Refine your search

Your search returned 1544 results.

Sort
Results
141.
Azərbaycan dili (nitq mədəniyyəti) [Mətn]: ali məktəblər qeyri-filoloji fakültələri - ali hərbi məktəblər üçün dərslik M. Çobanov; red. N. Cəfərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Edition: Əlavələr olunmuş ikinci nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2006
Availability: No items available.

142.
Azərbaycan xalqı hər zaman ümummilli məsələlərdə güclü birlik və həmrəylik nümayiş etdirir [Mətn] N. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
Source: Yeni Azərbaycan
Source: Səs
Source: İki sahil
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

143.
Klassik ədəbiyyatda bahariyyələr: Nəzəriyyə və poetika məsələləri B. Babayev; Elmi red.: N. Cəfərov; Rəyçilər: J.Hüseynova, G.Babayeva by
 • Babayev, Baba. filol. e. n., dos
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Hüseynova, Jalə Firidun qızı [cmm]
 • Babayev, Gülüstan [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2000
Availability: No items available.

144.
Azərbaycan dilinin qrammatikası: Morfologiya: nəzəri kurs Yusif Seyidov; M. T. Məmmədov; Rəyçilər: N. Q. Cəfərov, M. S. Həsənov by
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
 • Məmmədov, M. T. filol. e. n., dos [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Həsənov, Məhəmməd Səidəli oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2000
Availability: No items available.

145.
İsmayıl Şıxlının dilçilik görüşləri [Mətn] : [kitab İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 95 illiyinə ithaf olunur] B. Ə. Xəlilov ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Bakı Çap Evi] 2014
Availability: No items available.

146.
Azərbaycan yalvarışları lüğəti Nizami Cəfərov; Elmi red.: A. Nəbiyev by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. ədəbiyyatşünas, folklorşünas, filol. e. d-ru, prof, 1945-2012 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2000
Availability: No items available.

147.
Vidadi Həsənov:"Teatr prosesinə daim yeni nəfəs,yeni sima gəlməlidir..." [Mətn] V.Həsənov, müsahibəni apardı: by
 • Həsənov, Vidadi. aktyor [ive]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ivr]
Source: Kaspi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

148.
Əsərləri [Mətn]: 15 cilddə Y. M. Seyidov; haz. və üm. red. N. Cəfərov I cild by
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [com, edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2006
Availability: No items available.

149.
Rus dilində türk sözləri [Mətn] M. Təkləli ; elmi red. N. Xudiyev; rəyçi. N. Cəfərov, C. Cəfərov, T. Əfəndiyeva by
 • Təkləli, Minaxanım. (Nuriyeva Minaxanım Allahşükür qızı) yazıçı, türkoloq, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1950-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Cəfərov, Cəfər. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Əfəndiyeva, Türkan. filol. e. d-ru, prof, 1929- [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlar 2006
Availability: No items available.

150.
Nəsiminin dili [Mətn] Y. Seyidov; Red.: N. Cəfərov by
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan 1996
Availability: No items available.

151.
Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : [4 cilddə] tərt. ed. prof. Dr. N. Cəfərov C. 1 Qədim dövr by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [com]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi 2006
Availability: No items available.

152.
Şəhid ömrü yaşayanlar [Mətn] Aliyə Ədalət ; red. N. Cəfərov ; ön söz. M. Rəcəbov by
 • Ədalət, Aliyə. (Hacıyeva Aliyə Əvəz qızı)
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Rəcəbov, Mübariz [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu 1999
Availability: No items available.

153.
Eposdan kitaba [Mətn]: Nizami Cəfərov; Elmi red.: A. Nəbiyev;Rəyçilər: N.Xudiyev, M.Qasımlı; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Unvesiteti; "Dədə Qorqud" laboratoriyası by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. ədəbiyyatşünas, folklorşünas, filol. e. d-ru, prof, 1945-2012 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Maarif 1999
Availability: No items available.

154.
Ağamusa müəllim idi, Tofiq müəllim idi, bir də mən... [Mətn] N. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Ədəbiyyat qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

155.
"Kitabi Dədə Qorqud" dastanlarında frazafövqi vahidlərin antisinasiyası [Mətn] Q. Bəyzadə; elmi red. N. Cəfərov by
 • Bəyzadə, Qənirə
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian, tus
Publication details: Bakı Nurlan 2000
Availability: No items available.

156.
"Mənəvi dəyərlərimiz hər şeydən öndə durmalıdır..." N.Cəfərov: müsahibəni apardı Həsənqızı Elmira by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
 • Həsənqızı, Elmira [ivr]
Source: Mədəni-maarif : jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

157.
Narahat ömrün səhifələri [Mətn] N.Əliyeva; Red.: N.Cəfərov by
 • Əliyeva, Nurlana Müzəffər qızı. Əməkdar müəllim, filol. e. d-ru, prof
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası 1998
Availability: No items available.

158.
Azərbaycan xalqının tarixi... Ümummilli idealları...Və azərbaycançılıq ideologiyası [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Xalq qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

159.
Müdrikliyin fəlsəfəsi, yaxud filosovların müdrikliyi N. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Azərbaycan
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

160.
Hardan baxsan görünən adam [Mətn]: Esse-monoqrafiya Adil Mirseyid; Red.: B. Nəbiyev; Ön sözün müəllifi: N.Cəfərov by
 • Mirseyid, Adil. (Baxışov Adil Mirseyid oğlu) şair, rəssam, tərcüməçi, esseist, 1952-2014
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • "VECTOR" Beynəlxalq Elm Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Essays ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vektor 2006
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha