Refine your search

Your search returned 5522 results.

Sort
Results
1.
Энергетическая оценка технических средств механизации в хлопководстве Азербайджана: Рекомендация Д.К.Алекперов, Ф.А.Намазов, М.Н.Мамедов; Азербайджанская Сельскохозяйственная Академия by
 • Алекперов, Джаббар Каффар оглы
 • Намазов, Фуад Али оглы [aut]
 • Мамедов, Махмуд Нейман оглы [aut]
 • Азербайджанская Сельскохозяйственная Академия
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Гянджа АСХА 2006
Other title:
 • Azərbaycanda pambıqçılığın mexanikləşdirilməsinin teniki vasitələrinin energetik qiymətləndirilməsi (tövsiyə)
Availability: No items available.

2.
Həyat və poeziya [Mətn]: (ekoloji aspektlər) Q.Mustafayev, A.Məmmədov; Elmi red., rəyçilər və ön sözün müəllifi. F.Qasımzadə, V.Məmmədəliyev by
 • Mustafayev, Qara Teyfur oğlu. biol. e. d-ru, prof., akad
 • Məmmədov, Anar Tofiq oğlu. biol. e. n., dos, 1978- [aut]
 • Qasımzadə, Fuad Feyzulla oğlu. fəls. e. d-ru, prof., akad, 1929-2010 [edt, aui]
 • Məmmədəliyev, Vasim Məmmədəli oğlu. Əməkdar elm xadimi, şərqşünas-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1942-2019 [edt, aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı MBM 2006
Availability: No items available.

3.
Azərbaycanın neft-qaz strategiyası [Mətn] : problemlər və proqnozlar G. Z. Yüzbaşova, Z. S. Abdullayeva ; elmi red. A. B. Abbasov by
 • Yüzbaşova, Gülşən Zahid qızı
 • Abdullayev, Zahid Süleyman oğlu [aut]
 • Abbasov, A. B. iqt. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2006
Availability: No items available.

4.
Bizim Bülbül - dünyanın Bülbülü [Mətn] çapa haz. və red.: N. Hacızadə by
 • Hacızadə, Nahid Rəhim oğlu. ssenari müəllifi, kino redaktoru, 1936-2018 [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nağıl evi 2006
Availability: No items available.

5.
Azərbaycan dili [Mətn] : Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti M. Nağısoylu ; ixtisas red. N. Cəfərov, R. Quliyev ; red. M. Zeynallı ; ARAZ kursları by
 • Nağısoylu, Möhsün Zellabdin oğlu. filol. e. d-ru, prof., akad, 1946-
 • Cəfərov, N [edt]
 • Quliyev, Rəhman [edt]
 • Zeynallı, Mehman [edt]
 • ARAZ kursları
Edition: Təkmilləşdirilmiş, əlavələr edilmiş aitıncı nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Araz 2006
Availability: No items available.

6.
Конституция Азербайджанской Республики и основы права [Текст]: Научное произведение Б.С.Атакишиев by
 • Атакишиев, Бахтияр Сархад оглы
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Баку Абилов, Зейналов и сыновья 2006
Title translated: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları.
Availability: No items available.

7.
General [Mətn] : Poemalar və mənzum dram N. Əyyub; Red.: Q. Nəcəfzadə by
 • Əyyub, Nəriman. (Məmmədov Nəriman Əyyub oğlu), 1938-
 • Nəcəfzadə, Qəşəm Mirzə oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, publisist, 1959- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Mixed forms ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nərgiz 2006
Availability: No items available.

8.
Qəzəllər [Mətn]: Anam Gilənin əziz xatirəsinə ithaf edirəm B.Bəhramoğlu; Red.: T.Kərimli by
 • Bəhramoğlu, Bariz. (İbrahimov Bariz Bəhramoğlu), 1940-
 • Kərimli, Teymur Həşim oğlu. ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1953- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Araz 2006
Availability: No items available.

9.
2005-ci il parlament seçkiləri: ilkin təhlil: Mülahizələr, nəticələr və proqnozlar R. Mehdiyev by
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. fəls. e. d-ru, prof., akad, 1938-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı XXI-Yeni Nəşrlər Evi 2006
Availability: No items available.

10.
Azərbaycan və Dünya Ticarət Təşkilatı [Mətn] İ. Qubad, M. Azər, Ə. Rəşad; elmi red. V. Bayramov by
 • İbadoğlu, Qubad. (Bayramov) iqt. üzrə fəls. d-ru, prof, 1971-
 • Mehdiyev, Azər [aut]
 • Əliyev, Rəşad [aut]
 • Bayramov, Vüqar İbad oğlu. iqt. e. n [edt]
 • İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi
 • Müasir İqtisadi Ticarət Münasibətlərinin Araşdırılması Mərkəzi (MİTMAM)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 2006
Other title:
 • Azerbaijan and WTO
Availability: No items available.

11.
Азбука работы в Интернете [Текст] В. Леонтьев. by
 • Леонтьев, Виталий Петрович, 1973-
Series: Для начинающих | Азбука
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва ОЛМА ПРЕСС 2006
Title translated: İnternetdə işin əlifbası.
Availability: No items available.

12.
Тайны городов-призраков [Текст] В.Бацалев by
 • Бацалев, Владимир Викторович
Series: Загадки истории
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Москва Вече 2006
Title translated: Rühlar şəhərinin sirləri.
Availability: No items available.

13.
Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ [Текст] Л.Н.Собчик; by
 • Собчик, Людмила Николаевна
Series: Практикум по психодиагностике
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: СПб. Речь 2006
Title translated: Şəxsiyyətin standartlaşdırılmış çoxfaktorlu axtarış metodu.
Availability: No items available.

14.
Məni bağışla: [Şerlər] Əhməd Suanlı; Red: Elmira Fərruxzadə by
 • Suanlı, Əhməd. (Rüstəmov Əhməd İman oğlu.), 1926-2006
 • Fərruxzadə, Elmira [edt]
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Gənclik 2006
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (2).

15.
Ömür ağacı var, dar ağacı var [Mətn] Y.Hüseyn; Red. A.Cəmil; Ön söz. M.Aslan by
 • Hüseyn, Yusif. (Yusifov Yusif Hüseyn oğlu) şair-publisist
 • Aslan, Məhəmməd [aui]
 • Cəmil, Adil. (Cəmilov Adil Savalan oğlu) şair, türkoloq, publisist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1954- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Adiloğlu 2006
Availability: Items available for loan: Samux rayon MKS (1).

16.
Duz səpilmiş yaramız [Mətn]: şeirlər və poemalar Z. Vedili; Red.: H. Həşimli by
 • Vedili, Zaur. (Cəlilov Zaur Həsən oğlu), 1974-
 • Həşimli, Hüseyn Məmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. üzrə e. d-ru, prof, 1965- [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şirvannəşr 2006
Availability: No items available.

17.
Kriminalistik texnika [Mətn]: Dərs vəsaiti K. Q. Sarıcalinskaya, F. M. Cavadov, A.M. Mahmudov və b.; Elmi red. F. M.Cavadov; Rəy verənlər. C. Süleymanov, N. Həsənov, K. Səlimov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. Polis Akademiyası by
 • Sarıcalinskaya, Kamilə Qiyas qızı. prof [aut]
 • Cavadov, Fuad Musa oğlu. hüquq e. d-ru, prof, 1957- [aut, edt]
 • Süleymanov, Cavanşir. hüquq e. d-ru, prof [cmm]
 • Həsənov, Nurəddin [cmm]
 • Səlimov, Kamil Nazim oğlu. hüquq e. d-ru, prof [cmm]
 • Polis Akademiyası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2006
Availability: No items available.

18.
Нотариат как структурно-функциональный элемент правоохранительной системы России: опыт ретроспективного анализа [Текст]: монография Ч. Н. Ахмедов; МВД России, Санкт-Петербургский Ун-т by
 • Ахмедов, Чингиз Нарман оглы. канд. юрид. наук, доц., полковник милиции, 1963-
 • МВД России
 • Санкт-Петербургский Государственный Университет
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: СПб. Астерион 2006
Availability: No items available.

19.
Теория азербайджанского романтизма [Текст] К. Алиев ; науч. ред. Ш. Алышанлы ; НАН Азерб., Ин-т лит. им. Низами. by
 • Алиев, Камран Имран оглы. Заслуженный деятель науки, д-р филол. наук, проф, 1953-2020
 • Алышанлы, Шириндил. д-р филол. наук, проф, 1952- [edt]
 • Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Литературы им. Низами
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Баку Элм 2006
Title translated: Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi.
Availability: No items available.

20.
Çarpaz bucaqlar arasında [Mətn]: iki hekayə, tərcümələr, publisistika, haqqında yazılar V. Məmmədov; naşir. Ş. Xuduoğlu; red. A. Abdulla, A. Həsənli; toplayanlar. N. Əbdülrəhmanlı, A. Vidadiqızı by
 • Məmmədov, Vidadi
 • Xuduoğlu, Şahbaz. naşir, tərcüməçi-yazar, 1968- [pbl]
 • Əbdülrəhmanlı, Nəriman Hacı oğlu. nasir, publisist, tərcüməçi, kinodramaturq, 1958- [com]
 • Vidadiqızı, Aytən [com]
 • Abdulla, Azər. (Əhmədov ; Əhmədbəyli Azər Abdulla oğlu) şair, nasir, publisist, filol. e. n, 1940-2021 [edt]
 • Həsənli, Ağa Cəfər [edt]
Series: Ədəbi yaddaş
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qanun 2006
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha