Your search returned 72 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycan dili [Mətn] : Х-ХI siniflər üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

2.
Azərbaycan dili [Mətn] : 10-11-ci siniflər üçün dərslik Т. Hacıyev, N. Cəfərov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
Edition: VI nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Тəhsil 2003
Availability: No items available.

3.
Həzrəti Əli [Mətn] Əli Polad ; red. V. Məmmədəliyev ; N. Cəfərov ; rəssam V. İbrahimqızı by
 • Polad, Əli. (Vahabzadə), 1944-
 • Məmmədəliyev, Vasim Məmmədəli oğlu. Əməkdar elm xadimi, şərqşünas-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1942-2019 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • İbrahimqızı, Vəfa. rəssam [ill]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2004
Availability: No items available.

4.
Azərbaycan dili: 9-cu sinif üçün dərslik Т. Hacıyev, Ə. Quliyev, N. Cəfərov; İxtisas red.: İ. Əhmədov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Quliyev, Əsgər Qədir oğlu. filol. e. n [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
Edition: Altıncı nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2002
Availability: No items available.

5.
Azərbaycan dili: 10-11-ci siniflər üçün dərslik. Т.Hacıyev, N.Cəfərov; İxtisas red.: İ.Ə.Əhmədov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Əhmədov, İ. Ə. filol. e. n., dos [edt]
Edition: Beşinci nəşri.
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Тəhsil 2002
Availability: No items available.

6.
Azərbaycan dili [Mətn] : ali məktəblərin qeyri-filoloji fakültələri : ali hərbi məktəblər üçün dərslik M. Çobanov ; red. N. Cəfərov. C. 1 Nitq mədəniyyəti. by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Təhsil EİM 2004
Availability: No items available.

7.
Zabit- vətəndaş əqidəsinin formalaşdırılması və onun atributları [Mətn] : Ali Hərbi Məktəblərin dinləyiciləri və zabitlər ücün vəsait M.N. Cobanov ; red. N. Cəfərov, A. Qurbani ; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Qurbani, Abdulla. (Qurbanov Abdulla Novruz oğlu) Əməkdar incəsənət xadimi, şair, publisist, dramaturq, nasir, 1956- [edt]
 • Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Borçalı NPM 2005
Availability: No items available.

8.
Azərbaycanşünaslığın əsasları [Mətn] : ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti M. N. Çobanov ; red. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. "Təhsil" Mərkəzi by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Borçalı NPM 2004
Availability: No items available.

9.
Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi tarixi [Mətn] Nizami Cəfərov; Elmi red.: T. İ. Hacıyev; Rəyçilər: V. İ. Aslanov, Y. İ. Seyidov, N. M. Xudiyev by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
 • Aslanov, Vaqif İmaməli oğlu. türkoloq, filol. е. d-ru, prof [cmm]
 • Seyidov, Y. İ [cmm]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası 1995
Availability: No items available.

10.
Altay dilləri ailəsində Azərbaycan - Türk dilinin mövqeyi [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün vəsait Mədəd Çobanov; Red. Nizami Xuduyev, Nizami Cəfərov; Rəyçilər: Ə. Tanrıverdiyev, N. Əsgərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Tanrıverdiyev, Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Əsgərov, N. filol. e. n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil Mərkəzi 2001
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Göygöl rayon MKS (1).

11.
Qəhrəmanlıq dastanı [Mətn] : monoqrafiya M. N. Çobanov, M. M. Çobanlı ; red. N. Xudiyev, N. Cəfərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Çobanlı, Müşfiq Mədəd oğlu. (Çobanov Müşviq Mədəd oğlu ; Borçalı Müşfiq ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2000
Availability: No items available.

12.
I Türkoloji qurultay və türk dillərinin müasir problemləri [Mətn] : Ədəbi dilimiz xalqımızın milli sərvətidir M. N. Çobanov ; red. N. Cəfərov ; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi I by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2006
Availability: No items available.

13.
Azərbaycan dili: (Nitq mədəniyyəti): Əyani vasitələr albomu. Ali hərbi məktəblərin Azərbaycan dili müəllimləri üçün metodik vəsait Red.: Nizami Cəfərov; Tərtibçilər: M.N.Çobanov, G.İ.Bəşirova; Rəyçilər: Ə.Tanrıverdiyev, B.Xəlilov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [com]
 • Bəşirova, G. İ [com]
 • Tanrıverdiyev, Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021 [cmm]
 • Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2005
Availability: No items available.

14.
Azərbaycan dili: 10-11-ci siniflər üçün dərslik. Т.Hacıyev, N.Cəfərov; İxtisas red.: İ.Ə.Əhmədov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Əhmədov, İ. Ə. filol. e. n., dos [edt]
Edition: Üçüncü nəşr
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Тəhsil 2000
Availability: No items available.

15.
Azərbaycan dili: 9-cu sinif üçün dərslik T.Hacıyev, Ə.Quliyev, N.Cəfərov; İxtisas red.: İ.Əhmədov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Quliyev, Əsgər Qədir oğlu. filol. e. n [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
Edition: Dördüncü nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2000
Availability: No items available.

16.
Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru [Mətn] M. Çobanov ; red. N. Cəfərov ; naşiri M. Borçalı ; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Borçalı, Müşfiq. (Çobanov ; Çobanlı Müşfiq Mədəd oğlu ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [pbl]
 • Azərbaycan Atatürk Mərkəzi
Edition: Təkmilləşdirilmiş və əlavələr olunmuş ikinci nəşri
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM. 2008
Availability: No items available.

17.
Azərbaycan dili (nitq mədəniyyəti) [Mətn]: ali məktəblər qeyri-filoloji fakültələri - ali hərbi məktəblər üçün dərslik M. Çobanov; red. N. Cəfərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Edition: Əlavələr olunmuş ikinci nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2006
Availability: No items available.

18.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik : [2 hissədə] A. Nəbiyev ; elmi red. B. Nəbiyev ; red. Ü. Nəbiyeva ; rəyçi. N. Cəfərov, P. Əfəndiyev I Hissə by
 • Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. ədəbiyyatşünas, folklorşünas, filol. e. d-ru, prof, 1945-2012
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
 • Nəbiyeva, Ülkər Azad qızı. filol. e. n [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Əfəndiyev, Paşa Şərif oğlu. Əməkdar elm xadimi, folklorşünas-alim, filol. üzrə e. d-ru, prof, 1928- [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı Turan 2002
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (3).

19.
Türk dili [Mətn] : 9-cu sinif üçün dərslik T. Hacıyev, Ə. Quluyev, N. Cəfərov; İxtisas red. İ. Əhmədov, T. Əhmədov. by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Quliyev, Əsgər Qədir oğlu. filol. e. n [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Əhmədov, Tofiq Mürsəl oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Öyrətmən 1994
Availability: No items available.

20.
Azərbaycan dili [Mətn] : 9-cu sinif üçün dərslik Tofiq Hacıyev, Əsgər Quluyev, Nizimi Cəfərov; İxtisas red.: İ. Əhmədov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Quliyev, Əsgər Qədir oğlu. filol. e. n [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
Edition: İkinci nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 1997
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha