Your search returned 72 results.

Sort
Results
1.
"Kitabi-Dədə Qorqudun" dilində mürəkkəb cümlə [Mətn] : təhsilin bakalavr pilləsi üçün metodik vəsait Y. Əliyev ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu, 1969-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Gəncə Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2004
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1).

2.
Azərbaycan dili [Mətn] : Х-ХI siniflər üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

3.
Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis : Ali məktəblər üçün dərslik Q.Ş.Kazımov; Elmi red.: N. Cəfərov, İ.Əhmədov; Rəyçilər: M.Məmmədov, M. Səfərov by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Məmmədov, Müseyb. filol. e. d-ru [cmm]
 • Səfərov, Misir. filol.e.n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Ünsiyyət 2000
Availability: No items available.

4.
İsmayıl Şıxlının dilçilik görüşləri [Mətn] : [kitab İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 95 illiyinə ithaf olunur] B. Ə. Xəlilov ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Bakı Çap Evi] 2014
Availability: No items available.

5.
Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik Q. Ş. Kazımov; elmi red. N. Cəfərov, İ. Əhmədov; rəyçilər. M. Məmmədov, M. Səfərov by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Məmmədov, Müseyb. filol. e. d-ru [cmm]
 • Səfərov, Misir. filol.e.n., dos [cmm]
Edition: II nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf LTD MMC 2004
Availability: No items available.

6.
Türklüyümüz [Mətn] H. Əzizoğlu ; red. S. Nəzərli ; ön söz müəl. N. Cəfərov. by
 • Əzizoğlu, Həsən. (Həsənov Həsən Əziz oğlu)
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2007
Availability: No items available.

7.
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki sözlərin üslubi layları [Mətn] : əcnəbi tələbələr üçün dərs vəsaiti S. Əhmədova ; elmi red. N. Cəfərov. by
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. (Əhmədli) ədəbiyyatşünas, yazıçı, publisist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1956-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [MBM] 2014
Availability: No items available.

8.
Mətn sintaksisinin problemlərinə bir nəzər [Mətn] : mətn sintaksisinin aktual problemləri adlı beşcildliyin əsasında : 2 cilddə Q. M. Bəyzadə ; elmi red. K. M. Abdullayev, N. Q. Cəfərov (ön söz) ; [rus dilinə çevirəni M. İ. Mehdiyeva ; ingilis dilinə çevirəni G. B. Abdullayeva] C. 1. Mülahizələr, isbatlar, sübutlar. by
 • Bəyzadə, Qənirə Musa qızı
 • Abdullayev, Kamal Mehdi oğlu. (Kamal Abdulla) Xalq yazıçısı, Əməkdar elm xadimi, şair, dilşünas, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1950- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt, aui]
 • Mehdiyeva, Məhəbbət İsa qızı. muzeyşünas, filol. e. n [trc]
 • Abdullayeva, Gülnarə Bəşir qızı [trc]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı [s. n.] 1999
Availability: No items available.

9.
Azərbaycan dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik T. Haciyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev; elmi red. İ. Əhmədzadə; metodik cəhətdən işləyəni Ə. Abbasov; rəyçi. E. Əzizov, E. Piriyev, Q. Abdullayeva, S. Zeynalov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Əhmədzadə, İsmayil Əhməd oğlu. dilçi, filol. e. n., dos, 1949-2011 [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Piriyev, Eldar. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abdullayeva, Qızılgül. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
 • Zeynalov, Sərdar Səyyad oğlu. filol. e. n [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2009
Other title:
 • Azərbaycan dili 11
Availability: No items available.

10.
Dil tipologiyasının aktual problemləri [Mətn] N. Ç. Vəliyeva ; elmi red. N. Q. Cəfərov, Ə. Abdullayev, İ. H. Həmidov by
 • Vəliyeva, Nigar Çingiz qızı. filol. e. d-ru, prof, 1971
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Həmidov, İlyas Həmidulla oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1947- [edt]
 • Abdullayev, Əfqan. filol. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian Original language: English
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2011
Other title:
 • Actual problems of language typology
 • Актуальные проблемы языковой типологии
Availability: No items available.

11.
"Kitabi-Dədə Qorqud"un kommunikativ məkanı : miforitual aspekt [Mətn] R. Kamal ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Kamal, Rüstəm. (Rəsulov Rüstəm Kamal oğlu) tənqidçi, ədəbiyyatşünas, esseist, filol. e. d-ru, prof, 1962-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2013
Availability: No items available.

12.
Qədim Azərbaycan dilində tayfa dili xüsusiyyətləri (oğuz-qıpçaq) [Mətn] : [monoqrafiya] S. Ş. Mustafayeva ; elmi red. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU by
 • Mustafayeva, Saidə Şirzad qızı. filol. üzrə fəls. d-ru, dos
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
 • Bakı Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2013
Availability: No items available.

13.
Azərbaycanşünaslığın əsasları [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti N. Q. Cəfərov, M. Çobanov, Q. Paşayeva ; red. N. Məmmədli ; rəyçilər A. M. Piriyev, M. Ə. Əfəndiyev by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Çobanov, M [aut]
 • Paşayeva, Qənirə Ələsgər qızı. İctimai-siyasi xadim, jurnalist, siyasi e. üzrə fəls. d-ru, prof, 1975- [aut]
 • Məmmədli, Nadir. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Piriyev, A. M. fəls. üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
 • Əfəndiyev, M. Ə. fəls. üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2013
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1).

14.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti [Mətn] : (mühazirə mətnləri) : [dərs vəsaiti] S. M. Mərdanova ; elmi red. N. Q. Cəfərov. by
 • Mərdanova, Samirə Misir qızı
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2019
Availability: No items available.

15.
Qaraqoyunlu ləhcəsi "Dədə Qorqud" ləhcəsidir [Mətn] : seçilmiş elmi-publisistik məqalələr toplusu S. Qaraqoyunlu ; red. N. Həsənova ; [ön söz. müəl. N. Cəfərov]. by
 • Qaraqoyunlu, Sabir. (Əfəndiyev Sabir İsmayıl oğlu), 1943-
 • Həsənova, Nuridə [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Oğuz eli 2013
Availability: No items available.

16.
Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti [Mətn] : [monoqrafiya] [K. 2.] N. Zamanov ; elmi red. M. Mahmudov ; ön söz müəl. N. Cəfərov by
 • Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu, 1961-
 • Mahmudov, Məsud. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2014
Availability: Items available for loan: Göygöl rayon MKS (1). Xaçmaz rayon MKS (1). Şəki rayon MKS (1).

17.
Yurdumuz [Mətn] : doğma evdən başlanır Vətən F. Turan ; elmi red., məsl. və [ön söz] N. Cəfərov ; red. hey. : T. Bünyadov [və b]. by
 • Turan, Fariz. (Məmmədoğlu) jurnalist-publisist
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt, csl, aui]
 • Bünyadov, Teymur Əmiraslan oğlu. Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof., akad, 1928-2022 [edt]
Edition: 5-ci nəşr
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s. n.] 2014
Availability: No items available.

18.
Azərbaycan antroponimikası [Mətn] : dərs vəsaiti : [monoqrafiya] A. Paşayev (ön söz) ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Paşayev, Aydın Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1939- [aui]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2015
Availability: No items available.

19.
"Dədə Qorqud"un möcuzələr dünyası [Mətn] : "Dədə Qorqud" eposunun elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olunur : [monoqrafiya] Ə. V. Tanrıverdi ; elmi məsl. N. Cəfərov ; red. M. Kazımoğlu. by
 • Tanrıverdi, Əzizxan Vəli oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1959-2018
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [sad]
 • Kazımoğlu, Muxtar. (İmanov ; Qaradaşlı) filol. e. d-ru, prof., akad, 1955- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2015
Availability: No items available.

20.
Azərbaycan dili [Mətn] : V sinif üçün dərslik Ə. Əfəndizadə, N. Xudiyev, Ə. Abbasov, H. Əsgərov ; elmi red. N. Cəfərov, Y. Seyidov. by
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Əsgərov, Hüseyn Abbas oğlu. filol. e. d-ru [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
Edition: 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha