Refine your search

Your search returned 33 results.

Sort
Results
1.
Həcc ziyarətində: eşitdiklərim, gördüklərim, düşündüklərim [Mətn]: [məqalə və oçerklər] Hacı H. Mirzə; red. Məşhədi O. Mirzə; foto Haci Samir [və b.] by
 • Mirzə, Hafiz Mirzağa oğlu. yazıçı-publisist, 1957-
 • Mirzə, Orxan [edt]
 • Samir. (hacı) [pht]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Apostrof ] 2009
Availability: No items available.

2.
Культура России [Текст] : Образ России в меняющемся мире 2011 : информационно-аналитический сборник [авт. кол. Д. В. Виноградов ; редкол.: гл. ред. Неретин О. П. и др.] by
 • Неретин, Олег Петрович. канд. полит. наук [edt]
 • Виноградов, Д. В. канд. экон. наук [aut]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва ФГУ ГИВЦ " Минкультуры России" 2011
Other title:
 • Образ России в меняющемся мире
Title translated: Rusiya mədəniyyəti 2011.
Availability: No items available.

3.
Yaşadanlar [Mətn] Y. M. Məmmədova ; red. M. Qasımlı by
 • Məmmədova, Yeganə Məhərrəm qızı, 1958-
 • Qasımlı, Məhərrəm Paşa oğlu. (Paşa Orxan) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, folklorşünas, şair, filol. e. d-ru, prof, 1958- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Summary language: English
Publication details: Bakı Uğur 2011
Availability: No items available.

4.
İrəvan ictimai-ədəbi mühiti: (XVIII-XX əsrlər) [Mətn] E.Mehrəliyev by
 • Mehrəliyev, Eybalı Qara oğlu. coğ. e. d-ru, prof
Source: Respublika
Material type: Article Article; Type of continuing resource: newspaper
Language: Azərbaycan
Availability: No items available.

5.
Monqolustan milli innovasiya sisteminin inkişafında Monqolustan Elmlər Akademiyasının rolu [Mətn] B. Enxtuvşin. by
 • Enxtuvşin, B. akad
Source: AMEA-nın xəbərləri: Elm və innovasiya seriyası
Material type: Article Article; Type of continuing resource: periodical
Language: Azərbaycan Original language: Russian, English
Availability: No items available.

6.
Mənim ikinci nəfəsim [Mətn] : şeirlər, hekayələr, poemalar, məqalə və povest A. Xəzər ; [red. və ön söz müəl. M. Ə. Polad] by
 • Xəzər, Arif. (Məmmədov Arif Ənvər oğlu), 1984-
 • Polad, Məşədi Əlövsət [edt, aui]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [s. n.] 2016
Availability: No items available.

7.
Sözün zamanı zamanın sözü [Mətn] : [məqalə və oçerklər] X. Niyazov [foto ; son söz əvəzi] ; red. B. Sadıqov [ön söz əvəzi] ; [foto.: S. Rasim, Şəmruz] by
 • Niyazov, Xalid. (Qüdrətoğlu) əməkdar jurnalist, 1962- [pht, aft]
 • Sadıxov, Bəxtiyar [edt, aui]
 • Rasim, S [pht]
 • Şəmruz [pht]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Oscar NPM] 2002
Availability: No items available.

8.
Ədəbiyyat söhbətləri [Mətn] : [məqalələr toplusu] N. Cəfərov ; red. D. Osmanlı ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi by
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959-
 • Osmanlı, Dəyanət Osman oğlu. (Bayramov) şair, publisist, jurnalist, 1965- [edt]
 • Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2018
Availability: No items available.

9.
Полковник Юнус выходит на тропу войны [Текст] : (статьи из цикла "Знакомые лица") М. Ибрагимбеков ; [ред. Т. Кулиев]. by
 • Ибрагимбеков, Максуд Мамед Ибрагим оглы. Народный писатель, прозаик, драматург, сценарист, кинорежиссёр, 1935-2016
 • Кулиев, Т [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Баку [б. и.] 2004
Title translated: Polkovnik Yunus müharibənin cığırına çıxır.
Availability: No items available.

10.
Собрание передовых статей Московских ведомостей... [Текст] М. Н. Катков 1878 by
 • Катков, Михаил Никифорович, 1818-1887
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва Изд. С. П. Катковой 1897
Title translated: "Moskva xəbərləri" nin əsas məqalələr toplusu.
Availability: No items available.

11.
Сочинения графа Л. Н. Толстого [Текст] Л. Н. Толстой Т. 4. Педагогические статьи : сочинения и переводы для детей. by
 • Толстой, Лев Николаевич. писатель, публицист, философ, 1828-1910
Edition: 9-е изд.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва [б. и.] 1893
Other title:
 • Сочинения / Л. Н. Толстой
 • Л. Н. Толстой 4
Availability: No items available.

12.
Анализ стилей зарубежной художественной и научной литературы [Электронный ресурс] : межвузовский- сборник ; [статья] М-во высш. и сред. спец. обр. РСФСР ; ред. кол. Г. С. Авессаломова [и др.] ; [ред. И. С. Яворская] Вып. 1 by
 • Авессаломова, Г. С [edt]
 • Яворская, И. С [edt]
 • Министерство Высшего и Среднего Специального Образования РСФСР
Material type: Computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Ленинград Изд-во Ленингр. ун-та 1978
Title translated: Xarici bədii və elmi ədəbiyyatın stillərinin analizi .
Availability: No items available.

13.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : [2 cilddə] N. Nərimanov ; tərt. və ön söz. müəl. T. Əhmədov ; elmi red. R. Mehdiyev ; [red. N. Seyidəliyev ; naşir Hacı İsmail Allahverdi] ; AMEA C. 1. by
 • Nərimanov, Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu. İctimai-siyasi xadim, yazıçı, publisist, həkim, 1870-1925
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. tənqidçi, ədəbiyyatşünas, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1930-2021 [com, aui]
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. fəls. e. d-ru, prof., akad, 1938- [edt]
 • Seyidəliyev, Nəriman [edt]
 • Allahverdi, İsmail. (Hacı) [pbl]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2020
Availability: No items available.

14.
Yurd-yuva duyğuları [Mətn] B. Sarıcallı ; red. İ. Kazımov. by
 • Sarıcallı, Bəhram. (Zeynalov)
 • Kazımov, İsmayıl Babaş oğlu. dilçi, alim, filol. e. d-ru, prof, 1955- [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2017
Availability: No items available.

15.
Əli Həsənovun elmi əsərləri və geosiyasi baxışları haqqında [Mətn] : məqalələr tərt. A. Nəsibli ; [məsul red. E. Əhmədov]. by
 • Nəsibli, Aqil [com]
 • Əhmədov, E [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Zərdabi Nəşr] 2021
Availability: No items available.

16.
Tovuz: İyul şəhidləri [Mətn] : [məqalələr və şeirlər] V. İsaqoğlu [ön söz] ; red. Ç. Abbasov. by
 • İsaqoğlu, Vaqif. (Cəfərov Vaqif İsaq oğlu) yazıçı-publisist, şair, 1959- [aui]
 • Abbasov, Çingiz [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [Füyuzat] 2021
Availability: No items available.

17.
Elmin cazibəsi [Mətn] : [müsahibələr, məqalələr, aforizmlər] Ş. Nəzərli ; layihənin rəhbəri A. Əlizadə ; red. T. Kəngərli ; [ön söz D. Hüseynov] 2. by
 • Nəzərli, Şirməmməd Dadaş oğlu. publisist, yazıçı, jurnalist, fotoqraf, 1948-
 • Əlizadə, Akif Ağamehdi oğlu. Əməkdar elm xadimi, geol.-mineral. e. d-ru, prof., akad, 1934- [pdr]
 • Kəngərli, Tələt Nəsrulla oğlu. geol.-mineral. e. d-ru, 1948- [edt]
 • Hüseynov, Dadaş Ağa-Cavad oğlu. geol.-mineral. e. d-ru, dos, 1959- [aui]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı Elm 2021
Availability: No items available.

18.
Müharibə acılarının zəfər sevinci [Mətn] : (Müharibə mövzulu məqalə və şeirlər məcmuəsi) G. Əlibalayeva [son söz] ; red. F. Abbasquliyeva ; [ön söz M. R. Əsədova ; dizayn. M. Seyidov]. by
 • Əlibalayeva, Gülnarə Seyfəl qızı [aft]
 • Abbasquliyeva, Fatma. Əməkdar mədəniyyət işçisi [edt]
 • Əsədova, Minaxanım Rafiq qızı. tarix e. d-ru, prof [aui]
 • Seyidov, Məhiyyəddin [dsr]
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı [n. y.] 2021
Availability: No items available.

19.
Seçilmiş əsərləri [Mətn] : 7 cilddə K. Abdulla ; tərtibçi.: Ş. Nəqşani, C. Zeynallı, İ. Tyaqay, E. İbrahimov ; buraxıl. məsul S. Balaxan [C. 6.] Müsahibələr və məqalələr. by
 • Abdulla, Kamal. (Abdullayev Kamal Mehdi oğlu) Xalq yazıçısı, Əməkdar elm xadimi, İctimai xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1950-
 • Nəqşani, Şəlalə [com]
 • Zeynallı, Cavid [com]
 • Tyaqay, İrina [com]
 • Balaxan, Sərraf [mon]
 • İbrahimov, Elçin [com]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Mütərcim 2020
Availability: Items available for loan: Ağstafa rayon MKS (1)Call number: 5244. Goranboy rayon MKS (1). Tovuz rayon MKS (2)Call number: 84, ... Xaçmaz rayon MKS (1).

20.
Kəşkül [Mətn] : (Məqalələr toplusu) : Nəsib Göyüşov-70 [N. Göyüşov]. by
 • Göyüşov, Nəsib Cümşüd oğlu. şərqşünas, filol. e. d-ru, 1947-
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Turkish, Persian, Russian, English
Publication details: Bakı Elm və təhsil 2017
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha