Your search returned 19 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycan dili [Mətn] : Х-ХI siniflər üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

2.
Azərbaycan dili: V sinif üçün dərslik Ə.Əfəndizadə, N.Xudiyev, Ə. Abbasov, H. Əsgərov; Elmi red.: N. Cəfərov, Y. Seyidov by
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Əsgərov, Hüseyn Abbas oğlu. filol. e. d-ru [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Pre-adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2003
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi tarixi [Mətn] Nizami Cəfərov; Elmi red.: T. İ. Hacıyev; Rəyçilər: V. İ. Aslanov, Y. İ. Seyidov, N. M. Xudiyev by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
 • Aslanov, Vaqif İmaməli oğlu. türkoloq, filol. е. d-ru, prof [cmm]
 • Seyidov, Y. İ [cmm]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası 1995
Availability: No items available.

4.
Altay dilləri ailəsində Azərbaycan - Türk dilinin mövqeyi [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün vəsait Mədəd Çobanov; Red. Nizami Xuduyev, Nizami Cəfərov; Rəyçilər: Ə. Tanrıverdiyev, N. Əsgərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Tanrıverdiyev, Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Əsgərov, N. filol. e. n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil Mərkəzi 2001
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Göygöl rayon MKS (1).

5.
Qəhrəmanlıq dastanı [Mətn] : monoqrafiya M. N. Çobanov, M. M. Çobanlı ; red. N. Xudiyev, N. Cəfərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Çobanlı, Müşfiq Mədəd oğlu. (Çobanov Müşviq Mədəd oğlu ; Borçalı Müşfiq ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2000
Availability: No items available.

6.
Rus dilində türk sözləri Minaxanım Təkəli ; Elmi red: Nizami Xudiyev; Rəyçi: Nizami Cəfərov, Yusif Seyidov by
 • Təkləli, Minaxanım. (Nuriyeva Minaxanım Allahşükür qızı) yazıçı, türkoloq, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1950-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Elm 2001
Availability: Items available for loan: Göygöl rayon MKS (1). Gəncə şəhər MKS (1). Xaçmaz rayon MKS (1).

7.
Rus dilində türk sözləri [Mətn] M. Təkləli ; elmi red. N. Xudiyev; rəyçi. N. Cəfərov, C. Cəfərov, T. Əfəndiyeva by
 • Təkləli, Minaxanım. (Nuriyeva Minaxanım Allahşükür qızı) yazıçı, türkoloq, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1950-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Cəfərov, Cəfər. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Əfəndiyeva, Türkan. filol. e. d-ru, prof, 1929- [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlar 2006
Availability: No items available.

8.
Azərbaycan dili [Mətn]: X sinif üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev; Elmi red.N. Nəcəfov; Rəyçilər. E. Əzizov, E. Piriyev by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Nəcəfov, Nəcəf. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Piriyev, Eldar. filol. e. d-ru, prof [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2007
Availability: No items available.

9.
Azərbaycan dili [Mətn]: XI sinif üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N.Xudiyev; Elmi red. N.Nəcəfov; Rəyçi.E.Əzizov, E.Piriyev by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Nəcəfov, Nəcəf. Əməkdar müəllim, filol. üzrə fəls. d-ru [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Piriyev, Eldar. filol. e. d-ru, prof [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2007
Availability: No items available.

10.
Heydər Əliyevin dil siyasəti [Mətn] S.Əhmədova; [elmi red. N.Cəfərov; rəyçi N.Xudiyev]; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. (Əhmədli) ədəbiyyatşünas, yazıçı, publisist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1956-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [cmm]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı MBM 2008
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (2). Şəki rayon MKS (2).

11.
Türk dillərində yarımçıq fellər [Mətn]: Oğuz qrupu türk dillərinin materialları əsasında: Dərs vəsaiti A. Bağırov; Elmi red. T. Hacıyev; Rəyçilər. N. Xudiyev, N. Cəfərov by
 • Bağırov, Adil Nəsib oğlu. filol. e. d-ru, 1947-
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [edt]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [cmm]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı N. Tusi adına APU 1993
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan dili [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik T. İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov, N. M. Xudiyev ; elmi red. T. Müzəffəroğlu ; rəyçilər E. Əzizov [və b.] metodik cəhətdən işləyən Ə. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Müzəffəroğlu, Tofiq. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [com]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2012
Other title:
 • Azərbaycan dili 10
Availability: No items available.

13.
Azərbaycan dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik T. Haciyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev; elmi red. İ. Əhmədzadə; metodik cəhətdən işləyəni Ə. Abbasov; rəyçi. E. Əzizov, E. Piriyev, Q. Abdullayeva, S. Zeynalov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Əhmədzadə, İsmayil Əhməd oğlu. dilçi, filol. e. n., dos, 1949-2011 [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Piriyev, Eldar. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abdullayeva, Qızılgül. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [cmm]
 • Zeynalov, Sərdar Səyyad oğlu. filol. e. n [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2009
Other title:
 • Azərbaycan dili 11
Availability: No items available.

14.
Azərbaycan dili [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik T. İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov, N. M. Xudiyev ; elmi red. T. Müzəffəroğlu ; rəyçilər E. Əzizov [və b.] metodik cəhətdən işləyən Ə. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Müzəffəroğlu, Tofiq. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [com]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] 2012
Other title:
 • Azərbaycan dili 11
Availability: No items available.

15.
Azərbaycan dili [Mətn] : V sinif üçün dərslik Ə. Əfəndizadə, N. Xudiyev, Ə. Abbasov, H. Əsgərov ; elmi red. N. Cəfərov, Y. Seyidov. by
 • Əfəndizadə, Əziz Rəcəb oğlu. ped. e. d-ru, prof [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Əsgərov, Hüseyn Abbas oğlu. filol. e. d-ru [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1929-2013 [edt]
Edition: 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

16.
Azərbaycan dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik T. Haciyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev; elmi red. T. Müzəffəroğlu; metodiki cəhətdən işləyəni Ə. Abbasov; rəyçi. E. Əzizov, E. Piriyev, S. İbrahimov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Müzəffəroğlu, Tofiq. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Piriyev, Eldar. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • İbrahimov, Saməddin Həsən oğlu [cmm]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2009
Other title:
 • Azərbaycan dili 10
Availability: No items available.

17.
Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası [Mətn] Ə. V. Tanrıverdi ; red. N. Xudiyev ; elmi məsləhətçi N. Cəfərov. by
 • Tanrıverdi, Əzizxan Vəli oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof, 1959-2018
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [sad]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Elm və təhsil] 2017
Availability: No items available.

18.
Azərbaycan dili [Mətn] : 10-cu sinif üçün dərslik T. İ. Hacıyev , N. Q. Cəfərov, N. M. Xudiyev ; elmi red. N. Nəcəfov. by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Nəcəfov, Nəcəf. filol. e. n [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adolescent;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Aspoliqraf 2005
Availability: No items available.

19.
İmadəddin Nəsimi : dili və üslubu [Mətn] : Leksika ; Söz yaradıcılığı ; Frazeologiya ; Morfoloji erüdlər (isim, say və feil üzrə ) : [monoqrafiya] S. Mehdiyeva [ön söz], T. Əsgərova, Ş. Şükürzadə ; red. : N. Cəfərov, N. Xudiyev ; [dizayner : K. Fərhadova, M. Seyidov ; cildçi G. Nurullayeva] ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu by
 • Mehdiyeva, Sevil Hacı qızı. filol. e. d-ru, prof [aui]
 • Əsgərova, Türkan Mirzə qızı. filol. üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
 • Şükürzadə, Şahnazxanım Cümşüd qızı, 1982- [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Fərhadova, Kəmalə [dsr]
 • Seyidov, Mahiyəddin [dsr]
 • Nurullayeva, Gövhər [bnd]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [n. y.] 2019
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha