Refine your search

Your search returned 1111 results.

Sort
Results
1.
Ağabacı Rzayeva [Mətn] İ.Əfəndiyeva by
 • Əfəndiyeva, İmruz Məmməd Sadıx qızı. Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə e. d-ru, prof, 1935-
Source: Axtarış yollarının bəhrəsi
Material type: Article Article
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

2.
Vasif Adıgözəlovun vokal yaradıcılığının musiqi dilinin bəzi xüsusiyyətləri [Mətn] İ.Əfəndiyeva by
 • Əfəndiyeva, İmruz Məmməd Sadıx qızı. Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə e. d-ru, prof, 1935-
Source: Axtarış yollarının bəhrəsi
Material type: Article Article
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

3.
Bakı artistləri arasında [Mətn] Q.Məmmədli by
 • Məmmədli, Qulam Məmməd oğlu. (Məmmədli Qulaməli) Əməkdar mədəniyyət işçisi, Əmakdar jurnalist, yazıçı, publisist, teatrşünas, 1897-1994
Source: Ömür dəftərindən səhifələr.
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

4.
1970-ci illərdə Azərbaycan tədqiqatçıları F.M.Dostoyevski haqqında [Mətn] M.Tağıyeva by
 • Tağıyeva, M
Source: Ədəbi əlaqələr: IX toplu
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

5.
Yaşar Qarayev: Azərbaycan istiqlalı- yaxın və uzaq tarixlər... [Mətn] Q.Bayramov., J.Qurbanqızı by
 • Bayramov, Qurban Fərman oğlu. tənqidçi-ədəbiyyatşünas, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1946-
 • Qurbanqızı, Jalə [aut]
Source: Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

6.
Əvvəl başdan bu dünyaya gələndə... [Mətn] Q.Məmmədli by
 • Məmmədli, Qulam Məmməd oğlu. (Məmmədli Qulaməli) Əməkdar mədəniyyət işçisi, Əmakdar jurnalist, yazıçı, publisist, teatrşünas, 1897-1994
Source: Ömür dəftərindən səhifələr.
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

7.
Azərbaycan ədəbiyyatında sovet konyukturu [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Ədəbiyyatın müstəqilliyindən müstəqilliyin ədəbiyyatına
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

8.
Dahi şəxsiyyət haqqında möhtəşəm əbədiyyət dastanları [Mətn] R. Göyüşov
Source: Sən bizim ellərin ruhuna bir bax
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

9.
İngilis yazıçısı cənab Ceyms Oldricə [Mətn] Q.Paşayev by
 • Paşayev, Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. üzrə e. d-ru, prof, 1937-
Source: Ədəbi məktublar
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

10.
Azərbaycanın paytaxt şəhərləri [Mətn] A.İsgəndərov. by
 • İsgəndərov, Anar Camal oğlu. tarixçi, tarix e. d-ru, prof, 1956-
Source: Azərbaycan paytaxtları: Elmi-praktik konfrans /"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

11.
Bir əsrlik şərəfli ömrün salnaməsi [Mətn] R. Göyüşov
Source: Sən bizim ellərin ruhuna bir bax
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan-Qazaxıstan: nümunəvi əməkdaşlıq modeli [Mətn] by
 • NewTimes.Az
Source: Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri (məqalələr toplusu)
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

13.
Qarğılar nə oxuyur? [Mətn] S.İbrahimli by
 • İbrahimli, Sahib. (Axundov Sahib İbrahim oğlu) Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, dramaturq, filol. üzrə fəls. d-ru, 1952-
Source: Ədəbi proses: dünən və bu gün
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

14.
Ədəbi məktublar- əbədi məktublar [Mətn] B.Əhmədli by
 • Əhmədli, Bədirxan Balaca oğlu. (Əhmədov ; Başkeçidli) ədəbiyyatşünas alim, filol. e. d-ru, prof, 1955-
Source: Ədəbi məktublar
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

15.
Onun musiqi ömrü [Mətn] M.Çəmənli by
 • Çəmənli, Mustafa. (Mustafayev Mustafa Şura oğlu) Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı, publisist, nasir, 1947-
Source: Sənət hekayələri
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

16.
Əhməd Hikmət Müftüoğlu və türkçülük məfkurəsi [Mətn] E.Xəlilova by
 • Xəlilova, Emilya
Source: Ədəbi əlaqələr: IX toplu
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

17.
Davud Nəsibin özünü və sözünü xatırlayanda... [Mətn] R. Göyüşov
Source: Sən bizim ellərin ruhuna bir bax
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

18.
"Ədəbiyyat qəzetinin" baş redaktoru Azər Turana açıq məktub [Mətn] N.Cəfərov by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
Source: Ədəbiyyat söhbətləri
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

19.
Ağcabədi xanəndələri haqqında lətifələr və bəzi maraqlı əhvalatlar [Mətn] Ə.S.Şirinov by
 • Şirinov, Əşrəf Seyid
Source: "Ağcabədi musiqiçiləri-II"
Material type: Article Article; Literary form:
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

20.
Theme of Victory in Azerbaijan fine arts [Mətn] E.R.Ağayev by
 • Ağayev, Emil Raul oğlu
Source: “8th International congress on humanities and social sciences in a changing world”
Material type: Article Article
Language: English Summary language: Azerbaijani
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha