Refine your search

Your search returned 1544 results.

Sort
Results
161.
Ədəbiyyat [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik N. Cəfərov, İ. Həbibbəyli, N. Əliyeva, A. Bakıxanova ; elmi red. N. Nəcəfov ; rəyçilər S. Əhmədova, E. Manafov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1949- [aut]
 • Əliyeva, Nurlana Müzəffər qızı. Əməkdar müəllim, filol. e. d-ru, prof [aut]
 • Bakıxanova, Afət [aut]
 • Nəcəfov, Nəcəf. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru [edt]
 • Əhmədova, Sədaqət [cmm]
 • Manafov, Elçin [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2006
Availability: No items available.

162.
Kontrastiv leksikologiyadan oçerk [Mətn]: Magistr hazırlığı üçün metodik vəsait: Müqayisəli dilçilik-HSM 040102 Yadigar Əliyev; Rəyçilər: N. Cəfərov, M. Məmmədli; Elmi red.: İ. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycan dili kafedrası by
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu, 1969-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Məmmədli, Məhərrəm Əvəz oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Həsənov, İsfəndiyar. filol. e. n., dos [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycan dili kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2006
Availability: No items available.

163.
"Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin fonoloji strukturu [Mətn] : metodik vəsait Y. V. Əliyev ; rəyçilər N. Cəfərov, R. Məhərrəmova ; red. M. Qıpçaq ; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu ; Gəncə Dövlət Un-ti, Azərb. dili kafedrası by
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu, 1969-
 • Qıpçaq, Məmmədəli. (Novruzov Məmmədəli Dünyamalı oğlu.) prof, 1956- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Məhərrəmova, Rəhilə Cavad qızı. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycan dili kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2006
Availability: No items available.

164.
Qədim Türk dövləti gənəşəyi [Mətn] N. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Ədəbiyyat qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

165.
Ömürlük cəza [Mətn]: roman Vidadi Babanlı ; naşir : Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev; rəyçi və ön sözün müəllifi: N. Cəfərov by
 • Babanlı, Vidadi Yusif oğlu. Əməkdar incəsənət xadimi, nasir, şair, tərcüməçi, 1927-
 • İmaməliyev, Rəhimağa. (Buzovnalı) [pbl]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm, aui]
Material type: Text Text; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Boz oğuz 1998
Availability: No items available.

166.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik : [2 hissədə] A. Nəbiyev ; elmi red. B. Nəbiyev ; red. Ü. Nəbiyeva ; rəyçi. N. Cəfərov, P. Əfəndiyev I Hissə by
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. ədəbiyyatşünas, folklorşünas, filol. e. d-ru, prof, 1945-2012
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
 • Nəbiyeva, Ülkər Azad qızı. filol. e. n [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Əfəndiyev, Paşa Şərif oğlu. Əməkdar elm xadimi, folklorşünas-alim, filol. üzrə e. d-ru, prof, 1928- [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı Turan 2002
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (3).

167.
Bədii üslubda obrazlılığın ifadə imkanları : Ümumi və xüsusi sözlər əsasında [Mətn] : metodik vəsait A. Paşayev, E. Cəfərova ; elmi red. N. Q. Cəfərov ; rəyçilər A. G. Məmmədov, M. Q. Sadıqov, B. B. Abbasov; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İn-tu by
 • Paşayev, Aydın Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1939-
 • Cəfərova, Esmira Fazil qızı, 1957- [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Məmmədov, Akif Güləli oğlu. ped. e. n., dos [cmm]
 • Sadıqov, Mirdaməd Qara oğlu. ped. e. n., dos [cmm]
 • Abbasov, Bəybala Babaqulu oğlu [cmm]
 • Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Mütərcim 2006
Availability: No items available.

168.
Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : [4 cilddə] tərt. ed. prof. Dr. N. Cəfərov ; sponsor cənab C. Qurbanov II Cild Orta dövr by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [com]
 • Qurbanov, Cavid [spn]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi 2006
Availability: No items available.

169.
Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] : [4 cilddə] tərt. ed. prof. Dr. N. Cəfərov ; sponsor cənab A. Qaraşov, Ə. Cavadov, H. Mirələmov [və b.] III Cild Yeni dövr by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [com]
 • Cavadov, Ərəstun [spn]
 • Qaraşov, Arif [spn]
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. yazıçı-publisist, tex. e. d-ru, prof, 1945- [spn]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Çaşıoğlu Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi 2007
Availability: No items available.

170.
Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri [Mətn] : Türkiyə arxiv sənədləri və mətbuatında : 1919-1922 Abdulhamit Avşar ; elmi red. N. Cəfərov ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Avşar, Abdulhamit
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2007
Availability: No items available.

171.
Azərbaycan tarixinin Atabəy romanı [Mətn] N. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: 525-ci qəzet
Source: Xalq Cəbhəsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

172.
Yunus Oğuzun"Atilla"sı dünyada maraq doğura biləcək əsərdir[Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: İki sahil
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

173.
Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı [Mətn] H. Mirzəyev; red. B. Budaqov, N. Cəfərov, S. Məmmədov və b. [I cild] by
 • Mirzəyev, Həsən İbrahim oğlu. (Mirzə Həsən) Əməkdar elm xadimi, dilçi-türkoloq, filol. e. d-ru, prof, 1927-2015
 • Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. coğrafiyaçı, publisist, coğ. e. d-ru, prof., akad, 1928-2012 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Məmmədov, Süleyman Abbas oğlu. Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof, 1932- [edt]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2004
Availability: No items available.

174.
Dəli Kür [Mətn]: [roman] İ. Şıxlı; red. hey. N. Cəfərov və b.; məsul red. İ. Akifqızı by
 • Şıxlı, İsmayıl Qəhrəman oğlu. (Şıxlınski) Xalq yazıçısı, nasir, ədəbiyyatşünas, publisist, pedaqoq, ssenarist, 1919-1995
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Akifqızı, İradə [edt]
Series: Ölməz əsərlər
Material type: Text Text; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Pedaqoqika 2004
Availability: Items available for loan: Şəki rayon MKS (4).

175.
Türk dili [Mətn] : 9-cu sinif üçün dərslik T. Hacıyev, Ə. Quluyev, N. Cəfərov; İxtisas red. İ. Əhmədov, T. Əhmədov. by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Quliyev, Əsgər Qədir oğlu. filol. e. n [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Əhmədov, Tofiq Mürsəl oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Öyrətmən 1994
Availability: No items available.

176.
Mədəniyyətşünaslıq [Mətn]: Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərs vəsaiti S.Məmmədova; Elmi red. A.Bayramoğlu; Rəyçilər: N.Cəfərov, Q.Əliyev by
 • Məmmədova, Sədaqət Kamal qızı. filol. e. n., dos
 • Bayramoğlu, Alxan. (Məmmədov Alxan Bayram oğlu) filoloq, filol. e. d-ru, prof, 1954- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Əliyev, Qoşqar Cəlal oğlu. fəls. e. d-ru, prof, 1957- [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Kooperasiya 2001
Availability: No items available.

177.
Valideynlər adqoyma sərbəstliyindən niyə məhrum edilir? [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [ive]
Source: Olaylar
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

178.
Prof.Dr. Georgi Hazai [Mətn]: Biblioqrafiya Ön sözün müəll. N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Hungarian,
Publication details: Bakı AzAtaM 2007
Availability: No items available.

179.
İşıq ömrü [Mətn] : esse-monoqrafiya E. İsgəndərzadə ; red. N. Cəfərov. by
 • İsgəndərzadə, Elçin Barat oğlu. (İsgəndərov) (hacı) Fəxri mədəniyyət işçisi, əməkdar müəllim, şair, tex. e. d-ru, filol. e. d-ru, prof, 1964-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Essays ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vektor 2019
Availability: No items available.

180.
Azərbaycan dili [Mətn] : 9-cu sinif üçün dərslik Tofiq Hacıyev, Əsgər Quluyev, Nizimi Cəfərov; İxtisas red.: İ. Əhmədov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Quliyev, Əsgər Qədir oğlu. filol. e. n [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
Edition: İkinci nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 1997
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha