Your search returned 248 results.

Sort
Results
221.
Nizami Gəncəvinin "Baqqal və tülkünün hekayəsi" adlı mənzum hekayəsinin şərhi [Mətn] S. Qənimətoğlu by
 • Qənimət oğlu, Siracəddin. (Hacıyev) filol. üzrə fəls. d-ru, dos, 1963-
Source: Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün... mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor, R.Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

222.
Nizami Gəncəvi irsinin Misir ədəbiyyatşünaslıgında öyrənilməsi [Mətn] İ. Həmidov by
 • Həmidov, İmamverdi Yavər oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1941-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

223.
Dahi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" mənzum romanının mükəmməl nəşri [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Respublika
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

224.
Londonda Nizami günləri [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Ədəbiyyat söhbətləri
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.
Lists:

225.
Nizami Gəncəvinin musiqi dünyası [Mətn] S.F.Qurbanəliyeva by
 • Qurbanəliyeva, Sevda Firuddin qızı. sənətşün. d-ru, prof, 1960-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

226.
Nizami Gəncəvi "Xəmsə" sinin ən qədim və nəfis əlyazmaları haqqında [Mətn] M.Z.Nağısoylu by
 • Nağısoylu, Möhsün Zellabdin oğlu. filol. e. d-ru, prof., akad, 1946-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

227.
N.Gəncəvinin "Xəmsə" sində təbiəti mühafizə və ekoloji tərbiyə məsələləri [Mətn] B.Apayev by
 • Apayev, Bayram
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

228.
Şərq ədəbiyyatında Nizami ənənələri [Mətn] M.Kazımov by
 • Kazımov, Mehdi
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

229.
Azərbaycan Nizamişünaslıgının ilk mərhələsi və H. Araslı [Mətn] N.H.Araslı by
 • Araslı, Nüşabə Həmid qızı. filol. e. d-ru, prof, 1941-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

230.
Nizami Gəncəvi irsinə məhəbbətlə [Mətn] A.Bayramoğlu by
 • Bayramoğlu, Alxan. (Məmmədov Alxan Bayram oğlu) filoloq, filol. e. d-ru, prof, 1954-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

231.
Nizamişünaslıq: ugurlar, perspektivlər [Mətn] Z.Ş.Əsgərli by
 • Əsgərli, Zaman Şükür oğlu. ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1953-2018
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

232.
Nizami və folklor [Mətn] S.P.Pirsultanlı by
 • Pirsultanlı, Sədnik Paşa. (Paşayev Sədnik Xəlil oğlu) filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

233.
Nizami yurdunun görkəmli nizamişünası [Mətn] A.M. Bağırov by
 • Bağırov, Abuzər Musa oğlu. tərcüməçi, tənqidçi, publisist, 1954-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

234.
Nizami irsinin təhrifinə qloballaşma prizmasından baxış [Mətn] Y. Neymətov by
 • Neymətov, Yaqut. ped. e. d-ru, prof
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

235.
Nizami və klassik şərq poetikası [Mətn] N.C.Göyüşov by
 • Göyüşov, Nəsib Cümşüd oğlu. şərqşünas, filol. e. d-ru, 1947-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

236.
Nizami yaradıcılıgında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri [Mətn] V. Veysəlova by
 • Veysəlova, Vüsalə
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

237.
Nizami məqbərəsinin tarixi və taleyi [Mətn] S.Pişnamazzadə by
 • Pişnamazzadə, Samir. tarix üzrə fəls. d-ru, dos
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

238.
Nizami yaradıcılıgında alleqoriyanın mövqe fəallıgı [Mətn] L.İ.Əlizadə by
 • Əlizadə, Lalə İkram qızı
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

239.
Nizami Gəncəvinin yaradıcılıgında əmək və zəhmət adamlarına münasibət [Mətn] N. Əlizadə by
 • Əlizadə, Nizami
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

240.
Nizami yaradıcılıgının orta məktəbdə tədrisi [Mətn] A.Yusifli by
 • Yusifli, Afaq. filol. üzrə fəls. d-ru, dos
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha