Your search returned 11 results.

Sort
Results
1.
Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası [Mətn]: [2 hissədə]: dərslik Buludxan Xəlilov; Elmi red. N.Q.Cəfərov II hissə by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2003
Availability: No items available.

2.
Türkologiyaya giriş [Mətn] : dərslik B. Xəlilov ; red. N. Cəfərov. by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2006
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan dili: (Nitq mədəniyyəti): Əyani vasitələr albomu. Ali hərbi məktəblərin Azərbaycan dili müəllimləri üçün metodik vəsait Red.: Nizami Cəfərov; Tərtibçilər: M.N.Çobanov, G.İ.Bəşirova; Rəyçilər: Ə.Tanrıverdiyev, B.Xəlilov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [com]
 • Bəşirova, G. İ [com]
 • Tanrıverdiyev, Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021 [cmm]
 • Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2005
Availability: No items available.

4.
İsmayıl Şıxlının dilçilik görüşləri [Mətn] : [kitab İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 95 illiyinə ithaf olunur] B. Ə. Xəlilov ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Bakı Çap Evi] 2014
Availability: No items available.

5.
Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası [Mətn] : [2 hissədə] : dərslik B. Xəlilov ; red. N. Q. Cəfərov, H. İ. Mirzəyev II Hissə by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Mirzəyev, H. İ. filol. e. d-ru, prof [edt]
Edition: Təkrar nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2007
Availability: No items available.

6.
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının memarı, xilaskarı və qurucusudur [Mətn] H. Mirzəyev (H. Mirzə); elmi red. V. Əliyev, N. Cəfərov, B. Xəlilov 14-cü cild Müqəddəslər ölmür by
 • Mirzəyev, Həsən İbrahim oğlu. (Mirzə Həsən) Əməkdar elm xadimi, dilçi-türkoloq, filol. e. d-ru, prof, 1927-2015
 • Əliyev, Vəli Hüseyn oğlu. tarix e. d-ru, prof [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2010
Availability: Items available for loan: Şəki rayon MKS (1).

7.
224 qədim türk sözü [Mətn] B. Xəlilov; elmi red. N. Cəfərov, V. Əliyev; rəyçi. H. Mirzəyev, R. Rüstəmov, İ. Məmmədov by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Əliyev, Vilayət Hüseyn oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Mirzəyev, Həsən İbrahim oğlu. (Mirzə Həsən) Əməkdar elm xadimi, dilçi-türkoloq, filol. e. d-ru, prof, 1927-2015 [cmm]
 • Rüstəmov, Rüfət Əşrəf oğlu. şərqşünas, filol. e. d-ru, prof, 1945- [cmm]
 • Məmmədov, İsmayıl Oruc oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1946- [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2010
Availability: No items available.

8.
Türkologiyanın tarixi: XX əsrin 20-30-cu illəri [Mətn] B. Xəlilov ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Papirus NP] 2016
Availability: No items available.

9.
Türkologiyaya giriş [Elektron resurslar] : [dərslik] B. Xəlilov ; red. N. Cəfərov. by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Edition: 2-ci nəşr
Material type: Computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Çap Evi 2013
Availability: No items available.

10.
Türkmənşəli erməni soyadları [Mətn] Ə. Ələkbərli, E. Qaraqoyunlu ; red. N. Cəfərov, B. Xəlilov ; baş məsl. Ə. Ş. Həsənov by
 • Ələkbərli, Əziz Yusif oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1960-
 • Qaraqoyunlu, Elbrus [aut]
 • Həsənov, Əli Şamil oğlu. ictimai xadim, 1948- [csl]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Qaya] 2016
Availability: No items available.

11.
Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası [Mətn] : Azərbaycan dilinin ilk elmi qrammatikası Mirzə Kazim bəy ; tərcümə, tədqiq və şərh İ. Abbasov ; elmi red. N. Cəfərov ; red.: B. Xəlilov, E. Abbasova ; məsləhətçi T. Hacıyev. by
 • Mirzə Kazım bəy. Azərbaycan əsilli rus şərqşünası, tarixçi, türkşünas, filoloq, 1802-1870
 • Abbasov, İdris Əziz oğlu. filol. e. d-ru, prof [trl]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021 [edt]
 • Abbasova, Elnurə [edt]
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [csl]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Zərdabi LTD] 2017
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha