Refine your search

Your search returned 1644 results.

Sort
Results
1.
Koroğlu dastanı [Mətn]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Təbriz 1994
Availability: No items available.

2.
Diyarşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsinin tərtib etdiyi yazıçı arayışlarının siyahısı, 1980-1990-cı illər [Mətn] : məlumat göstəricisi Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası, Diyarşünaslıq və Milli Biblioqrafiya şöbəsi ; tərt. ed. H. Zeynalova ; red. H. Həmidova. by
 • Zeynalova, H [com]
 • Həmidova, H [edt]
 • M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası Diyarşünaslıq və Milli Biblioqrafiya şöbəsi
 • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s. n.] 1994
Availability: No items available.

3.
Milli Qəhrəmanlar [Mətn] M. Süleymanov; Red. Ü. Kürçaylı; Rəssam. R. Əzizov by
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. tarix e. d-ru, prof, 1957-
 • Kürçaylı, Ülfət [edt]
 • Əzizov, Rafael [ill]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 1994
Availability: No items available.

4.
Ruhların söhbəti [Mətn] Ə. Nicat ; red. T. Cahangir ; rəssam K. Abdinov. by
 • Nicat, Əlisa. (Hüseynov Əlisa Qulam oğlu) yazıçı, filosof, tərcüməçi, tarixçi, 1936-
 • Cahangir, Tariyel. (Cahangirli Tariyel Məhəmmədəli oğlu) [edt]
 • Abdinov, Kirman. rəssam, 1959- [ill]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 1994
Availability: No items available.

5.
Birinci Azərbaycan Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Konfransı [Mətn]: Sentyabr 19-22, 1994 Azərbaycan Neft Şirkəti by
 • Azərbaycan Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Konfransı (I; 1994; Bakı)
 • Azərbaycan Neft Şirkəti
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı 1994
Other title:
 • Первая Азербайджанская Международная Каспийская Конференция по Нефти и Газу: Сентябрь 19-22, 1994
 • The First Azerbaijan International Caspian Oil and Gas Conference: September 19-22, 1994
 • "XƏZƏRNEFTQAZ-94". Beynəlxalq Neft və Qaz Konfransı
Availability: No items available.

6.
Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] tərt. T. Fərzəliyev, M. Qasımlı ; elmi red. İ. Abbasov C. 1 Naxçıvan folkloru by
 • Fərzəliyev, Təhmasib. filol. e. n [com]
 • Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu. (Paşa Orxan) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, folklorşünas, şair, filol. e. d-ru, prof, 1958- [com]
 • Abbasov, İsrafil. filol. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı Sabah 1994
Availability: No items available.

7.
Azərbaycan ədəbiyyatında satira. [Mətn] M.M. Məsimov by
 • Məsimov, Musa Museyib oğlu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi 1994
Availability: No items available.

8.
Məmməd Araz dünyası [Mətn] : [Monoqrafiya] V. Yusifli ; elmi red. Y. Qarayev. by
 • Yusifli, Vaqif Əziz oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tənqidçi, filol. e. d-ru, prof, 1948-
 • Qarayev, Yaşar Vahid oğlu. Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1936-2002 [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şur 1994
Availability: No items available.

9.
Masallının şəhid oğulları. [Mətn] N. Novruzov; red. V. Quliyev by
 • Novruzov, Novruz Qafar oğlu, 1948-
 • Quliyev, Vasif [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan 1994
Availability: No items available.

10.
Natiqlik sənəti [Mətn] K.Y. Əliyev; red.V. Hüseynov; rəyçi M. Məmmədov, M.Quliyev; rəssamı. R.Əzizov by
 • Əliyev, Kamil Yusif oğlu. filol. e. d-ru
 • Hüseynov, Vahid [edt]
 • Məmmədov, Müseyib [cmm]
 • Quliyev, Musa. tarix üzrə fəls. d-ru [cmm]
 • Əzizov, R [ill]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərnəşr 1994
Availability: No items available.

11.
Məmməd Əmin Rəsulzadə. [Mətn]: oçerk Elçin; red. G. Əmrullahqızı by
 • Elçin. (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu) Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, nasir, dramaturq, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1943-
 • Əmrullahqızı, Güldanə. filol. e. üzrə fəls. d-ru, dos [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Şərq-Qərb 1994
Availability: No items available.

12.
Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının nəzəri əsasları. [Mətn]: dərs vəsaiti Ə. N. Qurbanov; red. D. Q. Qəmbərov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti by
 • Qurbanov, Ələkbər Nemət oğlu. kimya e. d-ru, prof
 • Qəmbərov, D. Q [edt]
 • Verdizadə, Nailə Allahverdi qızı. kimya e. d-ru, prof [cmm]
 • Yarəliyev, Ə. prof [cmm]
 • N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı N. Tusi adına APU 1994
Availability: No items available.

13.
Mərdəkan [Mətn] Ə. H. Mərdəkanlı by
 • Mərdəkanlı, Əbülfəz Haşimoğlu. (Rəhimli.)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 1994
Availability: No items available.

14.
Füzuli sənətkarlığı [Mətn] : monoqrafiya Mir Cəlal by
 • Mir Cəlal. (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) yazıçı, ədəbiyyatşünas, 1908-1978
Edition: 2-ci nəşr
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Maarif 1994
Availability: No items available.

15.
Əsas üzvi sintez və neftkimya sintezinin kimyası və texnologiyası.Xammallar bəhsi [Mətn]: Mühazirələrin mətni A.İ.Nağıyev, F.M.Sadıqov, S.Q.Əmirov; Red.: S.A.Rzayeva; Rəyçilər. M.M. Mövsümzadə, İ.N. Hacıyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası by
 • Nağıyev, Aydın İsmayıl oğlu. dos
 • Sadıqov, Fikrət Məmməd oğlu. dos [aut]
 • Əmirov, Sabir Qaraş oğlu. kimya e. n., dos [aut]
 • Rzayeva, S. A [edt]
 • Mövsümzadə, Məmməd Mirzə oğlu. kimya e. d-ru, prof [cmm]
 • Hacıyev, İ. N. geol.-mineral. e. n [cmm]
 • Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 1994
Availability: No items available.

16.
Ədəbi növlər və janrlar [Mətn]: Dərs vəsaiti A. Hacıyev; Elmi red. H. Qasımov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti by
 • Hacıyev, Abbas Məhəmməd oğlu. tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1933-2011
 • Qasımov, H [edt]
 • N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı N.Tusi ad. ADPU 1994
Availability: No items available.

17.
Siyasəti-fürusət [Mətn] Əli Bəy Hüseynzadə; Tərt. ed., müqəddimə və izahların müəllifi: O. Bayramova; Elmi red.: Ə. Mirəhmədov; Azərb. EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu by
 • Hüseynzadə, Əli bəy. (Əli Hüseyn Turan) filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, şair, həkim, rəssam, 1864-1940
 • Bayramova, Ofelya [com]
 • Mirəhmədov, Əziz Mirfeyzulla oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 1994
Availability: No items available.

18.
Borçalım mənim [Mətn] K. Dünyamalı; Red. Aydın Murovdağlı by
 • Dünyamalı, Kərim. (Dünyamalıyev Kərim Həmdulla oğlu) yazıçı, 1953-
 • Murovdağlı, Aydın. (Hacıyev Aydın Bəndalı oğlu) [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Gəncə Gəncə 1994
Availability: No items available.

19.
Azərbaycan diyarı Lahıc [Mətn]: Etnoqrafik-bədii lövhələr M.Süleymanov; Red. T.Rüstəmov; Ön sözün müəllifi. N.Cəfərov by
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu, 1912-
 • Rüstəmov, Tofiq Tağı oğlu. filol. e. n., dos [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [aui]
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Vətən 1994
Availability: No items available.

20.
Azerbaijan fortresses, castles [Text] J. Giyasi ; photo F. Mamedov ; design Y. Salnikov ; trans. Sh. Djabiroglu by
 • Giyasi, Jaffar
 • Mamedov, Farid [pht]
 • Salnikov, Yuri [dsr]
 • Djabiroglu, Shaik [trl]
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Letters ; Audience: General;
Language: English Original language: Azerbaijani
Publication details: Baku [s.n.] 1994
Other title:
 • Азербайджан. Крепости. Замки
 • Azərbaycan qalalar, qəsrlər
Title translated: Azərbaycan qalalar, qəsrlər.
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha