Refine your search

Your search returned 8785 results.

Sort
Results
1.
Muğamsayağı 8 violonçel üçün A. Əlizadə [Notlar] by
 • Xalq artisti, bəstəkar, prof. Əlizadə, Aqşin Əli-Qulu oğlu, 1937-2014
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: [Bakı] [n. y.] [2010?]
Availability: No items available.

2.
Ekstremal polinomlar və faber polinomlarının kompleks müstəvinin çoxluqlarında yaxınlaşma xassələri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 D. M. İsrafilov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu. by
 • İsrafilov, Dəniyal Məhəmməd oğlu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Publication details: Bakı 2010
Availability: No items available.

3.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq bitki örtüyü, ekoloji vəziyyəti və təbii ehtiyatları [Mətn] B. Şəkuri; elmi red. H. Ə. Qiyasi by
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. coğ. e. d-ru, prof, 1930-
 • Qiyasi, Həsən Əli oğlu. kənd-təs. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [MBM] 2010
Other title:
 • Почвенно-растительный покров, экологическая ситуация и природные ресурсы Нахичеванской Aвтономной Pеспублики
Availability: No items available.

4.
5.
6.
"Kitabi-Dədə Qorqud"da frazeoloji birləşmələrin struktur modelləri [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.06 E. F. Məmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. by
 • Məmmədova, Elmira Fəxrət qızı
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2010
Availability: No items available.

7.
Bazar münasibətləri şəraitində Naxçıvan Muxtar Respublikası sənayesinin inkişafı və ərazi təşkili problemləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 08.00.05 A. M. Bağırov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi. by
 • Bağırov, Aləm Məhərrəm oğlu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: English, Russian
Publication details: Naxçıvan 2010
Availability: No items available.

8.
Юридическая этика [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" и "Психология" [И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, З. З. Зинатуллин, А. Р. Усиевич] ; глав. ред. изд. Н. Д. Эриашвили by
 • Аминов, Илья Исаакович [aut]
 • Дедюхин, Константин Георгиевич [aut]
 • Зинатуллин, Зиннур Зинатуллович [aut]
 • Усиевич, Алла Рэмовна [aut]
 • Эриашвили, Нодари Дарчоевич. канд. юрид. наук, д-р экон. наук, проф [edt.]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва ЮНИТИ 2010
Title translated: Hüquq etikası.
Availability: No items available.

9.
Туда без обратно [Текст] : роман Э. Сафарли ; [ответ. ред. М. В. Тимонина] by
 • Сафарли, Эльчин. писатель, 1984-
 • Тимонина, М. В [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Novels ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Москва АСТ Астрель Полиграфиздат 2010
Availability: No items available.

10.
11.
12.
13.
Исламская экономическая модель и современность [Текст] Р. Беккин ; отв. ред. Л. Л. Фитуни ; Учреждение Рос. Акад. Наук, Ин-т Африки РАН by
 • Беккин, Ренат. д-р экон. наук, 1979
 • Фитуни, Леонид Леонидович. д-р экон. наук., проф [edt]
 • Учреждение Российской Академии Наук
 • Российская Академия наук Институт Африки
Edition: 2-е изд., испр. и доп.
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian Summary language: English
Publication details: Москва Изд. дом Марджани 2010
Other title:
 • Islamic economic model Nowadays/ R. I. Bekkin ; Institute for African studies Russian Academy of Scieces
Title translated: İslam iqtisadi modeli və müasirlik.
Availability: No items available.

14.
İqtisadi dinamikanın təmin olunmasının makroiqtisadi problemləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 08.00.01 H. X. Behbudzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. by
 • Behbudzadə, Həsən Xurşud oğlu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı 2010
Availability: No items available.

15.
16.
Рыбоводство [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110401 - "Зоотехния" В. А. Власов ; рец. Н. А. Головина, Л. И. Грищенко by
 • Власов, Валентин Алексеевич. д-р сель.хоз. наук, проф
 • Головина, Н. А. д-р биол. наук, проф [cmm]
 • Грищенко, Л. И. д-р вет. наук, проф [cmm]
Series: Учебники для вузов. Специальная литература
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Санкт-Петербург [и др.] Лань 2010
Title translated: Balıqyetişdirmə.
Availability: No items available.

17.
Access 2010 [Text]: Bible M. R. Groh by
 • Groh, Michael R
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: English
Publication details: Indianapolis Wiley publishing 2010
Availability: No items available.

18.
Gəl [Mətn]: dillərdə gəzən nəğmələr Z. Y. Yaqub; [red. T.Həmid]; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi by
 • Yaqub, Zəlimxan. (Yaqubov Zəlimxan Yusif oğlu) Xalq şairi, ictimai xadim, 1950-2016
 • Həmid, Taleh. (Babayev Taleh Həmid oğlu) [edt]
 • Regionların İnkişafı İctimai Birliyi
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Poetry ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s.n.] 2010
Other title:
 • Dillərdə gəzən nəğmələr
Availability: No items available.

19.
Pret [Text] C. Sittenfeld by
 • Sittenfeld, Curtis
Series: Bestselling author of American wife
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: English
Publication details: London Black Swan 2010
Title translated: Hazırlıq.
Availability: No items available.

20.
Прогресс и производительность труда [Текст] Э. Н. Кузьбожев, И. Ф. Рябцева by
 • Кузьбожев, Эдуард Николаевич
 • Рябцева, Ирина Федоровна [aut]
Series: Научная мысль : серия основана в 2008 году
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Москва ИНФРА-М 2010
Title translated: Tərəqqi və əmək məhsuldarlığı.
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha