Your search returned 11 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycan dili: 8-9-cu siniflər üçün dərslik Q. Kazımov, F. Şahbazlı; Elmi red.: Y. Seyidov, N. Cəfərov by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Şahbazlı, Faiq Şaban oğlu. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1955- [aut]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

2.
Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis : Ali məktəblər üçün dərslik Q.Ş.Kazımov; Elmi red.: N. Cəfərov, İ.Əhmədov; Rəyçilər: M.Məmmədov, M. Səfərov by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Məmmədov, Müseyb. filol. e. d-ru [cmm]
 • Səfərov, Misir. filol.e.n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Ünsiyyət 2000
Availability: No items available.

3.
Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik Q. Ş. Kazımov; elmi red. N. Cəfərov, İ. Əhmədov; rəyçilər. M. Məmmədov, M. Səfərov by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Məmmədov, Müseyb. filol. e. d-ru [cmm]
 • Səfərov, Misir. filol.e.n., dos [cmm]
Edition: II nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf LTD MMC 2004
Availability: No items available.

4.
Dünya ədəbiyyatı tarixi [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik T. C. Novruzov ; elmi red. N. Cəfərov, Q. Kazımov Hissə 1 Qədim Şərq ədəbiyyatı by
 • Novruzov, Tərlan Cabbar oğlu. ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1947-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2007
Availability: Items available for loan: Şəki rayon MKS (1).

5.
Azərbaycan dili [Mətn]: 9-cu sinif üçün dərslik Q. Kazımov; elmi red. N. Cəfərov; rəyçi. M. Mahmudov, İ. Kazımov, E. Manafov, A. Mikayılova by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Mahmudov, Məsud. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Kazımov, İsmayıl Babaş oğlu. dilçi, alim, filol. e. d-ru, prof, 1955- [cmm]
 • Manafov, Elçin [cmm]
 • Mikayılova, Aygün [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2008
Other title:
 • Azərbaycan dili 9
Availability: No items available.

6.
Azərbaycan dili [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik Q. Ş. Kazımov, F. Ş. Şahbazlı, A. A. Mikayılova ; elmi red. N. Cəfərov ; rəyçi. M. Mahmudov [və b.] by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Şahbazlı, Faiq Şaban oğlu. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1955- [aut]
 • Mikayılova, Aygün Arif qızı [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Mahmudov, Məsud. filol. e. d-ru, prof [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Pre-adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2012
Other title:
 • Azərbaycan dili 8
Availability: No items available.

7.
Azərbaycan dili [Mətn] : 9-cu sinif üçün dərslik Q. Kazımov ; elmi red. N. Cəfərov ; rəyçilər M. Ə. Mahmudov, İ. B. Kazımov ; [işləyən F. Şahbazlı] by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Mahmudov, M. Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Kazımov, İ. B. filol. е. d-ru, prof [cmm]
 • Şahbazlı, Faiq Şaban oğlu. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1955- [com]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2005
Other title:
 • Azərbaycan dili 9
Availability: No items available.

8.
Azərbaycan dili [Mətn] : 8-ci sinif üçün dərslik Q. Kazımov, F. Şahbazlı ; elmi red. Y. Seyidov, N. Cəfərov ; rəyçilər M. Ə. Mahmudov, İ. B. Kazımov by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Şahbazlı, Faiq Şaban oğlu. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1955- [aut]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Mahmudov, M. Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Kazımov, İ. B. filol. е. d-ru, prof [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2005
Other title:
 • Azərbaycan dili 8
Availability: No items available.

9.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : 10 cilddə Q. Kazımov ; elmi red. N. Cəfərov, İ. Əhmədov ; rəyçilər. M. Məmmədov, M. Səfərov Cild 5 Müasir Azərbaycan sintaksis: ali məktəblər üçün dərslik by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Məmmədov, Müseyib. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Səfərov, Misir. filol.e.n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2008
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (2).

10.
Azərbaycan dilinin qrammatikası [Mətn] : morfologiya, sintaksis : ali məktəblər üçün dərslik Q. Ş. Kazımov ; elmi red. N. Q. Cəfərov. by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2017
Other title:
 • Грамматика Азербайджанского языка / Г. Ш. Кязимов.
Availability: No items available.

11.
Azərbaycan dili [Mətn]: 8-ci sinif üçün dərslik Q. Ş. Kazımov, F. Ş. Şahbazlı; elmi red. Y. Seyidov, N. Cəfərov; rəyçilər M. Mahmudov, İ. Kazımov, E. Manafov, A. Mikayılova by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Şahbazlı, Faiq Şaban oğlu. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1955- [aut]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Mahmudov, Məsud. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Kazımov, İsmayıl Babaş oğlu. dilçi, alim, filol. e. d-ru, prof, 1955- [cmm]
 • Manafov, Elçin [cmm]
 • Mikayılova, Aygün [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2008
Other title:
 • Azərbaycan dili 8
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha