Your search returned 20 results.

Sort
Results
1.
“Mədəniyyət haqqında” qanun layihəsində hansı məsələlər öz əksini tapacaq? [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Həmzəoğlu, Kamil [ivr]
Source: 525-ci qəzet
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

2.
"Gənclərin mütəxəssis olmaq maraqları yoxdur" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

3.
"Deputatdan kömək istəyib, dərhal da rüşvət təklif edirlər" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

4.
Mədəniyyət - cəmiyyətin inkişaf faktoru kimi [Mətn] N. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Nizamiqızı, Həmidə [ivr]
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

5.
"Mədəniyyət haqqında" qanunda əsaslı düzəlişlər ediləcək" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Xatun [ivr]
Source: Ayna.
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

6.
"Atatürkçülük istinad edə biləcəyimiz ən möhkəm ideya təməllərindəndir" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Bayer, Yasemin, 1957- [ivr]
Source: Ayna.
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

7.
"Telekanallarda hərəkət müşahidə edilir" : "Bundan sonra inkişaf da olacaq" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Xatun [ivr]
Source: Ayna.
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

8.
Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün böyük potensial var: "Göy-göl, Qobustan qayaları, Abşeron kəndləri və digər tarixi yerlərlə bağlı silsilə qanunların qəbuluna ehtiyac duyulur" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Alim [ivr]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

9.
Nizami Cəfərov: "Soyad sonluqları haqqında qanun qəbul oluna və ya ölkə prezidenti bu barədə sərəncam verə bilər" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Ədalət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

10.
Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı verilişlərin səviyyəsi heç də həmişə aşağı olmayıb: "Mədəniyyət kanalı elə bir yaradıcı mühit formalaşdıracaq ki, bizim yüngül, mənəviyyatı pozan "Yaradıcılıq hadisələri"nin qarşısını alacaq" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • İsmayılbəyli, Süleyman [ivr]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

11.
"Deputatdan kömək istəyib, dərhal da rüşvət təklif edirlər" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

12.
"Hər şeyi jurnalistikanın boynuna yıxmaq olmaz": "Mətbuatımızda çatışmayan məsələlərdən biri də jurnalistlərin fərdi üslublarının olmamasıdır" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

13.
"Sənət adamlarının siyasətdən kənar qalması mümkün deyil" [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Vahab [ivr]
Source: 525-ci qəzet
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

14.
Mədəniyyət və incəsənət sahəsi elə bir sahədir ki...: O, nə qədər xalqa məxsus olsa da, bir o qədər də yaradıcı insana məxsusdur [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Alim [ivr]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

15.
"Mən o fikirdəyəm ki, biz yeni qanun qəbul edəcəyik": "Mədəniyyət haqqında" qanuna baxılır [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Xatun [ivr]
Source: Ayna.
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

16.
“Azərbaycan dünya mədəniyyətinin inkişafında fəal iştirak edir” [Mətn] Müsahibəni apardı: Mehparə N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Mehparə [ive]
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

17.
Əminəm ki, çox zəngin milli mədəniyyətimiz daha geniş üfüqlər fəth edəcək və dünya xəzinəsinə yeni-yeni töhfələr verəcək [Mətn] N. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
Source: Səs
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

18.
“Yaşın artması adama hörmət, nüfuz, müəyyən qədər təvazökarlıq gətirir”: [Mətn] N.Cəfərov; Müsahibəni apardı: M.Sultanova by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Sultanova, Mehparə [ivr]
Source: Mədəniyyət
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

19.
"Yaşın artması adama hörmət, nüfuz, müəyyən qədər təvazökarlıq gətirir" [Mətn] N.Cəfərov, müsahibəni apardı: M.Sultanova by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Sultanova, Mehparə [ivr]
Source: Ekran-efir
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

20.
"Gözlük", "eynək", "çeşmək" və "oçki"... [Mətn]: Nizami Cəfərov: Sözün gərək nüfuzu olsun... N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
Source: Ekspress
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha