Your search returned 18 results.

Sort
Results
1.
Nizami Gəncəvinin əsərlərində işlənilən türk mənşəli sözlərdə Azərbaycan dilinin fonomorfoloji quruluşu [Mətn] Y.V.Əliyev by
 • Əliyev, Yadigar Vəli oğlu, 1969-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

2.
Nizami: cəmiyyət və insan problemi [Mətn] S.Ə.Məmmədova by
 • Məmmədova, Süsənbər Əsəd qızı
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

3.
Nizami yaradıcılıgında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri [Mətn] V. Veysəlova by
 • Veysəlova, Vüsalə
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

4.
N.Gəncəvinin "Xəmsə" sində təbiəti mühafizə və ekoloji tərbiyə məsələləri [Mətn] B.Apayev by
 • Apayev, Bayram
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

5.
Azərbaycan Nizamişünaslıgının ilk mərhələsi və H. Araslı [Mətn] N.H.Araslı by
 • Araslı, Nüşabə Həmid qızı. filol. e. d-ru, prof, 1941-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

6.
Nizamişünaslıq: ugurlar, perspektivlər [Mətn] Z.Ş.Əsgərli by
 • Əsgərli, Zaman Şükür oğlu. ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1953-2018
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

7.
Nizami və folklor [Mətn] S.P.Pirsultanlı by
 • Pirsultanlı, Sədnik Paşa. (Paşayev Sədnik Xəlil oğlu) filol. e. d-ru, prof, 1929-2013
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

8.
Nizami yurdunun görkəmli nizamişünası [Mətn] A.M. Bağırov by
 • Bağırov, Abuzər Musa oğlu. tərcüməçi, tənqidçi, publisist, 1954-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

9.
Nizami irsinin təhrifinə qloballaşma prizmasından baxış [Mətn] Y. Neymətov by
 • Neymətov, Yaqut. ped. e. d-ru, prof
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz.Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

10.
Nizami və klassik şərq poetikası [Mətn] N.C.Göyüşov by
 • Göyüşov, Nəsib Cümşüd oğlu. şərqşünas, filol. e. d-ru, 1947-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

11.
Nizami yaradıcılıgında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri [Mətn] V. Veysəlova by
 • Veysəlova, Vüsalə
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

12.
Nizami yaradıcılıgında alleqoriyanın mövqe fəallıgı [Mətn] L.İ.Əlizadə by
 • Əlizadə, Lalə İkram qızı
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

13.
Nizami Gəncəvinin yaradıcılıgında əmək və zəhmət adamlarına münasibət [Mətn] N. Əlizadə by
 • Əlizadə, Nizami
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

14.
Nizami yaradıcılıgının orta məktəbdə tədrisi [Mətn] A.Yusifli by
 • Yusifli, Afaq. filol. üzrə fəls. d-ru, dos
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

15.
Nizami irsi və Məhcur yaradıcılıgı [Mətn] T. Bədəlova by
 • Bədəlova, Təhminə
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

16.
Şeyx Nizami və Gəncə İmamzadəsi [Mətn] E.Həsənov by
 • Həsənov, Elnur
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

17.
Nizami Gəncəvi-kamil insan mücəssəməsi kimi [Mətn] A.Hacıyeva by
 • Hacıyeva, Aytən
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: English
Availability: No items available.

18.
Nizami "Xəmsə" sində dövrün adət-ənənələrinin inikası [Mətn] K.Hüseynoğlu by
 • Hüseynoğlu, Kamil. (Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu) filol. üzrə e. d-ru, prof, 1950-
Source: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz. Nizamişünaslıq. Elmi əsərlər
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: English
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha