Refine your search

Your search returned 3978 results.

Sort
Results
1.
Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz Mahalı [Mətn] H. Mirzəyev ; red. B. Budaqov və b. by
 • Mirzəyev, Həsən İbrahim oğlu. (Mirzə Həsən) Əməkdar elm xadimi, dilçi-türkoloq, filol. e. d-ru, prof, 1927-2015
 • Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. coğrafiyaçı, publisist, coğ. e. d-ru, prof., akad, 1928-2012 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Mixed forms ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2004
Availability: Items available for loan: Göygöl rayon MKS (1). Şəki rayon MKS (1).

2.
İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı [Mətn] Ə. Əfəndiyev; Elmi red.: B. Nəbiyev; AEA Milli Münasibətlər İnstitutu by
 • Əfəndiyev, Əmin Tahir oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru, prof
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2000
Availability: No items available.

3.
Azərbaycan dilində ədəbiyyatşünaslıq terminologiyasının nəzəri məsələləri [Mətn]: (formalaşması və inkişafı) S. Ouliyeva; red. S. A. Sadıqova; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu by
 • Quliyeva, Sima
 • Sadıqova, Sayalı Allahverdi qızı. filol. e. d-ru, prof, 1960- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Nurlan 2003
Availability: No items available.

4.
Təkrar qəsdən adam öldürmə cinayətləri [Mətn] : cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri N. Xudiyev ; red. F. Səməndərov by
 • Xudiyev, Nazim Nizami oğlu
 • Səməndərov, Firudin Yusif oğlu. Əməkdar hüquqşünas, hüquq e. d-ru, prof, 1939-2019 [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2004
Availability: No items available.

5.
Siyasi elmin əsasları [Mətn] M. Əfəndiyev ; elmi red. Əlikram Abdullayev by
 • Əfəndiyev, Məcid Əhməd oğlu. fəls. e. n., dos, 1938-
 • Abdullayev, Əlikram [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Siyasət 2004
Availability: No items available.

6.
Политика США в Индийском океане [Текст] А.В. Крутских ; отв. ред. В. П. Лукин. by
 • Крутских, Андрей Владимирович. д-р ист. наук, проф
 • Лукин, В. П [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Москва Наука 1984
Title translated: Hind okeanında ABŞ-ın siyasəti.
Availability: No items available.

7.
Büdcə və vergi sistemi [Mətn] : monoqrafiya V. S. Əyyubov ; elmi red. A. F. Musayev, X. Ş. Kərimov ; Mingəçevir Politexnik İnstitutu by
 • Əyyubov, Veysəl Seyfəl oğlu. iqt. e. d-ru, prof, 1952-
 • Musayev, Akif Fərhad oğlu. iqtisadçı alim, iqt. e. d-ru, prof, 1947-2022 [edt]
 • Kərimov, Xosrov Şərif oğlu. iqt. e. n., dos [edt]
 • Mingəçevir Politexnik İnstitutu
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2004
Availability: No items available.

8.
Kəskin bağırsaq keçməməzliyinin kompleks müalicəsində cərrahi detoksikasiya Mübariz Əliyev;Elmi red.: Ç. M. Cəfərov, А. B. Şadlınski by
 • Əliyev, Mübariz Yaqub oğlu
 • Cəfərov, Çərkəz Məmiş oğlu. tibb e. d-ru, prof., cərrah, əməkdar həkim, 1942- [еlmi red.]
 • Şadlinski, Azər Bilas oğlu. tibb e. d-ru, prof [elmi red.]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Mütərcim 2003
Availability: No items available.

9.
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə [Mətn] : [monoqrafiya] V. Z. Piriyev ; red. Ş. F. Fərzəliyev ; AMEA, Tarix İn-tu. by
 • Piriyev, Vaqif Ziyəddin oğlu. Əməkdar elm xadimi, tarix e. d-ru, prof, 1938-2010
 • Fərzəliyev, Şahin Fazil oğlu. (Fərzəlibəyli ; Fazil Şahin) şair, şərqşünas, tərcüməçi, tarix e. d-ru, prof, 1940- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian
Publication details: Bakı Nurlan 2003
Availability: Items available for loan: Qəbələ rayon MKS (1)Call number: 63.3(5Aze).

10.
Elçin nəsrinin poetikası [Mətn] N. L. Bayramova ; elmi red. Ş. Salmanov ; АМЕА, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu by
 • Bayramova, Nərgiz Ladən. (İzzət qızı)
 • Salmanov, Şamil Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Ozan 2003
Availability: No items available.

11.
Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyət növlərinin yeri [Mətn] F. N. İbrahimov ; elmi red. Ə. Ağayev. by
 • İbrahimov, Firədun Nadir oğlu. Əməkdar müəllim, pedaqoji e. d-ru, prof, 1952-
 • Ağayev, Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Əməkdar müəllim, şair, nasir, publisist, tənqidçi, pedaqoq, pedaqoji e. d-ru, prof, 1937-2018 [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı Mütərcim 2003
Availability: No items available.

12.
Azərbaycan Ədəbiyyatının Borçalı qolu [Mətn] : (1920-ci ilə qədər) Ş. Məmmədli. by
 • Məmmədli, Şurəddin Bahəddin oğlu. (Məmmədov ; Qarapapaq) ədəbiyyatşünas, jurnalist, şair, filol. e. d-ru, prof, 1956-
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Language: Azərbaycan
Publication details: Tbilisi Kolori 2003
Availability: No items available.

13.
Нотариат как структурно-функциональный элемент правоохранительной системы России: опыт ретроспективного анализа [Текст]: монография Ч. Н. Ахмедов; МВД России, Санкт-Петербургский Ун-т by
 • Ахмедов, Чингиз Нарман оглы. канд. юрид. наук, доц., полковник милиции, 1963-
 • МВД России
 • Санкт-Петербургский Государственный Университет
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: СПб. Астерион 2006
Availability: No items available.

14.
Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi [Mətn]: Orta əsrlərdə yazıya аlınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazmaları əsasında Sevil Mehdiyeva; elmi red. А. А. Axundov, Т. İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov; АМЕА, Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu by
 • Mehdiyeva, Sevil Hacı qızı. filol. e. d-ru, prof
 • Axundov, А. А [еdt]
 • Hacıyev, Т. İ. prof [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Summary language: еng, Russian
Publication details: Bakı Еlm 2003
Availability: No items available.

15.
Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi [Mətn] Q. Cəlal oğlu ; elmi red. P. Ə. Mehdiyev by
 • Əliyev, Qoşqar Cəlal oğlu. fəls. e. d-ru, prof, 1957-
 • Mehdiyev, P. Ə. filol. е. d-ru, prof [еdt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Qismət 2003
Availability: No items available.

16.
Теория азербайджанского романтизма [Текст] К. Алиев ; науч. ред. Ш. Алышанлы ; НАН Азерб., Ин-т лит. им. Низами. by
 • Алиев, Камран Имран оглы. Заслуженный деятель науки, д-р филол. наук, проф, 1953-2020
 • Алышанлы, Шириндил. д-р филол. наук, проф, 1952- [edt]
 • Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Литературы им. Низами
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian
Publication details: Баку Элм 2006
Title translated: Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi.
Availability: No items available.

17.
18.
Erməni təcavüzü: acı faktlar, fəlakətli nəticələr [Mətn] Ə. İ. Abdullayev ; elmi red. M.F. Cəlilov ; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti by
 • Abdullayev, Əsgər İbrahim oğlu. Əməkdar müəllim, prof, 1929-
 • Cəlilov, Maqsud Fərhad oğlu. fəls. e. d-ru, prof, 1935-2009 [edt]
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian
Publication details: Bakı İqtisad Universitetinin nəşriyyatı 2003
Other title:
 • Армянская агрессия: горкие факты, трагические последствия
Availability: No items available.

19.
Azərbaycan dilində qrammatik vahidlərin inkişafı (şəkilçilər) [Mətn] : monoqrafiya Ş. Hüseynov ; elmi red. A. M. Qurbanov, N.Q. Cəfərov, Ə.Ə. Rəcəbov by
 • Hüseynov, Şaban
 • Qurbanov, Afat Məhəmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, İctimai-siyasi xadim, türkoloq, dilçi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1929-2009 [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
 • Rəcəbli, Əbülfəz Əjdər oğlu. filol. e. d-ru, prof [edt]
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Bakı Universiteti 2003
Availability: No items available.

20.
Azərbaycan və fransız dillərində səstəqlidi sözlər İ. Əmirbəyov ; red. M. Mahmudov, B. Ağayev by
 • Əmirbəyov, İdris Abbas oğlu. filol. e. n, 1951-
 • Mahmudov, Məsud Əhməd oğlu [edt]
 • Ağayev, Bayram. filol. e. n [edt]
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 2000
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha