Refine your search

Your search returned 893 results.

Sort
Results
1.
Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 81-ci ildönümünə həsr olunmuş III Tələbə Elmi konfransının materialları (10 may 2004-ci il) [Mətn] elmi red. və burax. məsul. Ş. Hüseynov by
 • Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 81-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə elmi konfransı (III ; 10 may 2004 Sumqayıt)
 • Hüseynov, Şikar Əli oğlu. ped. e. d-ru, dos [edt, mon]
 • Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt filialı
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Sumqayıt 2004
Availability: No items available.

2.
Gəncə şəhərinin tarixi [Mətn] elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr-2003) by
 • Gəncə şəhərinin tarixinə dair elmi-praktik konfrans ( 2003 Gəncə)
 • Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti
 • Gəncə Dövlət Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2004
Availability: No items available.

3.
"Şuşa-Azərbaycanın mədəniyyət və tarix incisidir", elmi konfransın materialları [Mətn] : 5 may 2003-cü il red. T.Vəliyev ; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi by
 • Şuşa-Azərbaycanın mədəniyyət və tarix incisidir, elmi konfransı (5 may 2003 Bakı)
 • Vəliyev, Tehran [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nağl evi 2004
Availability: No items available.

4.
Akademik İqrar Əliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları [Mətn] : Bakı, 12 mart, 2004 AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu by
 • Akademik İqrar Əliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransı (12 mart 2004 Bakı)
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Elm 2004
Other title:
 • Труды Научной Конференции посвященной 80 летию академика Играра Алиева, Баку, 12 март 2004
Availability: No items available.

5.
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun IX elmi konfransının materialları [Mətn] Azərb. SSR Elmlər Akademiyası by
 • Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian
Publication details: Bakı Elm 1971
Other title:
 • Материалы IX научной конференции института географии Академии Наук Азербайджанской ССР
Availability: No items available.

6.
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu [Mətn]: Konfrans materialları Yeni Azərbaycan Partiyası by
 • Yeni Azərbaycan Partiyası
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Speeches ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Azərbaycan 2003
Availability: No items available.

7.
"Qarabağ dünən, bu gün və sabah" [Mətn] : 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları : [Bakı, 27-28 may, 2003-cü il] red. hey.: Ə. Abbasov [və b.] by
 • "Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (2 ; 2003 ; Bakı)
 • Abbasov, Ə [edt]
 • Qarabağ Azadlıq Təşkilatı
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı [n. y.] 2003
Availability: No items available.

8.
"Azərbaycan XXI əsrin astanasında" [Mətn] : Respublika elmi-praktiki konfransının materialları Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti, Respublika İqtisadçılar İttifaqı by
 • "Azərbaycan XXI əsrin astanasında" Respublika elmi-praktiki konfrans (1997; Bakı)
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı 1997
Other title:
 • Материалы Республиканской Научно-Практической конференции "Азербайджан на пороге XXI века"
 • "Azerbaijan on the thereshold of the XXI century" Azerbaijan Republic Scientific-Practical Conference materials
Availability: No items available.

9.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları АМЕА, А. Bаkıхаnоv аd. Таriх İn-tu, Azərbaycan Таriх Qurumu ; rеd. Е. Ə. Məhərrəmov. by
 • Məhərrəmov, E. Ə [еdt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
 • Azərbaycan Tarix Qurumu
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bакı Nurlan 2004
Other title:
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətininin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları
Availability: No items available.

10.
Böyük İran şairi Sədi Şirazi 9 oktyabr 2002-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq elmi-ədəbi konfransın materialları [Mətn] АМЕА, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu, İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi by
 • İran İslam Respublikasının Azərbaycan Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2003
Availability: No items available.

11.
"Qloballaşma və Azərbaycanda təhsilin aktual problemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: (20-22 noyabr 2003-cü il) nəşrə məs. şəxs. K. D. Hüseynov by
 • Qloballaşma və Azərbaycanda təhsilin aktual problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans ( 2003 Bakı)
 • Hüseynov, K. D. tex. e. d-ru, prof [com]
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti
 • Azərbaycan Pedaqoji-Psixoloji Elmlər Assosiasiyası
 • Təhsil Problemləri İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Beynəlxalq Universitet 2003
Other title:
 • Материалы международной научно-практической конференции на тему: "Глобализация и актуальные проблеьж образования в Азербайджане": (20-22 ноября 2003 г.)
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: "Heydər Əliyev və Azərbaycanda İnsan Hüquqlarının Təminatı"; Bakı, 8 may 2003-cü il Ön sözün müəll. E.Süleymanova by
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda İnsan Hüquqlarının Təminatı, elmi-praktik konfrans (2003; Bakı)
 • Süleymanova, Elmira Teymur qızı. ictimai xadim, kimya e. d-ru, prof, 1937- [aui]
 • Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman)
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s.n.] 2003
Other title:
 • Heydər Əliyev-80
Availability: No items available.

13.
"Tusi-800" Məclisi Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin 800 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans "Nəsirəddin Tusi və müasir astronomiya" (4-7 oktyabr 2001-ci il, ŞAR, Pirqulu, Y. Məmmədəliyev qəsəbəsi, Azərbaycan Respublikası) Materiallar Elmi red. E.S. Babayev, Ə.S. Quluyev by
 • "Tusi Nəsirəddin və müasir astronomiya", beynəlxalq konfrans (2001; Bakı)
 • Babayev, E. S [edt]
 • Quliyev, Əyyub Salah oğlu, 1954- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı Poliqraf-Servis 2002
Other title:
 • "Tusi-800" Majlis International conference "Nasiraddin Tusi and modern astronomy" devoted to 800 years anniversary of Muhammed Nasiraddin Tusi (4-7 october 2001, ShAO, Pirgulu, Y. Mammadaliyev settlement, the Azerbaijan Republic) Procedings
 • "Туси-800" Меджлис Международная конференция "Насиреддин Туси и современная астрономия" посвященная 800-летию Мухаммеда Hасиреддина Туси (4-7 октября 2001 г., ШАО, Пиргулу, пос.им Ю.Маммадалиева, Aзербайджанская Республика) Материалы
Availability: No items available.

14.
"Qarabağ dünən, bu gün və sabah" [Mətn] : 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransı : tezislər, [Bakı 24-25 may, 2002-ci il] red. hey.: Ə. Abbasov [və b.] by
 • "Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (1 ; 2002 ; Bakı)
 • Abbasov, Ə [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı Şuşa 2002
Availability: No items available.

15.
Birinci Azərbaycan Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Konfransı [Mətn]: Sentyabr 19-22, 1994 Azərbaycan Neft Şirkəti by
 • Azərbaycan Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Konfransı (I; 1994; Bakı)
 • Azərbaycan Neft Şirkəti
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı 1994
Other title:
 • Первая Азербайджанская Международная Каспийская Конференция по Нефти и Газу: Сентябрь 19-22, 1994
 • The First Azerbaijan International Caspian Oil and Gas Conference: September 19-22, 1994
 • "XƏZƏRNEFTQAZ-94". Beynəlxalq Neft və Qaz Konfransı
Availability: No items available.

16.
İkinci Beynəlxalq Elmi Konfrans. Zərif üzvi sintez və kataliz Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası by
 • Zərif üzvi sintez və kataliz, beynəlxalq elmi konfrans (2; aprel, 2002 Bakı)
 • Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı Şuşa 2002
Other title:
 • 2-я международная научная конференсия. Тонкий органический синтез и катализ.(Баку, апрел 2002)
Availability: No items available.

17.
Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi beynəlxalq konfrans (Bakı, 16-17 Sentyabr) [Mətn]: tezislər Sponsorlar. BP, Azercell; Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti by
 • bp [spr]
 • Azercell [spr]
 • Çağ Öyrətim İşlətmələri
 • Bakı Dövlət Universiteti
 • Qafqaz Universiteti
 • Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ( 2004 Bakı)
Material type: Text Text; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan, , English, Russian
Publication details: Bakı Adiloğlu 2004
Other title:
 • Application of Information-Communication Technologies in Science and Education: 16-17 September
Availability: No items available.

18.
Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük [Mətn] : elmi konfransın materialları : 29 oktyabr 2005-ci il. Atatürkün anadan olmasının 125 illiyinə Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi ; tərt. ed. O. Musayev ; red. S. Nəzərli by
 • Elmi konfrans, "Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük" (2005 ; Bakı)
 • Musayev, Osman Ənvər oğlu [com]
 • Nəzərli, Səfalı Avdal oğlu. yazıçı, jurnalist, 1948- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Speeches ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AzAtaM 2006
Availability: No items available.

19.
Şuşa (Pənahabad)-250: Elmi-praktik konfransın tezisləri, 14 mart 2001 by
 • Şuşa (Pənahabad)-250 (2001; Bakı)
 • Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Cəmiyyəti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı 2001
Availability: No items available.

20.
Pages

Powered by Koha