbi dil N. M. Xudiyev; Elmi red.: M. Məmmədov; Rəyçi: A. Axundov by
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949-
 • Məmmədov, Müseyib [edt]
 • Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, türkoloq, filol. e. d-ru, prof., akad, 1932-2015 [cmm]
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Azərbaycan 2002
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1).

11.
Görkəmli strategiyaçı [Mətn] M. N. Çobanov ; elmi red. N. Xudiyev ; red. İ. İsmayılov ; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • İsmayılov, İsa Namaz oğlu. ped. e. d-ru, prof, 1946- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi
Edition: İkinci nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Borçalı NPM 2004
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan antroponimlərinin təşəkkülü və inkişafı [Mətn] N. Xudiyev ; elmi red. M.Çobanov ; rəyçi Q. Məşədiyev by
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949-
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [edt]
 • Məşədiyev, Qara İbrahim oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 2005
Availability: No items available.

13.
Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik N. Xudiyev ; rəyçi A. Axundov, F. Əhmədov ; elmi red. T. Hacıyev by
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949-
 • Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, türkoloq, filol. e. d-ru, prof., akad, 1932-2015 [cmm]
 • Əhmədov, Fazil. filol. e. n [cmm]
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Maarif 1995
Availability: No items available.

14.
Rusca-azərbaycanca izahlı politexnik lüğət. 20 min termin [Mətn] : 4 cilddə A-З R. Novruzov, R. Şükürov, M. Abdullayev, H. Hüseynov ; elmi red. N. Xudiyev, R. Əliyev, F. Məmmədov ; red. S. Sadıqova 1-ci Cild by
 • Novruzov, Ramiz [aut]
 • Şükürov, Rəhim [aut]
 • Abdullayev, Məmmədsadıq Məmməd oğlu [aut]
 • Hüseynov, Hikmət [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Əliyev, Rafiq. fəls. e. d-ru, prof [edt]
 • Məmmədov, Famil [edt]
 • Sadıqova, Sayalı Allahverdi qızı. filol. e. d-ru, prof, 1960- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Çaşıoğlu 2004
Availability: Items available for loan: Cəlilabad rayon MKS (3)Call number: 80 , ...

15.
Radio, televiziya və ədəbi dil N.M.Xudiyev; Elmi red.: M.Məmmədov by
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949-
 • Məmmədov, Müseyib [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 2001
Availability: No items available.

16.
Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi tarixi [Mətn] Nizami Cəfərov; Elmi red.: T. İ. Hacıyev; Rəyçilər: V. İ. Aslanov, Y. İ. Seyidov, N. M. Xudiyev by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
 • Aslanov, Vaqif İmaməli oğlu. türkoloq, filol. е. d-ru, prof [cmm]
 • Seyidov, Y. İ [cmm]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası 1995
Availability: No items available.

17.
Altay dilləri ailəsində Azərbaycan - Türk dilinin mövqeyi [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün vəsait Mədəd Çobanov; Red. Nizami Xuduyev, Nizami Cəfərov; Rəyçilər: Ə. Tanrıverdiyev, N. Əsgərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Tanrıverdiyev, Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Əsgərov, N. filol. e. n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil Mərkəzi 2001
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Göygöl rayon MKS (1).

18.
Qəhrəmanlıq dastanı [Mətn] : monoqrafiya M. N. Çobanov, M. M. Çobanlı ; red. N. Xudiyev, N. Cəfərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Çobanlı, Müşfiq Mədəd oğlu. (Çobanov Müşviq Mədəd oğlu ; Borçalı Müşfiq ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2000
Availability: No items available.

19.
Rusca-ingiliscə-azərbaycanca qısa idman lüğəti [Mətn] M.N.Çobanov, N.S.Məmmədov; Red. N.Xudiyev, V.Məmmədova, S.Ağabəyova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Mərkəzi by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Məmmədova, V [edt]
 • Ağabəyova, S [edt]
 • Məmmədov, N. S [aut]
 • Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, English, Russian
Publication details: Bakı Təhsil EİM 2001
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1).

20.
Hərbi dənizçilik terminalogiyası və qarşıda duran vəzifələr [Mətn] : müəllimlər və zabitlər üçün metodik vəsait M.N. Çobanov ; red. N. Xudiyev ; rəyçilər Ə. Tanrıverdiyev, N. Əsgərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Tanrıverdiyev, Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Əsgərov, N. filol. e. n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2000
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha