Refine your search

Your search returned 1544 results.

Sort
Results
1.
"Kitabi-Dədə Qorqudun" dilində mürəkkəb cümlə [Mətn] : təhsilin bakalavr pilləsi üçün metodik vəsait Y. Əliyev ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu, 1969-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Gəncə Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2004
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1).

2.
Azərbaycan dili [Mətn] : Х-ХI siniflər üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah [Mətn] Gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri red. N. Q. Cəfərov, M. M. Məmmədov by
 • Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah (2001; Bakı)
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Məmmədov, M. M [edt]
 • Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2001
Availability: No items available.

4.
Psixolinqvistika [Mətn] : dərs vəsaiti Ş. Hüseynov, F. Şiriyev, C. Muradov ; elmi red. N. Cəfərov, Ə. Rəcəbov by
 • Hüseynov, Şaban
 • Şiriyev, Fikrət [aut]
 • Muradov, Cavanşir Xankişi oğlu [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Rəcəbli, Əbülfəz Əjdər oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2004
Availability: No items available.

5.
Heydər Əliyevin dil siyasəti: Azərbaycan Respublikası Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunur V. Əliyev; red. Nizami Cəfərov. by
 • Əliyev, Vilayət. filol. e. d-ru, prof
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2003
Availability: No items available.

6.
Rusdilli Azərbaycan poeziyasında Azərbaycan dili elementləri [Mətn] N. Cəfərov, S. Azadəliyeva; elmi red. M. Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi Ümumi Dilçilik kafedrası by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Azadəliyeva, Sevinc Cəbrayıl qızı [aut]
 • Məmmədov, Müseyib [edt]
 • Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi Ümumi Dilçilik kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nafta-Press 2003
Availability: No items available.

7.
Ey ulu dünya! Bir də sənə dönəcəyəmmi!? Yusif Seyidov; Elmi red.: Nizami Cəfərov. by
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Mixed forms ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti nəşriyyatı 2003
Availability: No items available.

8.
Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycançılıq ideyası [Mətn] S. Vəliyeva; elmi red. : N. Cəfərov by
 • Vəliyeva, Sona Məhəmməd qızı. Əməkdar jurnalist, şairə, yazıçı, filol. üzrə fəls. d-ru, 1962-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Publication details: Bakı Azərbaycan 2003
Availability: No items available.

9.
Ustad haqqında monoqrafiya [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Kredo
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

10.
Mən görən kişilər [Mətn] М. Əfşan; red. N. Cəfərov I kitab by
 • Əfşan, Məmməd. (Məmmədov Məmməd Hüseyn oğlu), 1939-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Mixed forms ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan 2002
Availability: No items available.

11.
Azərbaycan dili: 8-9-cu siniflər üçün dərslik Q. Kazımov, F. Şahbazlı; Elmi red.: Y. Seyidov, N. Cəfərov by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Şahbazlı, Faiq Şaban oğlu. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1955- [aut]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan dili [Mətn] : 10-11-ci siniflər üçün dərslik Т. Hacıyev, N. Cəfərov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
Edition: VI nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Тəhsil 2003
Availability: No items available.

13.
Azərbaycan dili: V sinif üçün dərslik Ə.Əfəndizadə, N.Xudiyev, Ə. Abbasov, H. Əsgərov; Elmi red.: N. Cəfərov, Y. Seyidov by
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Əsgərov, Hüseyn Abbas oğlu. filol. e. d-ru [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Pre-adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

14.
Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi [Mətn]: Orta əsrlərdə yazıya аlınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazmaları əsasında Sevil Mehdiyeva; elmi red. А. А. Axundov, Т. İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov; АМЕА, Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu by
 • Mehdiyeva, Sevil Hacı qızı. filol. e. d-ru, prof
 • Axundov, А. А [еdt]
 • Hacıyev, Т. İ. prof [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Summary language: еng, Russian
Publication details: Bakı Еlm 2003
Availability: No items available.

15.
Müasir aşıq şerinin dil-üslub xüsusiyyətləri: Monoqrafiya Z.A. Kərimova; Elmi red.: N.Q.Cəfərov by
 • Kərimova, Zəkiyyə Abbasəli qızı
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bаkı Bakı Universiteti 2002
Availability: No items available.

16.
Azərbaycanda Atatürk və Türkiyə Cümhuriyyəti araşdırmaları (1941-2003) [Mətn] : Biblioqrafiya Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; Tərt.: S. Məmmədova; Elmi red.: H. Məmmədov; Ön sözün müəllifi: N. Cəfərov by
 • Məmmədova, Samirə [com]
 • Məmmədov, Hüsaməddin. (Qaramanlı) tarix üzrə fəls. d-ru [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, , German
Publication details: Bakı AzAtaM 2003
Availability: No items available.

17.
Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası [Mətn]: [2 hissədə]: dərslik Buludxan Xəlilov; Elmi red. N.Q.Cəfərov II hissə by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2003
Availability: No items available.

18.
Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] N. Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Ədəbiyyat qəzeti
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

19.
Azərbaycan dilində qrammatik vahidlərin inkişafı (şəkilçilər) [Mətn] : monoqrafiya Ş. Hüseynov ; elmi red. A. M. Qurbanov, N.Q. Cəfərov, Ə.Ə. Rəcəbov by
 • Hüseynov, Şaban
 • Qurbanov, Afat Məhəmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, İctimai-siyasi xadim, türkoloq, dilçi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1929-2009 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Rəcəbli, Əbülfəz Əjdər oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2003
Availability: No items available.

20.
Azərbaycan sentimentalizmi [Mətn] B. Babazadə; Elmi red. N.Cəfərov by
 • Babazadə, Baba Hüseynəli oğlu. ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1955-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Bakı Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2003
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha