Refine your search

Your search returned 232 results.

Sort
Results
1.
"Kitabi-Dədə Qorqudun" dilində mürəkkəb cümlə [Mətn] : təhsilin bakalavr pilləsi üçün metodik vəsait Y. Əliyev ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu, 1969-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Gəncə Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2004
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1).

2.
Azərbaycan dili [Mətn] : Х-ХI siniflər üçün dərslik T. Hacıyev, N. Cəfərov, N. Xudiyev, Ə. M. Abbasov by
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [aut]
 • Abbasov, Ənvər Məhəmməd oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəls. d-ru, dos [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2004
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah [Mətn] Gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri red. N. Q. Cəfərov, M. M. Məmmədov by
 • Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah (2001; Bakı)
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Məmmədov, M. M [edt]
 • Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2001
Availability: No items available.

4.
Psixolinqvistika [Mətn] : dərs vəsaiti Ş. Hüseynov, F. Şiriyev, C. Muradov ; elmi red. N. Cəfərov, Ə. Rəcəbov by
 • Hüseynov, Şaban
 • Şiriyev, Fikrət [aut]
 • Muradov, Cavanşir Xankişi oğlu [aut]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Rəcəbli, Əbülfəz Əjdər oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2004
Availability: No items available.

5.
Rusdilli Azərbaycan poeziyasında Azərbaycan dili elementləri [Mətn] N. Cəfərov, S. Azadəliyeva; elmi red. M. Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi Ümumi Dilçilik kafedrası by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Azadəliyeva, Sevinc Cəbrayıl qızı [aut]
 • Məmmədov, Müseyib [edt]
 • Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi Ümumi Dilçilik kafedrası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nafta-Press 2003
Availability: No items available.

6.
Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası [Mətn]: [2 hissədə]: dərslik Buludxan Xəlilov; Elmi red. N.Q.Cəfərov II hissə by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2003
Availability: No items available.

7.
Azərbaycan dili [Mətn] : ali təhsilə hazırlıq kurslarının dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti M. Nağısoylu ; red. N. Cəfərov, R. Quliyev by
 • Nağısoylu, Möhsün Zellabdin oğlu. filol. e. d-ru, prof., akad, 1946-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Quliyev, Rəhman [edt]
Edition: Təkmilləşdirilmiş, əlavələr edilmiş, dördüncü nəşri
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Zirvə Yayınları 2003
Availability: No items available.

8.
Ümumi dilçilik kursu [Mətn] Ferdinand de Sössür; tərc. ed. N. Cəfərov; BDU, Ümumi dilçilik kafedrası by
 • Sössür, Ferdinand de, 1857-1913
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [trl]
 • Bakı Dövlət Universiteti Ümumi Dilçilik kafedrası
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Original language: Russian
Publication details: Bakı BDU 2003
Other title:
 • Cours de linguistique generale
Availability: No items available.

9.
Dilin metafizikası: linqvistik analiz fəlsəfəsinə dair etüdlər[Mətn]: F. İsmayılov; Elmi red.: N. Q. Cəfərov by
 • İsmayılov, Fərman Qəhrəman oğlu. fəls. e. d-ru, prof, 1936-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan Milli Ensikpolediyası 2002
Other title:
 • The metaphysics of language: etudes on the linguistic philosophy
Availability: No items available.

10.
Azərbaycan dili [Mətn] : ali məktəblərin qeyri-filoloji fakültələri : ali hərbi məktəblər üçün dərslik M. Çobanov ; red. N. Cəfərov. C. 1 Nitq mədəniyyəti. by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Təhsil EİM 2004
Availability: No items available.

11.
Azərbaycanşünaslığa giriş [Mətn] N. Cəfərov ; elmi red. H. İmanov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • İmanov, Həmid Rza oğlu. Əməkdar elm xadimi, fəls. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2001
Availability: No items available.

12.
Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis : Ali məktəblər üçün dərslik Q.Ş.Kazımov; Elmi red.: N. Cəfərov, İ.Əhmədov; Rəyçilər: M.Məmmədov, M. Səfərov by
 • Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Əhmədov, İsmayıl Əhməd oğlu. filol.e.d-ru, dos [edt]
 • Məmmədov, Müseyb. filol. e. d-ru [cmm]
 • Səfərov, Misir. filol.e.n., dos [cmm]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Ünsiyyət 2000
Availability: No items available.

13.
Dil quruculuğunun nəzəri problemləri [Mətn] İ. Hacıyeva ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Hacıyeva, İlhamə Həbib qızı. (Mirtalıblı) filol. e. d-ru, prof
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı İqtisad Universiteti 2005
Availability: No items available.

14.
Türkologiyaya giriş [Mətn] : dərslik B. Xəlilov ; red. N. Cəfərov. by
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2006
Availability: No items available.

15.
Terminoloji leksika lüğətlərimizdə Ş.R.Paşayeva; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Red.: A.B.Şahverdiyev by
 • Paşayeva, Şərqiyyə Rüstəm qızı
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Şahverdiyev, Akif Bəşir oğlu [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2006
Availability: No items available.

16.
Türk imzası [Mətn]: Rus yazıçı və alimlərinin, ictimai xadimlərinin daşıdığı türk təxəllüslərinin lüğəti M.A.Təkləli; Elmi red. N.Cəfərov by
 • Təkləli, M. A
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlar 2006
Availability: No items available.

17.
"Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin struktur-semantik təşkili [Mətn] : metodik vəsait Y. Əliyev ; rəyçilər N. Cəfərov ; S. Əliyev ; elmi red. M. Qıpçaq ; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Gəncə Dövlət Un-ti by
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu, 1969-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [cmm]
 • Əliyev, Sabir Xəlil oğlu. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Qıpçaq, Məmmədəli. (Novruzov Məmmədəli Dünyamalı oğlu.) prof, 1956- [edt]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
 • Gəncə Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2005
Other title:
 • "Китаби-Деде Горгуд" и структурно-семантическая организация художественного текста: методическое пособие/Алиев Я.В.
Availability: No items available.

18.
I Türkoloji qurultay və türk dillərinin müasir problemləri [Mətn] : Ədəbi dilimiz xalqımızın milli sərvətidir M. N. Çobanov ; red. N. Cəfərov ; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi I by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2006
Availability: No items available.

19.
Azərbaycan dili: (Nitq mədəniyyəti): Əyani vasitələr albomu. Ali hərbi məktəblərin Azərbaycan dili müəllimləri üçün metodik vəsait Red.: Nizami Cəfərov; Tərtibçilər: M.N.Çobanov, G.İ.Bəşirova; Rəyçilər: Ə.Tanrıverdiyev, B.Xəlilov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937- [com]
 • Bəşirova, G. İ [com]
 • Tanrıverdiyev, Ə. filol. e. d-ru, prof [cmm]
 • Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof, 1966-2021 [cmm]
 • Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2005
Availability: No items available.

20.
Atatürkün dil siyasəti [Mətn] : [monoqrafiya] P. Məmmədova ; elmi red. N. Cəfərov by
 • Məmmədova, Pərvin
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2003
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha