Refine your search

Your search returned 36499 results.

Sort
Results
1.
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının əhəmiyyəti [Mətn] S.Xələfova by
 • Xələfova, Sevda Abasqulu qızı. tarix e. üzrə fəls. d-ru
Source: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

2.
Əsərin dilinin bədilik baxımından öyrənilməsi imkanları [Mətn] P.Qacayeva by
 • Qaçayeva, Pərvin
 • Həsənli, Bilal. p.f.d.dos [rev]
Source: Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan bəstəkarlarının xor əsərlərinin bəzi xüsusiyyətlərinə dair [Mətn] X.Bayramova by
 • Bayramova, Xumar Zakir qızı. sənətşün. üzrə fəls. d-ru, 1983-
Source: Mədəni həyat
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

4.
Milli istiqlala gedən yol "Açıq söz" qəzetinin materiallarında [Mətn] J.M.İsmayılova by
 • İsmayılova, Jalə Musa qızı
Source: Bakı Universitetinin xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Availability: No items available.

5.
Mirzə Bala Məhəmmədzadənin jurnalistikasının yaradıcılıq xüsusiyyətləri [Mətn] R.Ə.Məmmədova by
 • Məmmədova, Ruxsarə Əvəz qızı
 • Vəliyev, Ş [rev]
Source: Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

6.
Vasif Adıgözəlov fortepiano üçün 24 prelüd silsiləsinin bəzi üslub xüsusiyyətləri [Mətn] A.Məmmədova by
 • Məmmədova, Arzu. sənətşün. üzrə fəls. d-ru
Source: Mədəni həyat
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

7.
Xeyirxahlığın ali məqamı [Mətn] H.Bayram by
 • Bayram. (hacı)
Source: Mədəni həyat
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

8.
Avtomobil nəqliyatından ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] F.Ə. Sadıqov; Y.N. İbrahimov by
 • Sadıqov, F. Ə
 • İbrahimov, Y. N [aut]
 • Qasımov, R. t.ü.f.d [rev]
Source: Ekologiya və su təsərrüfatı
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

9.
Mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması [Mətn] H. Musayev by
 • Musayev, Hidayət Ağakişi oğlu
Source: İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

10.
Hüquq elminin metodologiyası və onun prinsipləri haqqında [Mətn]: Ə.Hüseynov by
 • Hüseynov, Əbülfəz
Source: Unikal. Beynəlxalq ictimai fənlərarası elmi-tədqiqat jurnalı
Material type: Article Article
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

11.
Bukey ordası [Mətn] N.Mehdiyeva by
 • Mehdiyeva, Nisbət. tarix e. d-ru, prof
Source: Tarix və onun problemləri:nəzəri, elmi, metodiki jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

12.
Salmonellyozz zamanı quşların orqan və toxumlarında baş verən histoloji dəyişikliklərin xüsusiyyətləri [Mətn] E.İ.Əliyev by
 • Əliyev, E.İ
Source: ADAU-nun Elmi Əsərləri
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Availability: No items available.

13.
Həyat... [Mətn]: Şeirlər A.Allahşükür. by
 • Ağa, Allahşükür
Source: Ulduz
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

14.
Dövlət qurumlarının və dövlət qulluqçusunun imici [Mətn] E.Niftili by
 • Niftili, Esmira
Source: Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

15.
Yoldu gedirik... [Mətn] A.Tağıyev by
 • Tağıyev, Aydın
Source: Qobustan:Sənət toplusu
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

16.
Paris yaxınlığında "Xan" vadisi [Mətn] T.Kiselyova by
 • Kiselyova, Tamara
 • Umudlu, İsmayıl [trl]
Source: Azərbaycan xalçaları
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

17.
Demokratiya və islam [ Mətn] H.Budaqov by
 • Budaqov, Hüseyn
Source: Dövlət və din
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

18.
Musiqi və rəqsin qarşılıqlı əlaqələrinin estetik əsasları [Mətn] T.Muradova by
 • Muradova, Təranə Hüseyn qızı. Xalq artisti, 1965-
Source: Axtarışlar: (ədəbiyyatşünaslıq, folklorşünaslıq, dilçilik və sənətşünaslıq) / AMEA, Naxçıvan bölməsi
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

19.
Adını çəkməyə bir ney istərəm [Mətn] F. Hacıyeva by
 • Hacıyeva, Fəridə Məcid qızı, 1953-
Source: Mədəni-maarif : jurnal
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

20.
Qadın rollarının kişi ifaçısı [Mətn] T. Məhərrəmova by
 • Məhərrəmova, Təranə
Source: Yeni Mədəni-maarif
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha