Your search returned 11 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycan dili [Mətn] : Х-ХI siniflər üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

2.
Azərbaycan dili: V sinif üçün dərslik Ə.Əfəndizadə, N.Xudiyev, Ə. Abbasov, H. Əsgərov; Elmi red.: N. Cəfərov, Y. Seyidov by
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Əsgərov, Hüseyn Abbas oğlu. filol. e. d-ru [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Pre-adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan dilinin morfologiyasından tapşırıq və çalışmalar [Mətn]: bədii təmayüllü ali məktəblərin hazırlıq şöbələrində təhsil alan xarici tələbələr üçün metodik vəsait S. Həsənova; elmi red. N. Cəfərov; rəyçilər. A. A. Aydın, V. Əliyev, Ə. Abbasov by
 • Həsənova, Sevinc Məhəmməd qızı. ped. üzrə fəls. d-ru, dos
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Aydın Abi Aydın. (Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu) ədəbiyyatşünas, tənqidçi, lüğətçi, filol. e. d-ru, prof, 1939- [cmm]
 • Əliyev, Vəfa Xanoğlan oğlu. filol. e. n., dos [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2009
Other title:
 • Azərbaycan dilinin morfologiyasından tapşırıq və çalışmalar: metodik vəsait
Availability: No items available.

4.
Azərbaycan dili [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik T. İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov, N. M. Xudiyev ; elmi red. T. Müzəffəroğlu ; rəyçilər E. Əzizov [və b.] metodik cəhətdən işləyən Ə. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Müzəffəroğlu, Tofiq. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [com]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2012
Other title:
 • Azərbaycan dili 10
Availability: No items available.

5.
Azərbaycan dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik T. Haciyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev; elmi red. İ. Əhmədzadə; metodik cəhətdən işləyəni Ə. Abbasov; rəyçi. E. Əzizov, E. Piriyev, Q. Abdullayeva, S. Zeynalov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Əhmədzadə, İsmayil Əhməd oğlu. dilçi, filol. e. n., dos, 1949-2011 [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Piriyev, Eldar. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abdullayeva, Qızılgül. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
 • Zeynalov, Sərdar Səyyad oğlu. filol. e. n [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2009
Other title:
 • Azərbaycan dili 11
Availability: No items available.

6.
Azərbaycan dili [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik T. İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov, N. M. Xudiyev ; elmi red. T. Müzəffəroğlu ; rəyçilər E. Əzizov [və b.] metodik cəhətdən işləyən Ə. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Müzəffəroğlu, Tofiq. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [com]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2012
Other title:
 • Azərbaycan dili 11
Availability: No items available.

7.
Azərbaycan dili [Mətn] : V sinif üçün dərslik Ə. Əfəndizadə, N. Xudiyev, Ə. Abbasov, H. Əsgərov ; elmi red. N. Cəfərov, Y. Seyidov. by
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Əsgərov, Hüseyn Abbas oğlu. filol. e. d-ru [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
Edition: 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

8.
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) [Mətn] : V-XI siniflər Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu ; elmi red. N. Cəfərov ; nəşrə haz.: Ə. Abbasov, İ. Cavadov. by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [mon]
 • Cavadov, İlham Ağaqardaş oğlu. pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [mon]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi] 2015
Availability: No items available.

9.
Azərbaycan dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik T. Haciyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev; elmi red. T. Müzəffəroğlu; metodiki cəhətdən işləyəni Ə. Abbasov; rəyçi. E. Əzizov, E. Piriyev, S. İbrahimov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Müzəffəroğlu, Tofiq. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Piriyev, Eldar. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • İbrahimov, Saməddin Həsən oğlu [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2009
Other title:
 • Azərbaycan dili 10
Availability: No items available.

10.
Azərbaycan dili 9 [Mətn] : Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün Azərbaycan dili (tədris dili) fənni üzrə dərslik T. M. Hacıyev, S. Q. Bektaşi, Y. İ. Hüseynova ; [baş red. Ü. Məmmədova ; elmi red. N. Q. Cəfərov ; burax. məs. R. Kazımov ; elmi məsləhətçi Ə. Abbasov ; diz. N. Nəhmətov ] by
 • Hacıyev, Tofiq Müzəffər oğlu. dilçi alim, filol. e. d-ru, prof, 1958-
 • Bektaşi, Samirə Qabil qızı. Əməkdar müəllim [aut]
 • Hüseynova, Yeganə İbiş qızı [aut]
 • Məmmədova, Ülkər [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Kazımov, Rafiq [mon]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [sad]
 • Nəhmətov, Nurlan [dsr]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: [Bakı] Şərq-Qərb [2019]
Availability: No items available.

11.
Azərbaycan dili 9 [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik S. Bektaşi, A. İsmayılova ; [elmi red. N. Cəfərov ; baş red. N. Cabbarlı ; red. G. Cəfərova ; elmi məsl. Ə. Abbasov ; buraxıl. məsul R. Kazımov ; üz qabığının dizaynı N. Nəhmətov ; dizayner Y. Rüstəmova]. by
 • Bektaşi, Samirə Qabil qızı. Əməkdar müəllim [aut]
 • İsmayılova, Aynurə [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Cabbarlı, Nərgiz [edt]
 • Cəfərova, Gültəkin [edt]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [sad]
 • Kazımov, Rafiq [mon]
 • Nəhmətov, Nurlan [cov]
 • Rüstəmova, Yeganə [dsr]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: [Bakı] Şərq-Qərb [2020]
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha