Your search returned 8 results.

Sort
Results
1.
Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanında irfani anlayışlar [Mətn] Siracəddin Hacı by
  • Qənimət oğlu, Siracəddin. (Hacıyev) filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1963-
  • Hümmətova, Xuraman Bəhmən qızı. filol. üzrə fəls. d-ru, 1957- [rev]
Source: Filologiya məsələləri / AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English, Russian
Availability: No items available.

2.
Nizami Gəncəvi: [Mətn] Şairin əsərlərində əbədiyaşar ideyaların təcəssümü: Nizami Gəncəvi - 870 T.Əfəndiyev by
  • Əfəndiyev, Tural. sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru
Source: Mədəni həyat
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

3.
Nizami Gəncəvi irsinin Misir ədəbiyyatşünaslıgında öyrənilməsi [Mətn] İ. Həmidov by
  • Həmidov, İmamverdi Yavər oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1941-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

4.
Azərbaycan Nizamişünaslıgının ilk mərhələsi və H. Araslı [Mətn] N.H.Araslı by
  • Araslı, Nüşabə Həmid qızı. filol. e. d-ru, prof, 1941-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

5.
Nizamişünaslıq: ugurlar, perspektivlər [Mətn] Z.Ş.Əsgərli by
  • Əsgərli, Zaman Şükür oğlu. ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1953-2018
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

6.
Nizami və folklor [Mətn] S.P.Pirsultanlı by
  • Pirsultanlı, Sədnik Paşa. (Paşayev Sədnik Xəlil oğlu) filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

7.
Nizami yurdunun görkəmli nizamişünası [Mətn] A.M. Bağırov by
  • Bağırov, Abuzər Musa oğlu. tərcüməçi, tənqidçi, publisist, 1954-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

8.
Nizami "Xəmsə" sində dövrün adət-ənənələrinin inikası [Mətn] K.Hüseynoğlu by
  • Hüseynoğlu, Kamil. (Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu) filol. üzrə e. d-ru, prof, 1950-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha