Your search returned 18 results.

Sort
Results
1.
Dədə Qorqud Dünyası [Mətn] Anar ; red. M. Əhmədov ; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası by
 • Anar. (Rzayev Anar Rəsul oğlu) Xalq yazıçısı, şair, tərcüməçi, ssenarist, 1938-
 • Əhmədov, Məhərrəm [edt]
 • "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası
Series: "Kitabi-Dədə Qorqud" Kitabxanası | Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, Russian, English
Publication details: Bakı Yeni Nəşrlər Evi 1999
Other title:
 • Мир Деде Коркуда
 • "Mother-of-all-Books" Dada Gorgud
Availability: No items available.

2.
Qəhrəmanlıq dastanı [Mətn] : monoqrafiya M. N. Çobanov, M. M. Çobanlı ; red. N. Xudiyev, N. Cəfərov by
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. türkoloq, dilçi-alim, filol. e. d-ru, prof, 1937-
 • Çobanlı, Müşfiq Mədəd oğlu. (Çobanov Müşviq Mədəd oğlu ; Borçalı Müşfiq ; Mədədoğlu Müşfiq) filoloq, jurnalist, filol. üzrə fəls. d-ru, 1970- [aut]
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof, 1949- [edt]
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1959- [edt]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Təhsil 2000
Availability: No items available.

3.
Kitabi - Dədə Qorqud ensiklopediyası [Mətn] : 2 cilddə red. şurası. Anar (sədr), A. Axundov, B. Vahabzadə, B. Nəbiyev və b.; AMEA; Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ; TÜRKSOY ; Azərb. Resp. "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası ; layihənin rəhbəri O. Ələkbərli, T. Həsənov C. II by
 • Anar. (Rzayev Anar Rəsul oğlu) Xalq yazıçısı, şair, tərcüməçi, ssenarist, 1938- [edt]
 • Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, türkoloq, filol. e. d-ru, prof., akad, 1932-2015 [edt]
 • Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu Xalq şairi, dramaturq, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1925-2009 [edt]
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
 • Ələkbərli, Oqtay
 • Həsənov, Tariyel
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
 • TÜRKSOY
 • Azərbaycan Respublikası "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyası
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300 | Kitabi - Dədə Qorqud Kitabxanası
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Yeni Nəşrlər Evi 2000
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1). Şəki rayon MKS (1).

4.
"Kitabi Dədəm Qorqud" [Mətn]: Tarixi, coğrafi, tekstoloji tədqiq və Drezden əlyazmalarının dürüstləşdirilmiş elmi mətni Ş. Cəmşidov; Red.: B. Nəbiyev; AEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu by
 • Cəmşidov, Şamil Allahverdi oğlu. (Cəmşid) əməkdar elm xadimi, şərqşünas-filoloq, filol. e. d-ru, 1920-2008
 • Araslı, Həmid Hacı Məmmədtağı oğlu. Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1909-1983 [edt]
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı Elm 1999
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1).

5.
"Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru O. Əliyev; Elmi red.: İ. Abbaslı by
 • Əliyev, Oruc. filol. e. üzrə fəls. d-ru, dos
 • Abbaslı, İsrafil İsmayıl oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1938-2013 [com]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 1999
Availability: No items available.

6.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili [Mətn] Ə.M.Dəmirçizadə; Red.: B. Ə. Nəbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu by
 • Dəmirçizadə, Əbdüləzəl Məmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1909-1979
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Edition: Təkrar nəşr
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 1999
Availability: No items available.

7.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin statistik təhlili [Mətn]: İlkin nəticələr K.A.Vəliyeva, M.Ə.Mahmudov, B.Y.Pines, C.Ə.Rəhmanov, V. S.Sultanov; Red.: A. A. Axundov, M. Ə. Mahmudov; Rəyçilər: K. N. Vəliyev, F. Z. Əhmədov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu by
 • Vəliyeva, K. A. filol.e.n [aut, cmm]
 • Mahmudov, M. Ə [aut, edt]
 • Pines, B. Y [aut]
 • Rəhmanov, C. Ə. filol. e. n [aut]
 • Sultanov, Vüqar. filol.e.n [aut]
 • Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, türkoloq, filol. e. d-ru, prof., akad, 1932-2015 [edt]
 • Əhmədov, F. Z [cmm]
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 1999
Availability: No items available.

8.
Kitabi-Dədə Qorqud [Mətn]: Komikslər toplusu Baş red. və təsisçi: Z. İsmayılova; Ön sözün müəllifi və red.: Ç. Əlioğlu; Red.: S. Mehrəliyeva; Rəssam: O. Hüseynov by
 • İsmayılova, Zemfira [edt, com]
 • Mehrəliyeva, Sevda [edt]
 • Hüseynov, Orxan [ill]
 • Əlioğlu, Çingiz. Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi [edt, aui]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Primary;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı İşıq 1999
Availability: No items available.

9.
Dədə Qorqud- 1300 [Mətn] Red. hey. A.M. Məhərrəmov, B.M. Əsgərov, E.B. Hüseynov və b.; Burax. məsul və red. T. Hacıyev; Çapa haz. M. Əlizadə; Xəritə-sxemi tərtib ed. M.A. Müseyibov, T.İ. Hacıyev; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti by
 • Məhərrəmov, Abel Məmmədəli oğlu. Əməkdar elm xadimi, kimya e. d-ru, prof., akad, 1950- [edt]
 • Əsgərov, B. M [edt]
 • Hüseynov, E. B [edt]
 • Hacıyev, Tofiq İsmayıl oğlu. Əməkdar elm xadimi, dilçi, türkoloq-alim, filol. e. d-ru, prof., akad, 1936-2015 [mon, edt, com]
 • Əlizadə, Məmməd [com]
 • Müseyibov, Müseyib Ağababa oğlu. coğ. e. d-ru, prof [com]
 • M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan, English, Russian
Publication details: Bakı Bakı Dövlət Universiteti 1999
Other title:
 • Dada Gorqud- 1300
Availability: No items available.

10.
"Kitabi-Dədə Qorqud" -1300 [Mətn] : filoloji araşdırmalar red. V. Sultanlı ; ön sözün müəll. Q. S. Təbrizi ; M. Ə. Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Universiteti IX kitab. by
 • Sultanlı, Vaqif. (Verdiyev Vaqif Soltan oğlu) yazıçı, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filol. e. d-ru, prof, 1958- [edt]
 • Təbrizi, Qulamrza Səbri. (Qulamrza Hacı Məhəmmədəli oğlu Səbri Təbrizi) şair, filosof, ədəbiyyatşünas, fəls. e. d-ru, prof, 1934-2020 [aui]
 • M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı AAMM 1999
Availability: No items available.

11.
Книга моего Деда Коркута [Текст] : огузский героический эпос перевод академика В. В. Бартольда ; Государственная Комиссия по проведению 1300-летнего юбилея дастана "Китаби-Деде Горгуд" ; Библиотека "Китаби-Деде Горгуд" by
 • Бартольд, В. В. акад
 • Государственная Комиссия по проведению 1300-летнего юбилея Дастана " Китаби-Деде Горгуд"
 • Библиотека "Китаби-Деде Горгуд"
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Russian Summary language: Azerbaijani Original language: Azerbaijani
Publication details: Баку Yeni "XXI" 1999
Title translated: Dədəm Qorqudun kitabı.
Availability: No items available.

12.
Kitabi-Dədə Qorqud və islam dini [Mətn] Bəhlul Abdulla; Red.: İ. Həmidov by
 • Abdulla, Bəhlul. (Abdullayev Bəhlul Ağabala oğlu) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, folklorşünas, filol. e. d-ru, 1940-2011
 • Həmidov, İmamverdi Yavər oğlu. filol. e. d-ru, prof, 1941- [edt]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Ozan 1997
Availability: No items available.

13.
Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası [Mətn] : 2 cilddə Drezden və Vatikan əlyazma nüsxələri və M. Erginin nəşri əsasında tərt. edib çapa haz. S. Əlizadə ; red.şurası Anar (sədr), A. Axundov, B. Vahabzadə, B. Nəbiyev [və b.] ; AMEA ; Azərb. Yazıçılar Birliyi ; TÜRKSOY ; Azərb. Resp. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası ; layihənin rəhbəri O. Ələkbərli, T. Həsənov C. I by
 • Əlizadə, Samət Qürbət oğlu. filol. e. d-ru, prof [com]
 • Anar. (Rzayev Anar Rəsul oğlu) Xalq yazıçısı, şair, tərcüməçi, ssenarist, 1938- [edt, aui]
 • Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, türkoloq, filol. e. d-ru, prof., akad, 1932-2015 [edt]
 • Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu Xalq şairi, dramaturq, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof, 1925-2009 [edt]
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [edt]
 • Ələkbərli, Oqtay
 • Həsənov, Tariyel
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
 • TÜRKSOY
 • Azərbaycan Respublikası "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyası
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300 | Kitabi - Dədə Qorqud Kitabxanası
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Yeni Nəşrlər Evi 2000
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (1). Şəki rayon MKS (5).

14.
Kitabi Dədəm Qorqud [Mətn] : əla lisani-taifeyi-oğuzan Tərtib edəni, çapa hazırlayanı, ön sözün və lüğətin müəll.: S. Əlizadə; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyası by
 • Əlizadə, Samət Qürbət oğlu. filol. e. d-ru, prof [com, aui]
 • "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası
Series: "Kitabi-Dədə Qorqud" Kitabxanası | Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Yeni Nəşrlər Evi 1999
Availability: No items available.

15.
Dədə Qorqud sözü [Mətn] üçüncü kitab Ə. F. Qorqud; ön söz müəllifi və elmi red. Q. Məşədiyev; rəssam A. Ələkbərov, B. Qasımov by
 • Fərzəli, Əjdər Qorqud. (Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu) yazıçı, şair, publisist, filol. e. d-ru, prof, 1937-2011
 • Məşədiyev, Qara İbrahim oğlu. filol. e. d-ru, prof [aui, edt]
 • Ələkbərov, Abdulla [ill]
 • Qasımov, Bulud [ill]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan Summary language: Russian, English
Publication details: Bakı Maarif 1999
Availability: Items available for loan: Gəncə şəhər MKS (2).

16.
Naxçıvanda "Kitabi-Dədə Qorqud" toponimləri [Mətn] Səfərli Babayev; Rəyçi və ön sözün müəll.: İ. Həbibbəyli; Elmi red.: B. Budaqov; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyqası by
 • Babayev, Səfərəli Yaqub oğlu. coğ. e. d-ru, 1923-2003
 • Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1949- [cmm, aui]
 • Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. coğrafiyaçı, publisist, coğ. e. d-ru, prof., akad, 1928-2012 [edt]
 • "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300 | "Kitabi-Dədə Qorqud" Kitabxanası
Material type: Text Text; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Yeni Nəşrlər Evi 1999
Availability: No items available.

17.
"Kitabi-Dədə Qorqud" və qədim Yunan dastanları [Mətn] Ə. A. Sultanlı ; çapa hazırl. B. Nəbiyev ; red.: Ş. Alışanlı, T. Kərimli. by
 • Sultanlı, Əli Abdulla oğlu. prof, 1906-1960
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad, 1930-2012 [com]
 • Kərimli, Teymur Həşim oğlu. ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof., akad, 1953- [edt]
 • Alışanlı, Şirindil Həsən oğlu. filoloq, filol. üzrə fəls. d-ru, prof, 1952- [edt]
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Edition: Təkrar nəşr
Material type: Text Text festschrift ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 1999
Availability: No items available.

18.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin izahlı lüğəti [Mətn] Azərb. Elmlər Akademiyası, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu ; red. A. Axundov [ön söz]. by
 • Axundov, Ağamusa Ağası oğlu. Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, türkoloq, filol. e. d-ru, prof., akad, 1932-2015 [edt, aui]
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Series: Kitabi-Dədə Qorqud - 1300
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Azərbaycan
Publication details: Bakı Elm 1999
Availability: No items available.

Pages

Powered by Koha