Your search returned 11 results.

Sort
Results
1.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] : dərslik red. B. Nəbiyev ; rəyçi. N. Cəfərov, H. Qasımov ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti by
 • Şəmsizadə, Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Əməkdar elm xadimi, filoloq, ədəbi tənqidçi, filol. e. d-ru, prof, 1954-
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Qasımov, Himalay. filol. üzrə e. d-ru, prof [cmm]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
 • Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Mixed forms ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Proqres 2012
Availability: No items available.

2.
Möhsün Nağısoylu [Mətn] N. Cəfərov ; red. D. Osmanlı ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Osmanlı, Dəyanət Osman oğlu. (Bayramov) şair, publisist, jurnalist, 1965- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2016
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi [Mətn] : dərslik F. Q. Əliyev, O. Musayev ; elmi red. N. Cəfərov ; Odlar Yurdu Universiteti. by
 • Əliyev, Faiq Qara oğlu. filol. e. n., dos
 • Musayev, Osman Ənvər oğlu [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Odlar Yurdu Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Odlar Yurdu nəşriyyatı] 2016
Availability: No items available.

4.
Dünya sözə qalacaq... [Mətn] : ədəbi-tənqidi məqalələr C. Ə. Məmmədli; elmi. red. N. Q. Cəfərov. by
 • Məmmədli, Cahangir Əbdüləli oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1942-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Zərdabi LTD] 2016
Availability: No items available.

5.
Dil sevgisindən dilçiliyə [Mətn] : [Əzizxan Tanrıverdi dilçilikdə] tərt. və red. İ. Abbasov ; elmi məsləhətçi N. Cəfərov. by
 • Abbasov, İlham Qurban oğlu. hüquq üzrə fəls. d-ru [com, edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [sad]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2017
Availability: No items available.

6.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] : müntəxəbat M. Osmanoğlu ; elmi red. N. Cəfərov, E. Məmmədov by
 • Osmanoğlu, Məti. (Bayramlı Məti Osman oğlu) yazıçı, publisist, ədəbiyyatşünas, filol. üzrə fəls. d-ru, 1958-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Məmmədov, Elçin. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Kitab Klubu 2018
Availability: No items available.

7.
Azərbaycan ədəbi dilinin leksik norması [Mətn] : (XX əsrin 1920-ci illəri) : dərs vəsaiti F. Kərimli ; elmi red. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU by
 • Kərimli, Firəngiz Qabil qızı
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2018
Availability: No items available.

8.
Ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq problemləri [Mətn] : [monoqrafiya] Ə. Tanrıverdi ; red. N. Q. Cəfərov by
 • Tanrıverdi, Əzizxan
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2018
Availability: No items available.

9.
İkinci mətn [Mətn] B. Əlibəyli ; ön söz N. Cəfərov. by
 • Əlibəyli, Bəsti
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2016
Availability: No items available.

10.
XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası: motiv analizi [Mətn] : Dərs vəsaiti : [filologiya fakültəsinin magistratura pilləsi üçün dərs vəsaiti] R. Rəsulov ; elmi red. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. by
 • Rəsulov, Rüstəm Kamal oğlu. (Rüstəm Kamal) tənqidçi, ədəbiyyatşünas, esseist, filol. e. d-ru, prof, 1962-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Mütərcim 2021
Availability: No items available.

11.
Ədəbiyyatda romantizm [Mətn] : [Ədəbi-tənqidi qeydlər] Mir Cəlal ; tərt. və ön söz. müəl. K. Tahirov ; elmi red. N. Cəfərov ; tərc.: S. Osmanlı (rus d.), Ə. Sami Elaydi (ərəb d.), İ. Abdullayeva (ing. d.) ; ərəb qrafikasından transliterasiya ed., qeyd. və lüğətin müəl. A. Rüstəmli ; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası. by
 • Mir Cəlal. (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) yazıçı, ədəbiyyatşünas, 1908-1978
 • Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof, 1951- [com, aui]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Osmanlı, Sara. filol. üzrə e. d-ru [trl]
 • Sami Elaydi, Əhməd. filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1979- [trl]
 • Abdullayeva, İlahə [trl]
 • Rüstəmli, Asif. prof [trc]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Milli Kitabxanası
Series: Milli Kitabxananın qızıl fondundan | Из золотого фонда Национальной Библиотеки | From the Gold Fund of the National Library
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian, English, Arabic Original language: Arabic
Publication details: Bakı [Zərdabi nəşr] 2022
Other title:
 • Романтизм в литературе / Мир Джалал.
 • Romanticism in literature / Mir Jalal.
Availability: Items available for loan: Xaçmaz rayon MKS (1).

Pages

Powered by Koha