Refine your search

Your search returned 263 results.

Sort
Results
141.
Azərbaycan dili [Mətn] : 10-cu sinif üçün dərslik T. İ. Hacıyev , N. Q. Cəfərov, N. M. Xudiyev ; elmi red. N. Nəcəfov. by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Nəcəfov, Nəcəf. filol. e. n [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2005
Availability: No items available.

142.
Mərkəzi Rusiyanın Türk coğrafiyası [Mətn] : etimoloji çalışma M. Təkəli ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Təkəli, Minəxanım. (Nuriyeva Minaxanım Allahşükür qızı) yazıçı-türkoloq, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1950-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Zərdabi LTD] 2018
Availability: No items available.

143.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : beş cilddə N. Q. Cəfərov C. 5 by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Tehran Adlım 2015
Other title:
 • Azərbaycanşünaslıq.
Availability: No items available.

144.
Azərbaycan dili və dil tarixinə dair... [Mətn] : Azərbaycanşünaslıq : seçilmiş məqalələr N. Q. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Tehran Perk-nur 2015
Other title:
 • Azərbaycanşünaslıq
 • Seçilmiş əsərləri
Availability: No items available.

145.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : beş cilddə N. Cəfərov ; köçürən H. Şərqi (Soytürk) Cild 2 by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Hüseyn, Şərqi. (Soytürk) dr [oth]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Tehran ALP 2012
Other title:
 • Azərbaycanşünaslıq
Availability: No items available.

146.
Yaşar Qarayev: milli yaddaş təlimi - Azərbaycançılıq [Mətn] Q. Bayramov, J. Qurbanqızı ; elmi red. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti by
 • Bayramov, Qurban
 • Qurbanqızı, Jalə [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı BDU 2001
Availability: No items available.

147.
Könül dastanı [Mətn] : [şeirlər] Aşıq Ə. Nəsibov ; toplayıb nəşrə haz. R. İncəyurd ; red. R. Nəsiboğlu ; məsləhətçi M. Qasımlı ; [ön söz N. Q. Cəfərov] by
 • Nəsibov, Ədalət. (Aşıq) Əməkdar incəsənət xadimi
 • İncəyurd, Rəfail. şair-publisist [com]
 • Nəsiboğlu, Rövşən [edt]
 • Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu. (Paşa Orxan) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, folklorşünas, şair, filol. e. d-ru, prof, 1958- [csl]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Zərdabi LTD] 2018
Availability: No items available.

148.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : 10 cilddə Q. Kazımov ; elmi red. N. Cəfərov, İ. Əhmədov ; rəyçilər. M. Məmmədov, M. Səfərov Cild 5 Müasir Azərbaycan sintaksis: ali məktəblər üçün dərslik by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Məmmədov, Müseyib. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Səfərov, Misir. filol.e.n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2008
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (2).

149.
Turan şərqisi [Mətn] E. N. Sibirel ; ön sözün müəl. N. Cəfərov ; red. D. Osmanlı. by
 • Nəsibli, Eldar Sibirel
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Osmanlı, Dəyanət Osman oğlu. (Bayramov) şair, publisist, jurnalist, 1965- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM [Nurlan] 2009
Availability: No items available.

150.
Əsərləri [Mətn] : 5 cilddə E. İsgəndərzadə ; ön söz. müəl. N. Həsənzadə ; red. N. Cəfərov C. 2 Poemalar by
 • İsgəndərzadə, Elçin Barat oğlu. (İsgəndərov) (hacı) Fəxri mədəniyyət işçisi, əməkdar müəllim, şair, tex. e. d-ru, filol. e. d-ru, prof, 1964-
 • Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, dramaturq, filol. e. n, 1931- [aui]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi 2017
Availability: No items available.

151.
Ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq problemləri [Mətn] : [monoqrafiya] Ə. Tanrıverdi ; red. N. Q. Cəfərov by
 • Tanrıverdi, Əzizxan
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2018
Availability: No items available.

152.
Publisistika [Mətn] : 1926-1977 Mir Cəlal ; layihənin rəhb. Ə. Qarayev ; tərt. və elmi red. K. Tahirov ; red. və çapa hazırl. Ə. İsmayılova, V. Həsənova ; ön sözün müəl. E. İmanbəyli ; elmi məsləhətçi N. Cəfərov ; dizayner F. Məlikov ; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası. by
 • Mir Cəlal. (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) yazıçı, ədəbiyyatşünas, 1908-1978
 • Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof, 1951- [com, edt]
 • Qarayev, Əbülfəs Mürsəl oğlu. fəls. üzrə fəls. d-ru, 1956- [pdr]
 • İsmayılova, Ədibə İmaş qızı. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, 1967- [edt, oth]
 • Həsənova, Validə [edt, oth]
 • İmanbəyli, Elnur [aui]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [sad]
 • Məlikov, Fikrət [dsr]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Milli Kitabxanası
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana] 2018
Availability: Items available for loan: Xaçmaz rayon MKS (2). Şəki rayon MKS (1).

153.
Əsərləri [Mətn] : 5 cilddə E. İsgəndərzadə ; ön söz. müəl. M. Araz ; red. N. Cəfərov C. 1 Şeirlər by
 • İsgəndərzadə, Elçin Barat oğlu. (İsgəndərov) (hacı) Fəxri mədəniyyət işçisi, əməkdar müəllim, şair, tex. e. d-ru, filol. e. d-ru, prof, 1964-
 • Araz, Məmməd. (İbrahimov Məmməd Araz İnfil oğlu) Xalq şairi, tərcüməçi, publisist, 1933-2004 [aui]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi 2017
Availability: No items available.

154.
Ədəbi tənqid [Mətn]: 1931-1974 Mir Cəlal ; layihənin rəhb. Ə. Qarayev ; tərt. və elmi red. K. Tahirov ; ön sözün müəl. A. Rüstəmli ; red. və çapa haz. Ə. İsmayılova, V. Həsənova ; elmi məsləhətçi N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb Milli Kitabxanası. by
 • Mir Cəlal. (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) yazıçı, ədəbiyyatşünas, 1908-1978
 • Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof, 1951- [com, edt]
 • Qarayev, Əbülfəs Mürsəl oğlu. fəls. üzrə fəls. d-ru, 1956- [pdr]
 • Rüstəmli, Asif Heydər oğlu. filol. elm. dok-ru., prof, 1954- [aui]
 • İsmayılova, Ədibə İmaş qızı. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, 1967- [edt, oth]
 • Həsənova, Validə [edt, oth]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [sad]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Milli Kitabxanası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana] 2018
Availability: Items available for loan: Xaçmaz rayon MKS (2). Şəki rayon MKS (2).

155.
Azərbaycan təxəllüsşünaslığının əsasları [Mətn] : [dərs vəsaiti] A. Paşayev ; elmi red. N. Cəfərov. by
 • Paşayev, Aydın Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1939-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2018
Availability: No items available.

156.
İkinci mətn [Mətn] B. Əlibəyli ; ön söz N. Cəfərov. by
 • Əlibəyli, Bəsti
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2016
Availability: No items available.

157.
Bədii nəsrin leksik-semantik üslubu [Mətn] : (xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının əsərlərinin materialları əsasında) : [monoqrafiya] T. Quliyev [ön söz] ; elmi red. N. Cəfərov. by
 • Quliyev, Telman Ziyatxan oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1949-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Elm və təhsil] 2018
Availability: No items available.

158.
Türkologiya [Mətn] : [elmi araşdırma] N. Q. Cəfərov, A. Qəribli, E. Qəribli ; elmi red. M. Nağısoylu ; layıhə rəhbəri və red. D. Osmanlı ; "Türk Dünyası İnfo" İB ; [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası] by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Qəribli, Aysel. filol. üzrə fəls. d-ru [aut]
 • Qəribli, Emin [aut]
 • Nağısoylu, Möhsün Zellabdin oğlu. filol. e. d-ru, prof., akad, 1946- [edt]
 • Osmanlı, Dəyanət Osman oğlu. (Bayramov) şair, publisist, jurnalist, 1965- [edt]
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
 • "Türk Dünyası İnfo" İctimai Birliyi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [STV-Trans] 2018
Availability: No items available.

159.
Xınalı köhlənlər [Mətn] : öndə gedən atlılar 4 : [hekayələr] H. Tokak ; tərc. ed. A. P. Mamayeva ; red. O. Musayev ; məs. red. D. Osmanlı ; [ön söz N. Cəfərov]. by
 • Tokak, Harun
 • Mamayeva, Afət Paşa qızı, 1974- [trl]
 • Musayev, Osman [edt]
 • Osmanlı, Dəyanət Osman oğlu. (Bayramov) şair, publisist, jurnalist, 1965- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Original language: Turkish
Publication details: Bakı AzAtaM İrfan 2012
Availability: No items available.

160.
Sizə vacib sözüm var [Mətn] : (nəsihətamiz həqiqətlər və deyimlər) Seyidağa Seyid Sadiq ; red. N. Həsənzadə ; dizayn S. Mustafaoğlu ; [ön söz əvəzi N. Cəfərov]. by
 • Seyid Sadıq, Seyidağa (Seyidağa Seyid Sadıq oğlu), 1949-
 • Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, dramaturq, filol. e. n, 1931- [edt]
 • Mustafaoğlu, Süleyman [dsr]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Print-S 2018
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha