Your search returned 17 results.

Sort
Results
1.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] N. Həsənzadə ; ön sözün müəl. N. Cəfərov ; [buraxıl. məsul Ə. Güləliyev ; tərtibatçı-rəssam N. Əliyeva]. by
 • Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, dramaturq, filol. e. n, 1931-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Əliyeva, Nərgiz [bkd, ill]
 • Güləliyev, Əziz [mon]
Series: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
Edition: [Təkrar nəşr]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şərq-Qərb 2004
Availability: Items available for loan: Cəlilabad rayon MKS (4)Call number: 84(5Aze), ... Goranboy rayon MKS (8). Göygöl rayon MKS (10). Gəncə şəhər MKS (5). Quba rayon MKS (11)Call number: 84(Az 4), ... Xaçmaz rayon MKS (1). Şəki rayon MKS (8)Call number: 84 (5Aze), ...

2.
Altay dilləri ailəsində Azərbaycan - Türk dilinin mövqeyi [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün vəsait Mədəd Çobanov; Red. Nizami Xuduyev, Nizami Cəfərov; Rəyçilər: Ə. Tanrıverdiyev, N. Əsgərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Tanrıverdiyev, Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Əsgərov, N. filol. e. n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil Mərkəzi 2001
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Göygöl rayon MKS (1).

3.
Göylər adamı [Mətn]: (yazıçı, alim, pedaqoq Mir Cəlal haqqında esse-araşdırma. Yeni yozum) R.Gülgün; red. və ön sözün müəl. N.Cəfərov; naşir. Q. İsmayıloğlu by
 • Gülgün, Rəhilə. (Quliyeva-Qasımova Rəhilə Əhmədxan qızı) publisist
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt, aui]
 • İsmayıloğlu, Qoşqar [pbl]
Series: Silinməz izlər
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Kür-Araz 2008
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Göygöl rayon MKS (1). Xaçmaz rayon MKS (3). Şəki rayon MKS (1).

4.
Dolu [Mətn]: roman A. Abbas; ön söz müəl. N. Cəfərov; [rəssam Y. Ş. fon Karolsfeldin] by
 • Abbas, Aqil. (Abbasov Aqil Məhəmməd oğlu) Əməkdar jurnalist, yazıçı, siyasətçi, 1953-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Yulius Şnorr fon Karolsfeldin, 1794-1872 [ill]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2008
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1).

5.
Zəminə Xınalının yaradıcılığında hərbi vətənpərvərlik [Mətn]: monoqrafiya T. Abbaslı; elmi red. İ. Kazımov; red. M. Allahmanlı; rəyçi və ön sözün müəl. N. Cəfərov by
 • Abbaslı, Tariyel Allahverdi oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru, 1952-
 • Kazımov, İsmayıl Babaş oğlu. dilçi, alim, filol. e. d-ru, prof, 1955- [edt]
 • Allahmanlı, Mahmud Qara oğlu. fоlklоrşünas alim, tənqidçi, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1960- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm, aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2010
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1).

6.
İkimizin kitabı [Mətn] Sona Çərkəz ; red. A. Bəşirli ; ön söz əvəzi N. Cəfərov, Z. Yaqub ; son söz yerinə Ə. Qonaq by
 • Çərkəz, Sona. (Quliyeva Sona Məmməd qızı), 1948-
 • Bəşirli, Aynur [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Yaqub, Zəlimxan. (Yaqubov Zəlimxan Yusif oğlu) Xalq şairi, ictimai xadim, 1950-2016 [aui]
 • Qonaq, Əntiqə. (Qonaqova Əntiqə Gülməmməd qızı) Əməkdar jurnalist [aft]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Oskar 2008
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Gəncə şəhər MKS (1). Xaçmaz rayon MKS (3).

7.
Axundzadə şəxsiyyəti [Mətn] N. Cabbarlı ; elmi red. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. by
 • Cabbarlı, Nərgiz Mərdan qızı. (Abdullayeva) tənqidçi, publisist, tərcüməçi, filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1975-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Series: Silinməz izlər
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2012
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Göygöl rayon MKS (1). Gəncə şəhər MKS (1). Xaçmaz rayon MKS (3). Şəki rayon MKS (2).

8.
Vaqif Bəhmənli (Quliyev Vaqif İttifaq oğlu) [Mətn] : biblioqrafiya tərt.: R. Orucəliyeva, C. Məmmədova ; ixtisas red. və burax. məsul K. Tahirov ; [ön söz. N. Cəfərov] ; red. G. Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası. by
 • Orucəliyeva, Rəna [com]
 • Məmmədova, Cəlalə [com]
 • Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof, 1951- [edt, mon]
 • Səfərəliyeva, Gülbəniz Cahangir qızı. Əməkdar mədəniyyət işçisi [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Milli Kitabxanası
Series: Azərbaycan ədibləri
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı [Azərbaycan Milli Kitabxanası] 2015
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Şəki rayon MKS (1).

9.
Hidayət [Mətn] N. Q. Cəfərov ; red. D. Osmanlı. by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Osmanlı, Dəyanət Osman oğlu. (Bayramov) şair, publisist, jurnalist, 1965- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM [Elm və təhsil] 2015
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Şəki rayon MKS (2).

10.
Molla Pənah Vaqif [Mətn] N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; [ing. dil. tərc. ed. İ. Abdullayeva] by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Abdullayeva, İlahə [trl]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, English
Publication details: Bakı Renessans-A 2017
Other title:
 • Molla Panah Vagif / N. Jafarov ; trans. I. Abdullayeva
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Gəncə şəhər MKS (1). Xaçmaz rayon MKS (2). Şəki rayon MKS (2).

11.
Elçin. Yazıçının yaradıcılıq yolu [Mətn] N. Q. Cəfərov ; elmi red. K. Tahirov. by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof, 1951- [edt.]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Zərdabi LTD] 2017
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Şəki rayon MKS (1). Not available: Göygöl rayon MKS: Checked out (1).

12.
Ana! Ana! Ana! [Mətn]: antologiya: şeirlər toplusu red. N. Məmmədli; toplayanı və tərt. ed. Ə. Vəkil; ön sözün müəl. N. Cəfərov by
 • Məmmədli, Nadir Baloğlan oğlu. filol. e. d-ru, prof., jurnalist, 1959- [edt]
 • Vəkil, Əli. (Səfiyev Əli Vəkil oğlu) Xalq şairi, tərcüməçi, 1938-2022 [com]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2006
Availability: Items available for loan: Biləsuvar rayon MKS (1). Goranboy rayon MKS (2).

13.
Azərbaycan nitq mədəniyyəti [Mətn] N. Cəfərov, S. Mərdanova, A. Qəribli ; elmi red. N. Həsənzadə ; [ön söz Ə. Qarayev ; buraxılışa məsul S. İsmayılova] ; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi. by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Mərdanova, Samirə [aut]
 • Qəribli, Aysel [aut]
 • Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, dramaturq, filol. e. n, 1931- [edt]
 • Qarayev, Əbülfəs Mürsəl oğlu. fəls. üzrə fəls. d-ru, 1956- [aui]
 • İsmayılova, Sevil [mon]
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şərq-Qərb 2018
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Göygöl rayon MKS (1). Gəncə şəhər MKS (1). Xaçmaz rayon MKS (3). Şəki rayon MKS (2).

14.
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti [Mətn] tərt. ed. A. Məsud [ön söz] ; red. heyəti: N. Cəfərov [və b.]. by
 • Məsud, Afaq. (Vəliyeva Afaq Məsud qızı) Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq, 1957- [com, aui]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: [Bakı] [Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi] [2020]
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1).

15.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn] : XIII-XVIII əsrlər : ali məktəblər üçün dərslik Y. M. Babayev ; elmi red. N. Q. Cəfərov. by
 • Babayev, Yaqub. filol. üzrə e. d-ru, prof
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2014
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Gəncə şəhər MKS (2). Tovuz rayon MKS (3)Call number: 83(5Aze), ...

16.
Əsərləri [Mətn] : 8 cilddə Hidayət ; red. S. Nəzərli ; [ön söz N. Cəfərov] ; rəssam A. Hüseynov C. 2. Şair qələmi ilə... by
 • Hidayət. (Orucov Hidayət Xuduş oğlu) Əməkdar incəsənət xadimi, şair-dramaturq, 1944-
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
 • Hüseynov, Arif [ill]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Apostroff MMC] 2011
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Samux rayon MKS (1).

17.
Keçən günlərin dastanı Mətn N. Q. Cəfərov; red. S. Şəmil ; ön söz. müəl. N. Həsənzadə by
 • Cəfərov, Nizami Cəfərov, Nizami Qulu oğlu Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Sadiq, Şəmil. Sadiq, Şəmil. Sadıqov Şəmil Kamil oğlu filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1978- [red.]
 • Həsənzadə, Nəriman Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu. Xalq şairi, əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, dramaturq, filol. e. n, 1931- [ön söz müəl.]
Series: Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsi
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan Original language: latın
Publication details: Bakı XAN nəşriyyat 2016
Availability: Items available for loan: Goranboy rayon MKS (1). Samux rayon MKS (1).

Pages

Powered by Koha